Bölge nedir "Bölge" ile ilgili cümle örnekleri Bölge, başta ve onun alt dalı olan [#bölgesel coğrafya olmak üzere dünyayla ilgili bilimlerde ve a...

 
 
 

A türü bölge nedir ne demek

A türü bölge nedir A türü bölge; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren ya...

Abisal bölge nedir ne demek

Abisal bölge nedir Teknik terim anlamı: Açık denizlerin, okyanusların 2000 metreden daha derin ışık almayan kısımlarındaki zemin bölgesi, abisiyal zon, ...

Açık döngesel bölge nedir ne demek

Açık döngesel bölge nedir Açık döngesel bölge; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Düzlemde bir döngenin içinden oluşan bö...

Adambulakral bölge nedir ne demek

Adambulakral bölge nedir Adambulakral bölge; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Derisi dikenlilerde ambulakral alanlara bitişik...

Aktif bölge nedir ne demek

Aktif bölge nedir Aktif bölge; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir protein molekülünde ligandın, enzim molekülünde s...

Art bölge nedir ne demek

Art bölge nedir Art bölge; bir coğrafya terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir limanı dışalım ve dışsatım etkinlikleri bakımından besleyen ...

B türü bölge nedir ne demek

B türü bölge nedir B türü bölge; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) Tek evrenedeğer içeren b...

C türü bölge nedir ne demek

C türü bölge nedir C türü bölge; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) İki evrendeğer içeren ya...

Çembersel bölge nedir ne demek

Çembersel bölge nedir Çembersel bölge; bir matematik terimidir. Çember : Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka. Aşılması, çö...

D türü bölge nedir ne demek

D türü bölge nedir D türü bölge; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) Birkaç evrendeğer içeren...

Destekleyici bölge nedir ne demek

Destekleyici bölge nedir Destekleyici bölge; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: DNA molekülü üzerinde bulunan, RNA po...

Dikdörtgensel bölge nedir ne demek

Dikdörtgensel bölge nedir Dikdörtgensel bölge; bir matematik terimidir. Dikdörtgen : Açıları dik olan paralel kenar, mustatil. Bu biçimde olan. Bölge : Sınırla...

Duyar bölge nedir ne demek

Duyar bölge nedir Duyar bölge; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Beden düzeyinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkil...

En güçlü dönüşül bölge nedir ne demek

En güçlü dönüşül bölge nedir En güçlü dönüşül bölge; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) Gücü en yüksek ...

Esnek bölge nedir ne demek

Esnek bölge nedir Esnek bölge; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Metallerin geçici bozunuma uğradıkları, gerin...

Etkin bölge nedir ne demek

Etkin bölge nedir Etkin bölge; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Heterojen katalizörlerin yüzeyinde ya da bir enzimde kat...

Gümrüksüz bölge nedir ne demek

Gümrüksüz bölge nedir Gümrüksüz bölge; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: serbest bölge]. Teknik terim anlam...

Hiyalin bölge nedir ne demek

Hiyalin bölge nedir Teknik terim anlamı: Balık otolitinde daha fazla ışığın geçmesine izin veren saydam bölge. Hiya : Hani, nerede?. [bkz: haniye]. [bkz:...

İçe akışlı bölge nedir ne demek

İçe akışlı bölge nedir İçe akışlı bölge; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Mevsimlik ya da sürekli olarak akışı olmas...

Dönüşül bölge büyüklüğü nedir ne demek

Dönüşül bölge büyüklüğü nedir Dönüşül bölge büyüklüğü; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) İstatistiksel...

Yatılı bölge okulu nedir ne demek

Yatılı bölge okulu nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğrenim çağındaki okulsuz köy çocuklarına ilk ve ortaokul eğitimi sağlayan parasız yatılı okul. İngi...

Abambulakral bölge nedir ne demek

Abambulakral bölge nedir Abambulakral bölge; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve gene...

Açık bölge nedir ne demek

Açık bölge nedir Açık bölge; bir ekonomi terimidir. Gümrük alanında kullanılan anlamı: Gümrük sınırı dışında sayılan, belli ölçü ve çevrede gümrükçe d...

Açısal bölge nedir ne demek

Açısal bölge nedir Açısal bölge; bir matematik terimidir. Açısal : Açı ile ilgili, zaviyevi. Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm,...

Akışsız bölge nedir ne demek

Akışsız bölge nedir Akışsız bölge; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Akarsudan yoksun ya da akarsuyu bulunup da an...

Anizotropik bölge nedir ne demek

Anizotropik bölge nedir Anizotropik bölge; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Biyolojik yapılarda ışığı iki kez k...

Ayrımsız bölge nedir ne demek

Ayrımsız bölge nedir Ayrımsız bölge; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Karşıt iki ruhsal olayın, birbirinden ayırt edile...

Birincil bölge nedir ne demek

Birincil bölge nedir Birincil bölge; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Ruhsal çözümleme) Belirli bir gelişim döneminde ...

Coğrafyasal bölge nedir ne demek

Coğrafyasal bölge nedir Coğrafyasal bölge; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kimi halkbilimcilere göre, coğrafyasa...

Çokgensel bölge nedir ne demek

Çokgensel bölge nedir Çokgensel bölge; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Sınırı bir çokgen olan bölge. Her ikisinin ...

Depremsiz bölge nedir ne demek

Depremsiz bölge nedir Depremsiz bölge; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Deprem olayının çok az olduğu bölge. Depremsiz...

Devimsel bölge nedir ne demek

Devimsel bölge nedir Devimsel bölge; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Lewin) Kişinin dış görünüşü ve açık davranışlar...

Dönüşül bölge nedir ne demek

Dönüşül bölge nedir Dönüşül bölge; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) Bir önsav sınamasında, ...

Duyarlı bölge nedir ne demek

Duyarlı bölge nedir Duyarlı bölge; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özel bir tüzel korumaya konu yapılmamakla birlikte, doğ...

En iyi dönüşül bölge nedir ne demek

En iyi dönüşül bölge nedir En iyi dönüşül bölge; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: dönüşül bölge]. Dönü : Koşu yolunda,...

Etiyopik bölge nedir ne demek

Etiyopik bölge nedir Etiyopik bölge; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Büyük Sahra, Habeşistan ve güneyinde ka...

Geri kalmış bölge nedir ne demek

Geri kalmış bölge nedir Geri kalmış bölge; İktisat, Şehir, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi kalkınmasını tamamlaya...

Hadal bölge nedir ne demek

Hadal bölge nedir Hadal bölge; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Denizlerde altı bin metreden daha derin yerlerin dibin...

İç bölge nedir ne demek

İç bölge nedir İç bölge; bir coğrafya terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim