Bölüm nedir "Bölüm" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Fıçı. Biyoloji'deki anlamı: Filumların bir araya gelmesiyle teşekkül eden, ca...

 
 
 

Bölüm aralığı nedir ne demek

Bölüm aralığı nedir Bölüm aralığı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir sıklık dağılımında değişken değerlerinin bölü...

Bölüm değeri nedir ne demek

Bölüm değeri nedir Bölüm değeri; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Nicel verilerin sıklık dağılımında bir bölümün alt...

Bölüm dolamı nedir ne demek

Bölüm dolamı nedir Bölüm dolamı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: A dolamının bir I özleği için, A/I bölüm kümes...

Bölüm gönderimi nedir ne demek

Bölüm gönderimi nedir Bölüm gönderimi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: doğal gönderim]. Bölü : Bölme işlemini...

Bölüm ilingesel öbeği nedir ne demek

Bölüm ilingesel öbeği nedir Bölüm ilingesel öbeği; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: G ilingesel öbeğinin bir N düzgen alt...

Bölüm kitaplığı nedir ne demek

Bölüm kitaplığı nedir Bölüm kitaplığı; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üniversite kitaplıklarında, merkez kitaplığı dışınd...

Bölüm öbeği nedir ne demek

Bölüm öbeği nedir Bölüm öbeği; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: G öbeğinin bir N düzgen altöbeği için, G üzerin...

Bölüm perdesi nedir ne demek

Bölüm perdesi nedir Bölüm perdesi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çerçeve sahneli tiyatroda, bir bölümün başladığını ya...

Bölüm uzayı nedir ne demek

Bölüm uzayı nedir Bölüm uzayı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: E doğrusal uzayının bir M altuzayı için, E/M böl...

Alt bölüm nedir ne demek

Alt bölüm nedir Bölüm : Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Çağ, devir. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir kuruluşun yönetim bir...

Bağımsız bölüm nedir ne demek

Bağımsız bölüm nedir Bağımsız : Bağımsız milletvekili. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhang...

Esnek bölüm nedir ne demek

Esnek bölüm nedir Esnek bölüm; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çatma durumunda, arayı izlemede ve yeğni çırpmaların yapı...

Kıvrıntılı bölüm nedir ne demek

Kıvrıntılı bölüm nedir Kıvrıntılı bölüm; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Böbrek kabuğunda proksimal v...

Orta bölüm nedir ne demek

Orta bölüm nedir Orta bölüm; Eskrim alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Namluların, güçlü çırpmalarda kullanılan orta bölümü. Böl...

Yakın bölüm nedir ne demek

Yakın bölüm nedir Yakın bölüm; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Dördüncü zamanın iki bölümünden en eskisi. (Buzul...

Bölümce romanı nedir ne demek

Bölümce romanı nedir Bölümce romanı; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sanat kaygısından çok, topluluğun merakını çekmesi göz...

Bölümiçi ilişki nedir ne demek

Bölümiçi ilişki nedir Bölümiçi ilişki; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Değişke çözümlemesinde, öbeklerin öğeleri arası...

Bölümlemek nedir ne demek

Bölümlemek nedir İngilizce'de Bölümlemek ne demek? Bölümlemek ingilizcesi nedir?: partition Bölümleme : Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif. Bölüm : Böl...

Bölümlendirilme nedir ne demek

Bölümlendirilme nedir Bölümlendirilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin oku...

Bölüm alt sınırı nedir ne demek

Bölüm alt sınırı nedir Bölüm alt sınırı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Nicel verilerin sıklık dağılımlarında, bir böl...

Bölüm altı nedir ne demek

Bölüm altı nedir Bölüm altı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında bölümden daha ...

Bölüm başkanı nedir ne demek

Bölüm başkanı nedir Bölüm : Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bö...

Bölüm doğru uzaysısı nedir ne demek

Bölüm doğru uzaysısı nedir Bölüm doğru uzaysısı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: E A-doğru-uzaysısının bir M altdoğru-u...

Bölüm dönüşümü nedir ne demek

Bölüm dönüşümü nedir Bölüm dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: doğal benzeryapı dönüşümü]. Bölü : Bölm...

Bölüm havalığı nedir ne demek

Bölüm havalığı nedir Bölüm havalığı; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Havalandırılamıyan bir odanın kirli havasını dışarı ...

Bölüm ilingesi nedir ne demek

Bölüm ilingesi nedir Bölüm ilingesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: X ilingesel uzayındaki bir B denklik bağıntı...

Bölüm kümesi nedir ne demek

Bölüm kümesi nedir Bölüm kümesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: X kümesi üzerindeki bir B denklik bağıntısı içi...

Bölüm öbeksisi nedir ne demek

Bölüm öbeksisi nedir Bölüm öbeksisi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: (E, T) öbeksisi üzerinde koşulunu gerçekleyen...

Bölüm sınırları nedir ne demek

Bölüm sınırları nedir Bölüm sınırları; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Nicel verilerin sıklık dağılımında her bölümün ...

Bölüm üst sınırı nedir ne demek

Bölüm üst sınırı nedir Bölüm üst sınırı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Nicel verilerin sıklık dağılımında, bir bolümü...

Altın bölüm nedir ne demek

Altın bölüm nedir Altın bölüm; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: AB doğru parçasını olacak biçimde içten bölen C ...

Düz bölüm nedir ne demek

Düz bölüm nedir Düz bölüm; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Böbrekte nefronu oluşturan üst ve ...

İntermediyer bölüm nedir ne demek

İntermediyer bölüm nedir İntermediyer bölüm; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ara lop. Bölü : Bölme işl...

Nitel bölüm nedir ne demek

Nitel bölüm nedir Nitel bölüm; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Evrenin nitel bir özelliğine göre elde edilmiş türd...

Sert bölüm nedir ne demek

Sert bölüm nedir Sert bölüm; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Savut namlularının, karşı namluyu yakalamaya, çelgi almaya...

Bölümce nedir ne demek

Bölümce nedir Bölümce; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yapıtın, gazete ve dergilerde parça parça yayımı. Bölü : ...

Bölümiçi değişke nedir ne demek

Bölümiçi değişke nedir Bölümiçi değişke; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: öbekiçi değişke]. Bölü : Bölme işlemini ...

Bölümleme nedir ne demek

Bölümleme nedir Bilimsel terim anlamı: Aralarında dizgesel bağıntılar olan öğe, özdek, aygıt ve benzeri nesneleri amaca göre kümelere ayırma ya da uy...

Bölümlendiriliş nedir ne demek

Bölümlendiriliş nedir Bölümlendiriliş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin oku...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim