Bölüm nedir "Bölüm" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Fıçı. Biyoloji'deki anlamı: Filumların bir araya gelmesiyle teşekkül eden, canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim. Divizyo. Bilgisayar Terimi olarak kel...

 
 
 

Bölüm aralığı nedir ne demek

Bölüm aralığı nedir Bölüm aralığı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir sıklık dağılımında değişken değerlerinin bölümlenebildiği uygun aralıklardan her biri. Aral : Harar, büyük çuval. Sıra dağlar. İki şey...

Bölüm değeri nedir ne demek

Bölüm değeri nedir Bölüm değeri; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Nicel verilerin sıklık dağılımında bir bölümün alt ve üst sınırlarının yalın ortalaması. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaret...

Bölüm dolamı nedir ne demek

Bölüm dolamı nedir Bölüm dolamı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: A dolamının bir I özleği için, A/I bölüm kümesi üzerinde oluşturulan dolam. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin o...

Bölüm gönderimi nedir ne demek

Bölüm gönderimi nedir Bölüm gönderimi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: doğal gönderim]. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pa...

Bölüm ilingesel öbeği nedir ne demek

Bölüm ilingesel öbeği nedir Bölüm ilingesel öbeği; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: G ilingesel öbeğinin bir N düzgen altöbeği için, doğal gönderimine göre bölüm öbeği üzerinde oluşan sonal ilingesiyle birlikte...

Bölüm kitaplığı nedir ne demek

Bölüm kitaplığı nedir Bölüm kitaplığı; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üniversite kitaplıklarında, merkez kitaplığı dışında, belli konularda dermeleri olan küçük kitaplıklardan her biri. Bölü : Bölme işlemini gö...

Bölüm öbeği nedir ne demek

Bölüm öbeği nedir Bölüm öbeği; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: G öbeğinin bir N düzgen altöbeği için, G üzerinde ile tanımlanan B denklik bağıntısına göre G/B bölüm kümesi üzerine oluşturulan öbek. G...

Bölüm perdesi nedir ne demek

Bölüm perdesi nedir Bölüm perdesi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çerçeve sahneli tiyatroda, bir bölümün başladığını ya da bittiğini belirten perde. Genellikle bu sahnenin kumaş perdesidir; ancak bu amaçla ba...

Bölüm alt sınırı nedir ne demek

Bölüm alt sınırı nedir Bölüm alt sınırı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Nicel verilerin sıklık dağılımlarında, bir bölümün en küçük değeri. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, ...

Bölüm altı nedir ne demek

Bölüm altı nedir Bölüm altı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında bölümden daha küçük gruplar topluluğu anlamında kullanılan terim, subfilum. Bölü : Bölme işlemini göste...

Bölüm başkanı nedir ne demek

Bölüm başkanı nedir Bölüm : Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uz...

Bölüm doğru uzaysısı nedir ne demek

Bölüm doğru uzaysısı nedir Bölüm doğru uzaysısı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: E A-doğru-uzaysısının bir M altdoğru-uzaysısı için, E/M bölüm kümesi üzerinde oluşturulan A-doğru-uzaysı. Bölü : Bölme işlemini...

Bölüm dönüşümü nedir ne demek

Bölüm dönüşümü nedir Bölüm dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: doğal benzeryapı dönüşümü]. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bir bayağı kesrin gösteri...

Bölüm havalığı nedir ne demek

Bölüm havalığı nedir Bölüm havalığı; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Havalandırılamıyan bir odanın kirli havasını dışarı atan boru. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bir...

Bölüm ilingesi nedir ne demek

Bölüm ilingesi nedir Bölüm ilingesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: X ilingesel uzayındaki bir B denklik bağıntısı için, X/B bölüm kümesinde doğal gönderimine göre oluşan sonal ilinge. Bölü : Bölme işl...

Bölüm kümesi nedir ne demek

Bölüm kümesi nedir Bölüm kümesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: X kümesi üzerindeki bir B denklik bağıntısı için, tüm denklik bölüklerinden oluşan küme. X/B. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:...

Bölüm öbeksisi nedir ne demek

Bölüm öbeksisi nedir Bölüm öbeksisi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: (E, T) öbeksisi üzerinde koşulunu gerçekleyen bir B denklik bağıntısı için ikili işlemine göre E/B bölüm kümesi. Bölü : Bölme işlemini...

Bölüm sınırları nedir ne demek

Bölüm sınırları nedir Bölüm sınırları; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Nicel verilerin sıklık dağılımında her bölümün en küçük ve en büyük değerleri. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim