Bölgesel nedir ne demek

Bölgesel nedir Bölgesel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bölgesel aşındırma : Bir alaşım içinde bulunan metallerin homojen dağılmamasının sebep olduğu pas türü, alaşım korozyonu. Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları ...

 
 
 

Bölgesel lenfadenitis nedir ne demek

Bölgesel lenfadenitis nedir Bölgesel lenfadenitis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kedi tırmığı hastalığı. Bölgesel olarak lenf yumrularının yangısı. Lenfadenitis : Lenf yumrusu yangısı Bölge : Sınırları id...

Bölgesel planlama nedir ne demek

Bölgesel planlama nedir Bölgesel planlama; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir bölgenin kalkınmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve bölge düzeyinde uygulanması öngörülen politikalar bütünü. karşılığı ik...

Bölgesel tasar nedir ne demek

Bölgesel tasar nedir Bölgesel tasar; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Toprağın kullanımını, kaynakların gelişmesini ve yerleşim yerlerinin düzenli bir biçimde oluşmasını bölge düzeyinde eşgüdümleyen tasar. Bölge : ...

Bölgeselleşme nedir ne demek

Bölgeselleşme nedir Bölgeselleşme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmala...

Bölgesellik nedir ne demek

Bölgesellik nedir Bölgesel : Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre beli...

Bölgesel aşındırma nedir ne demek

Bölgesel aşındırma nedir Bölgesel aşındırma; bir kimya terimidir. Bölgesel : Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki...

Bölgesel kalkınma nedir ne demek

Bölgesel kalkınma nedir Bölgesel kalkınma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ülkede coğrafi bölgeler arasındaki iktisadi gelişmişlik farklarını gidermek amacıyla kamu otoritelerince izlenen iktisat politikaları. kar...

Bölgesel ortak gelenek nedir ne demek

Bölgesel ortak gelenek nedir Bölgesel ortak gelenek; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir bölgedeki değişik kültürlerin aynı tarihsel ve toplumsal etkenler altında kazandığı ortak geleneksel kültür, bk. kültü...

Bölgesel satış yasağı nedir ne demek

Bölgesel satış yasağı nedir Teknik terim anlamı: Özel izin anlaşmalarında, izin verenin, alana kimi bölgelere satış yapmaması için yüklediği koşul. Satış yasağı : Marka ya da bulguların işletilmesi için bağlayıcı koşul Bölge : Sınırları idari, ekonom...

Bölgesel tasarlama nedir ne demek

Bölgesel tasarlama nedir Bölgesel tasarlama; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Bir ülkenin kimi bölgelerini, özellikle toplumsal ve ekonomik yaşamı ile geri kalmış olanları geliştirip kalkındırmayı amaçlayan ö...

Bölgeselleşmek nedir ne demek

Bölgeselleşmek nedir Bölgeselleşme : Bölgeselleşmek işi Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim