Bağışık nedir ne demek

Bağışık nedir Bağışık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bağışık" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Bir canlının, do...

 
 
 

Bağışık kompleks nedir ne demek

Bağışık kompleks nedir Bağışık kompleks; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Antijenin antikora bağlanmasıyla oluşan ...

Bağışık yanıt nedir ne demek

Bağışık yanıt nedir Teknik terim anlamı: Organizmanın yabancı bir makromoleküle, toksine veya bir antijene karşı antikorlar meydana getirmesi, vücudun an...

Humoral bağışık cevap nedir ne demek

Humoral bağışık cevap nedir Humoral bağışık cevap; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Antijenin, kan serumunda bulunan çö...

İkincil bağışık cevap nedir ne demek

İkincil bağışık cevap nedir İkincil bağışık cevap; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlk antijen uyarımıyla oluşan biri...

Primer bağışık yanıt nedir ne demek

Primer bağışık yanıt nedir Teknik terim anlamı: Verilen bir antijenle ilk kez karşılaşan konakta oluşan nispeten zayıf bağışık yanıt. Bağı : Büyü. Hayvanların a...

Bağışıklama nedir ne demek

Bağışıklama nedir Bağışıklama; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bağışık hale getirme. Veterinerlikte sözlü...

Bağışıklık baskılayıcı ilaç nedir ne demek

Bağışıklık baskılayıcı ilaç nedir Bağışıklık baskılayıcı ilaç; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağışıklık sistemini baskıla...

Bağışıklık bilimi nedir ne demek

Bağışıklık bilimi nedir Biyoloji'deki anlamı: Antikorlar ve antikorların antijenlerle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. İmmünoloji. Su ürünleri alan...

Bağışıklık cevabı nedir ne demek

Bağışıklık cevabı nedir Bağışıklık cevabı; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Vücudun antijenlere karşı makrofaj, lenfosit, g...

Bağışıklık kimyası nedir ne demek

Bağışıklık kimyası nedir Bağışıklık kimyası; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bağışıklığın kimyasal olayı üzerinde çalışan kimy...

Bağışıklık uyarıcı ilaç nedir ne demek

Bağışıklık uyarıcı ilaç nedir Bağışıklık uyarıcı ilaç; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağışıklık yetmezliği durumların...

Adoptif bağışıklık nedir ne demek

Adoptif bağışıklık nedir Adoptif bağışıklık; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Antijene maruz kalmadan bağışık bir ca...

Aktif bağışıklık nedir ne demek

Aktif bağışıklık nedir Aktif bağışıklık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etkin bağışıklık. Teknik terim anlamı: ...

Diplomat bağışıklığı nedir ne demek

Diplomat bağışıklığı nedir Diplomat bağışıklığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Elçi ve konsoloslarla bunlara bağlı görevlilere...

Doğuştan bağışıklık nedir ne demek

Doğuştan bağışıklık nedir Doğuştan bağışıklık; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Genel olarak hastalık etkenlerine karşı fagos...

Düşkünlerin vergi bağışıklığı nedir ne demek

Düşkünlerin vergi bağışıklığı nedir Düşkünlerin vergi bağışıklığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Güçsüzleri barındırma evlerinde yaptır...

Etkin bağışıklık nedir ne demek

Etkin bağışıklık nedir Etkin bağışıklık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmanın aşılama veya doğal olarak ...

Görev sakatlığı bağışıklığı nedir ne demek

Görev sakatlığı bağışıklığı nedir Görev sakatlığı bağışıklığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yasasında ayrıntıları ile belirtilen gör...

Humoral bağışıklık nedir ne demek

Humoral bağışıklık nedir Humoral bağışıklık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: B lenfositlerden oluşan plazma hücrel...

Bağışık cevap nedir ne demek

Bağışık cevap nedir Bağışık cevap; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir antijen varlığında, T ve B lenfositler...

Bağışık cevap genleri nedir ne demek

Bağışık cevap genleri nedir Bağışık cevap genleri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Büyük doku uyuşum kompleksi içinde ...

Bağışık serum nedir ne demek

Bağışık serum nedir Bağışık serum; bir tıp terimidir. Bağışık : Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla direnç kazanmış olan. Herhangi bir ödevin veya...

Birincil bağışık cevap nedir ne demek

Birincil bağışık cevap nedir Birincil bağışık cevap; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Verilen bir antijenle ilk defa kar...

Hümoral bağışık yanıt nedir ne demek

Hümoral bağışık yanıt nedir Teknik terim anlamı: Antijenin kan serumunda bulunan çözünebilir antikorla bağlanması, vücudun antijene karşı antikor üreterek cevap ...

İkincil bağışık yanıt nedir ne demek

İkincil bağışık yanıt nedir Teknik terim anlamı: İlk antijen uyarımıyla oluşan birincil yanıttan sonra, ikinci kez aynı antijenle karşılaşma durumunda, birincil ...

Gümrükten bağışık nedir ne demek

Gümrükten bağışık nedir Gümrükten bağışık; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yurda girişi gümrük vergisine bağlı olmayan mal. B...

Bağışıklık nedir ne demek

Bağışıklık nedir Bağışıklık; bir tıp terimidir. Gümrük alanında kullanılan anlamı: Yurda kesin olarak sokulan bir malı, yasaların gümrük vergisine bağ...

Bağışıklık bilimci nedir ne demek

Bağışıklık bilimci nedir Bağışıklık : Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu. Bağışık : Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yoll...

Bağışıklık bilimsel nedir ne demek

Bağışıklık bilimsel nedir Bağışıklık : Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu. Bağışık : Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dış...

Bağışıklık izlenmesi nedir ne demek

Bağışıklık izlenmesi nedir Bağışıklık izlenmesi; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Klonlanmış genin kotladığı polipeptidi bulmak...

Bağışıklık sistemi nedir ne demek

Bağışıklık sistemi nedir Bağışıklık sistemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmaya dışarıdan giren yabancı ma...

Bağışıklık yetersizliği nedir ne demek

Bağışıklık yetersizliği nedir Bağışıklık yetersizliği; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Herhangi bir nedenle yeterli bağ...

Aktif bağışıklama nedir ne demek

Aktif bağışıklama nedir Teknik terim anlamı: Organizmaya antijen verilerek antikor oluşturulması suretiyle bağışıklık kazandırma, aktif immünizasyon. Bağı : ...

Bulgucu bağışıklığı nedir ne demek

Bulgucu bağışıklığı nedir Teknik terim anlamı: Verilen belge ile bulgucuya tanınan dokunulmazlık ve onun haklarını koruma. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının al...

Doğal bağışıklık nedir ne demek

Doğal bağışıklık nedir Doğal bağışıklık; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir organizmanın antijenlere karşı...

Doğuştan bağışıklık yetersizliği nedir ne demek

Doğuştan bağışıklık yetersizliği nedir Doğuştan bağışıklık yetersizliği; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir bireyin genoti...

Edinsel bağışıklık nedir ne demek

Edinsel bağışıklık nedir Edinsel bağışıklık; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kazanılmış bağışıklık. Teknik terim an...

Geçimlik bağışıklığı nedir ne demek

Geçimlik bağışıklığı nedir Geçimlik bağışıklığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kendilerine yardım yapılmadığında yaşamları zor...

Gümrük bağışıklığı nedir ne demek

Gümrük bağışıklığı nedir Gümrük bağışıklığı; Gümrük, İktisat alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bazı malların gümrük vergisine tabi ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim