Büyük nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Büyük" ile ilgili cümle örnekleri İngilizce'de Büyük ne demek? Büyük ingilizcesi nedir?: major Büyük balık küçük balığı yutar : "güçlüler, güçsüzleri ezer" anlamında...

 
 
 

Büyük abdest nedir ne demek

Büyük abdest nedir Büyük abdesti gelmek : Dışkı yapma ihtiyacı duymak. Büyük : Büyük abdest. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Üstün niteliği olan. Önemli. Niceliği çok olan. Yetişkin, ...

Büyük adam kuramı nedir ne demek

Büyük adam kuramı nedir Büyük adam kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Toplum ya da tarih olaylarının oluşumunu o dönemdeki büyük adamların etkileyip yarattığı görüşü. Adam : İnsan. Birinin yararlandığı, k...

Büyük ağızlıgiller nedir ne demek

Büyük ağızlıgiller nedir Büyük ağızlıgiller; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, yumuşak yüzgeçliler (Malacopterygii) alt takımından, p...

Büyük aile nedir ne demek

Büyük aile nedir Büyük aile; bir toplum bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Büyükbaba ve büyük anne ile evli oğullarının, bunların karılarının ve çocuklarının birlikte oluşturdukları, aynı zamanda geniş aile diye de adlandırılan toplu...

Büyük akşamcı yarasa nedir ne demek

Büyük akşamcı yarasa nedir Büyük akşamcı yarasa; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımının, fare kulaklı yarasagiller (Vespertilionidae) familyasından, böcekler...

Büyük aladı nedir ne demek

Büyük aladı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İpek böceğinin son uykusu. Alad : Acele, ivedi, çabuk. Ahlat, yaban armudu Aladı : Acele, ivedi, çabuk: Çok aladı işim var. İlk ürün: Ahmet ağa aladı kaldırmış. İpek böceklerinin koza yapmalarında...

Büyük ana nedir ne demek

Büyük ana nedir Büyük ana; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ana : Anne. Temel, asıl, esas. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü. Yavrusu olan dişi hayvan. Çizgil...

Büyük annelik nedir ne demek

Büyük annelik nedir Büyük annelik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Büyük anne : Nine Anne : Çocuğu olan kadın, ana, valide, kocakarı, mader, nene, aba. Yavrusu olan dişi hayvan. Annelik : Anne olma niteliği veya durumu,...

Büyük 8 nedir ne demek

Büyük 8 nedir Büyük 8; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: 8 mm'lik filmin 1965'te piyasaya sürülen yeni bir çeşidi. (Boy bakımından, olağan 8 mm'lik filmden hiç bir başkalığı yoktur. Bun...

Büyük 8 yöntemi nedir ne demek

Büyük 8 yöntemi nedir Büyük 8 yöntemi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Büyük 8 mm'lik filmin ya 16 mm, 35 mm'lik eşlemlerinin çıkarılarak ya da doğrudan doğruya büyük 8 mm olarak film tarayıc...

Büyük açıklıklı mercek nedir ne demek

Büyük açıklıklı mercek nedir Büyük açıklıklı mercek; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Açıklığı olağanın üstünde olan mercek. Merc : Bahis Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıpl...

Büyük ağızlı balık nedir ne demek

Büyük ağızlı balık nedir Büyük ağızlı balık; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, büyük ağızlıgiller (Stomiatidae) familyasından, 18 cm kadar uzunlukta, Akdeniz, Atla...

Büyük ahırbeyi nedir ne demek

Büyük ahırbeyi nedir Büyük ahırbeyi; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Padişahın atlarına (has ahıra) bakan görevlilerin başı. Ahırbeyi : Hasahırlara ve onlarla ilgili gereçlere bakmakla yükümlü yüksek aşama...

Büyük ak balıkçıl nedir ne demek

Büyük ak balıkçıl nedir Büyük ak balıkçıl; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, 104 cm kadar uzunlukta, tamamen...

Büyük alaca ağaçkakan nedir ne demek

Büyük alaca ağaçkakan nedir Büyük alaca ağaçkakan; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: orman alaca ağaçkakanı]. Zooloji'deki anlamı: (Dryobates major) Gök-kuzgunumsular (Coraciiformes) takımının ağaçka...

Büyük amiral nedir ne demek

Büyük amiral nedir [#amiral; bir terimidir. Büyük amiral, bazı ülkelerde mareşalin [#deniz denk [#rütbesi olan donanma subaylarının en yüksek aşamasındaki amiraldir. Büyükamiral, deniz kuvvetlerinde en yüksek askerî rütbe. [#NATO kodu OF-10'...

Büyük anne nedir ne demek

Büyük anne nedir Büyük anne; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anne : Çocuğu olan kadın, ana, valide, kocakarı, mader, nene, aba. Yavrusu olan dişi hayvan Büyü : Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında...

Büyük atardamar nedir ne demek

Büyük atardamar nedir Büyük atardamar; Anatomi alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Atar : Cesaret, cüret, kudret. Çaput aygıtı. (Dutluca, İnönü Eskişehir) Atardamar : Kalbin sağ karıncığından...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim