B nedir B; müzik, Kimya, Veteriner, kimya, Biyoloji, Gitar, İktisat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Van der Waals eşitliğinde moleküllerin kapladığı hacim. Bor elementinin simgesi. Veterinerlikte sözl...

 
 
 

B amplifier nedir ne demek

B amplifier nedir : İyi. Borun simgesi. Si (müzik terimi). Si notası. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Si. Amplifier : Yükselteç. Büyütücü alet. Elektrik akımı yoluyla sesi uzakta bulunan alıcıya büyüterek ulaştıran aygıt. Aldığı sinyali g...

B ball nedir : Si. Si (müzik terimi). İyi. Borun simgesi. Si notası. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Ball : Balo yapmak. Yumak. İlaç (at). Alantopu. Top oyunu. Balo. Bilye. Top mermisi. Top. Yumak yapmak. [#B 52 bombardier : B-52 bom...

B binding offset nedir ne demek

B binding offset nedir : İyi. Si notası. Si. Si (müzik terimi). Borun simgesi. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Binding : Kitap kapağı. Uyulması gereken. Bağlanma. Ciltçilik. Bağlanım. Cilt. İlişkilendirme. Kenar şeridi. Çerçeve. Bağlam. [#Offs...

B box nedir : İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Borun simgesi. Si. Si notası. Si (müzik terimi). İyi. Box : Tiyatrolarda dört beş kişilik özel bölmeli seyir yeri. Sırıkla atlamada, yarışçıların sıçrayıp havalanmak için sırıklarını sap...

B cells nedir : Borun simgesi. Si. Si notası. Si (müzik terimi). İngiliz alfabesinin ikinci harfi. İyi. Cells : Hücreler. Toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi. Petek gözü. Hücre. Göz. Oda (manastır vb). Pil. [#B 52 bombardier : B-52 b...

B channel nedir ne demek

B channel nedir : Si. İyi. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Borun simgesi. Si notası. Si (müzik terimi). Channel : Oymak. Oluk. Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Kanal açmak. Yönlendirmek. Dağıtımı yapılan b...

B display nedir ne demek

B display nedir : Si notası. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Si. İyi. Borun simgesi. Si (müzik terimi). Display : Gösterme. Sergileme. Göz önüne sermek. Teşhir etmek. Görüntü. Sergilemek. Görüntü birimi. Göstermek. Gösteri. [#B 52 bomba...

B eliminator nedir ne demek

B eliminator nedir : Si notası. Si (müzik terimi). Borun simgesi. Si. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. İyi. Eliminator : Pili devre dişi bırakan aygıt (radyo). Ayırıcı. Separator. Eleyen bir kişi veya şey. Giderici. [#B 52 bombardier : B-52...

B 52 bombardier nedir ne demek

B 52 bombardier nedir [#B] : Borun simgesi. Si. Si (müzik terimi). İyi. Si notası. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Bombardier : Bombardımancı. Topçu çavuşu. Bombardıman uçağında görevli bombacı. Kumbaracı. Bombacı. Topçu. Uluslararası ilişkil...

B address nedir ne demek

B address nedir : Si. Si (müzik terimi). İyi. Si notası. Borun simgesi. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Address : Nutuk. Söylev vermek. Göndermek. Söz yöneltmek. Hitap etmek. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri v...

B and b nedir : İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Si notası. Borun simgesi. Si (müzik terimi). İyi. Si. And : İle. Daha sonra. Bir de. Hem... hem de. Ayrıca. Da... da... ya da de... de. -bundan dolayı. Ve bu yüzden. Üstelik. Ve. [#Cytoc...

B battery nedir ne demek

B battery nedir : İyi. Si (müzik terimi). İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Borun simgesi. Si. Si notası. Battery : Dövme. Seri. Dizi. Takım. Dizil ya da koşut bağlanan birden çok üreteç ya da aracın oluşturduğu küme. Göze takımı. Borda t...

B birimi nedir B birimi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Barclays Bankası tarafından 1974 yılında oluşturulan Sterlin, Frank, Alman Markı ve İsviçre Frankı’nı eşit oranda içeren sepet para. B : Türk alfa...

B cell nedir : İyi. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Borun simgesi. Si (müzik terimi). Si. Si notası. Cell : Petek gözü. Oda. Cep. Gözcük. Ünite. Oda (manastır vb). Pil. Toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi. Kıvılkesim işleminin yap...

B cetveli nedir ne demek

B cetveli nedir B cetveli; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Genel ve katma bütçeli kuruluşların bütçe yasasında hükme bağlanan devlet gelirleri bütçesini gösteren cetvel. B : Türk alfabesinin ikinci sırasın...

B chromosome nedir ne demek

B chromosome nedir : Si. Si (müzik terimi). Si notası. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Borun simgesi. İyi. Chromosome : Kromosom. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri taşıyan dna ve nükleoproteinden oluşmuş, karyokinez bölün...

B dna nedir B dna; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: DNA tipleri]. Veterinerlikte sözlük anlamı: DNA çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünd...

B error nedir : Si notası. Borun simgesi. İyi. Si. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. Si (müzik terimi). Error : Günah. Sayılamada dikkatsizlik ya da unutkanlık yüzünden hesaplama işlemlerinde, verilerin yorumlanmasında yapılan yanlışlık...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim