Bağım nedir Yerel Türkçe anlamı: Büyü. Bağımlama : Bağımlamak işi. Bağımlamak : Bir şeyi bağım altına sokmak, etkisi altında tutmak. Bağımlaşmak ...

 
 
 

Bağımlaşma nedir ne demek

Bağımlaşma nedir Bağımlaşma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen ...

Bağımlı nedir ne demek

Bağımlı nedir Bağımlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hukuki terim anlamı: gayr -i müstakil, müstakil olmayan. ~ elmen:fer...

Bağımlı alg nedir ne demek

Bağımlı alg nedir Bağımlı alg; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Alglerin, bulundukları ortamlara herhangi bir şekilde...

Bağımlı değişken nedir ne demek

Bağımlı değişken nedir Bağımlı değişken; İktisat, İstatistik, Psikoloji, Sosyoloji, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat ...

Bağımlı kentleşme nedir ne demek

Bağımlı kentleşme nedir Bağımlı kentleşme; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İlk kez Fransız kentbilimcisi Manuel Castells'in inc...

Bağımlı kütük nedir ne demek

Bağımlı kütük nedir Bağımlı kütük; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Ana kütük olarak adlandırılan bir başka kütüğ...

Bağımlı ortaklık nedir ne demek

Bağımlı ortaklık nedir Bağımlı ortaklık; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pay katkısı % 50 yi aşan ana ortaklığa bağlı ikinci...

Bağımlı örnekler nedir ne demek

Bağımlı örnekler nedir Bağımlı örnekler; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Önce ve sonra çalışmalarına birer örnek ...

Bağımlı sıralı cümle nedir ne demek

Bağımlı sıralı cümle nedir Bağımlı sıralı cümle; bir dil bilgisi terimidir. "Bağımlı sıralı cümle" ile ilgili cümle Bağımlı : Bir kimseye veya şeye maddi veya m...

Bağımlılaşabilmek nedir ne demek

Bağımlılaşabilmek nedir Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş, ur Bağımlılaşabilme : Bağımlılaşabilmek işi. Bağım : Bir şeyin...

Bağımlılaşmak nedir ne demek

Bağımlılaşmak nedir Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş, ur Bağımlılaşma : Bağımlılaşmak işi. Bağım : Bir şeyin veya bi...

Bağımlılaştırılmak nedir ne demek

Bağımlılaştırılmak nedir Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş, ur Bağımlılaştırılma : Bağımlılaştırılmak işi. Bağım : Bir şey...

Bağımlılaştırmak nedir ne demek

Bağımlılaştırmak nedir Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş, ur Bağımlılaştırma : Bağımlılaştırmak işi. Bağım : Bir şeyin v...

Bağımlılık kuramları nedir ne demek

Bağımlılık kuramları nedir Bağımlılık kuramları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Büyük ölçüde Latin Amerikalı yapısalcılardan e...

Bağımsız nedir ne demek

Bağımsız nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bağımsız" ile ilgili cümle Bağımsız [#siyasetçi, siyasetle uğraşan ve "hiçbi...

Bağımsız milletvekili nedir ne demek

Bağımsız milletvekili nedir Bağımsız : Bağımsız milletvekili. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür...

Bağımsızlaşmak nedir ne demek

Bağımsızlaşmak nedir Bağımsız : Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Herhangi bir kur...

Bağımsızlaştırmak nedir ne demek

Bağımsızlaştırmak nedir Bağımsız : Müstakil. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün e...

Antikora bağımlı hücresel toksisite nedir ne demek

Antikora bağımlı hücresel toksisite nedir Antikora bağımlı hücresel toksisite; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Antikor kaplı hedef h...

Bağımlama nedir ne demek

Bağımlama nedir Bağım : Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu. Bağımlamak : Bir şeyi bağım altına sokmak, etkisi altında ...

Bağımlamak nedir ne demek

Bağımlamak nedir Bağım : Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu. Altın : Bu elementten yapılmış. Altından yapılmış sikke. Ü...

Bağımlaşmak nedir ne demek

Bağımlaşmak nedir Bağım : Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. Tam...

Bağımlı akım kaynağı nedir ne demek

Bağımlı akım kaynağı nedir Bağımlı akım kaynağı; bir fizik terimidir. Bağımlı : Bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olan. Başka bir şeyin...

Bağımlı çocuk nedir ne demek

Bağımlı çocuk nedir Bağımlı çocuk; Eğitim, Psikoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: İstenilen yönde gelişebilmek için a...

Bağımlı kelime nedir ne demek

Bağımlı kelime nedir Teknik terim anlamı: Yalnız başına anlamı olmadığı için ad çekimine girmeyen ve cümle içindeki öteki kelime ve kelime grupları arasın...

Bağımlı kip nedir ne demek

Bağımlı kip nedir Bağımlı kip; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Baştümceye "ki edatıyla bağlanarak ondaki fiilin zam...

Bağımlı olaylar nedir ne demek

Bağımlı olaylar nedir Bağımlı olaylar; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında bağlaşık ilişkiyle bileşik ...

Bağımlı önermeler nedir ne demek

Bağımlı önermeler nedir Bağımlı önermeler; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bağımsız olmayan, başka bir deyişle en az bir öğesi...

Bağımlı sıralı birleşik cümle nedir ne demek

Bağımlı sıralı birleşik cümle nedir Teknik terim anlamı: En az iki cümleden oluşan yalnız başlarına kullanıldıklarında da bir yargı bildiren fakat özneleri nesneleri vey...

Bağımlılaşabilme nedir ne demek

Bağımlılaşabilme nedir Bağımlılaşabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri ...

Bağımlılaşma nedir ne demek

Bağımlılaşma nedir Bağımlılaşma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gele...

Bağımlılaştırılma nedir ne demek

Bağımlılaştırılma nedir Bağımlılaştırılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri...

Bağımlılaştırma nedir ne demek

Bağımlılaştırma nedir Bağımlılaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri g...

Bağımlılık nedir ne demek

Bağımlılık nedir "Bağımlılık" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Karlaşılan sorunları yalnız başına çözmek ve kendine yön seçmek için g...

Bağımlılık t testi nedir ne demek

Bağımlılık t testi nedir Bağımlılık t testi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İki eş arasındaki farkın önem. Bağı :...

Bağımsız bölüm nedir ne demek

Bağımsız bölüm nedir Bağımsız : Bağımsız milletvekili. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhang...

Bağımsız sıralı cümle nedir ne demek

Bağımsız sıralı cümle nedir Bağımsız sıralı cümle; bir dil bilgisi terimidir. "Bağımsız sıralı cümle" ile ilgili cümle Bağımsız : Müstakil. Bağımsız milletvekili...

Bağımsızlaştırma nedir ne demek

Bağımsızlaştırma nedir Bağımsız : Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Müstakil. Bağımsız milletvekili. Davranışlarını, tutumunu, girişimleri...

Bağımsızlık nedir ne demek

Bağımsızlık nedir "Bağımsızlık" ile ilgili cümle Bağımsızlık, bir milletin veya bir devletin, kendi vatandaşları veya [#tarafından [#erkin]ce yönetileb...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim