Bağlı nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bağlı" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Büyülü, erkeğin büyülenerek ...

 
 
 

Bağlı cümleler nedir ne demek

Bağlı cümleler nedir Teknik terim anlamı: Ve, veya, ama, da, fakat, halbuki, lakin, meğer ve benzerleri bağlaçlardan biri ile birbirine bağlanmış olan ve ...

Bağlı hal nedir ne demek

Bağlı hal nedir Bağlı hal; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Erkil engelini aşmaya yeterli erkesi olmadığı için bir erkil çu...

Bağlı işlem nedir ne demek

Bağlı işlem nedir Bağlı işlem; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrük Birliği olmaksızın ikiden fazla ülkenin yaptıkl...

Bağlı kredi nedir ne demek

Bağlı kredi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Kredi açan ülkeden veya kurumdan mal veya hizmet satın alınması koşuluyla sağlanan kredi. zıt anlam...

Bağlı mal nedir ne demek

Bağlı mal nedir Bağlı mal; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Uluslararası antlaşmalarla başka bir ülkeye verilen ödün s...

Bağlı ortaklık nedir ne demek

Bağlı ortaklık nedir Bağlı ortaklık; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az %50 o...

Bağlı palanga nedir ne demek

Bağlı palanga nedir Bağlı palanga; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sahne yukarısındaki ızgaralara bağlı tel halat makara...

Bağlı satış koşulları nedir ne demek

Bağlı satış koşulları nedir Teknik terim anlamı: Özel izin verenin, alana karşı anlaşmaya koydurduğu, ham maddesini, donatımını, kendisinin sağlaması ve teknik k...

Bağlı sözleşme nedir ne demek

Bağlı sözleşme nedir Bağlı sözleşme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Alıcının, bir firmadan satın aldığı mallarla ilgili...

Bağlı şirket nedir ne demek

Bağlı şirket nedir Bağlı şirket; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ana firmaya bağlı olarak çalışan ve onun tarafından y...

Bağlı yayaç nedir ne demek

Bağlı yayaç nedir Bağlı yayaç; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir televizyon ağında, ana yaya...

Anaya bağlı güç doğum nedir ne demek

Anaya bağlı güç doğum nedir Anaya bağlı güç doğum; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğum kanalı darlıkları, anormal s...

Birbirine bağlı belgeler nedir ne demek

Birbirine bağlı belgeler nedir Teknik terim anlamı: Bir bulgu ile ilgili bulunan ve o bulguyu tamamlar nitelikte olduklarından, ayrı belgeler alınmış olsa bile bağı...

Dili bağlı olmak nedir ne demek

Dili bağlı olmak nedir Teknik terim anlamı: Söz söyleyemez halde bulunmak. Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste...

Gözleri bağlı yürüme nedir ne demek

Gözleri bağlı yürüme nedir Gözleri bağlı yürüme; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Türk cambazının bir becerisi: ip üstünde gözle...

İsteğe bağlı ders nedir ne demek

İsteğe bağlı ders nedir İsteğe bağlı ders; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin alıp almamakta özgür oldukları v...

İsteğe bağlı kesinti nedir ne demek

İsteğe bağlı kesinti nedir İsteğe bağlı kesinti; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sendika ödentilerinin işçilerin ücretinden kesi...

İsteğe bağlı toplama nedir ne demek

İsteğe bağlı toplama nedir İsteğe bağlı toplama; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tam yükümlülükte vergi ile bağımlı yıllık kazanç...

Kayda bağlı dışsatım nedir ne demek

Kayda bağlı dışsatım nedir Kayda bağlı dışsatım; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dışsatım öncesi dışsatım birlikleri tarafında...

Bağlı bölük tasarımı nedir ne demek

Bağlı bölük tasarımı nedir Bağlı bölük tasarımı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Gereksinilen yineleme s...

Bağlı bulgu belgesi nedir ne demek

Bağlı bulgu belgesi nedir Teknik terim anlamı: Başka bir bulgu temel alınarak yapılan yeni bir bulgu için verilmiş ve asıl bulgu belgesiyle ilgili bulunup, ond...

Bağlı değişken nedir ne demek

Bağlı değişken nedir Bağlı değişken; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir f işlevinde x bağımsız değişke...

Bağlı istem nedir ne demek

Bağlı istem nedir Bağlı istem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Birbirlerinden tamamen farklı olmalarına karşın, bir ge...

Bağlı kar nedir ne demek

Bağlı kar nedir Bağlı kar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Azelci piyasalarda firmaların, aralarındaki rekabeti önle...

Bağlı kurumlar nedir ne demek

Bağlı kurumlar nedir Teknik terim anlamı: Bir işletmeler birliğine bağlı bulunan ve çoğu kez özdeş markayı kullanan kurumlar. Bağlı : Bir bağ ile tutturul...

Bağlı olmayan kredi nedir ne demek

Bağlı olmayan kredi nedir Bağlı olmayan kredi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kredi açan ülkeden veya kurumdan kullanımına h...

Bağlı örneklemler nedir ne demek

Bağlı örneklemler nedir Bağlı örneklemler; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Birimleri arasında bire bir karşılık olan aynı...

Bağlı para nedir ne demek

Bağlı para nedir Bağlı para; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Değeri, bir sepete ya da yabancı bir paraya bağlı olara...

Bağlı sıralılık nedir ne demek

Bağlı sıralılık nedir Bağlı sıralılık; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir kümedeki bazı öğelerin sıralarının birbirin...

Bağlı su nedir ne demek

Bağlı su nedir Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Gıdalarda protein ve yağ moleküllerine bağlı, bu molekülleri kolloid taneciği halinde yüzdüren ...

Bağlı trapez nedir ne demek

Bağlı trapez nedir Bağlı trapez; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sallanmayan bir yere tutturulmuş trapez. Bağlı : Bir b...

Bağlı yöney nedir ne demek

Bağlı yöney nedir Bağlı yöney; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Başlangıç noktası durgan olan yöney. Yöne : Nede...

Aşınmaya bağlı değer nedir ne demek

Aşınmaya bağlı değer nedir Aşınmaya bağlı değer; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üzerinde aşınma payı uygulanan değer. Aşınma : A...

Çok çift bağlı doymamış yağ asidi nedir ne demek

Çok çift bağlı doymamış yağ asidi nedir Çok çift bağlı doymamış yağ asidi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Her molekülünde iki ve...

Fermantasyona bağlı kayıplar nedir ne demek

Fermantasyona bağlı kayıplar nedir Fermantasyona bağlı kayıplar; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yeşil yemlerde gerek kurutm...

İsteğe bağlı berkitme dizgesi nedir ne demek

İsteğe bağlı berkitme dizgesi nedir İsteğe bağlı berkitme dizgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İş uyuşmazlıklarında yanların yargıcıy...

İsteğe bağlı güvence nedir ne demek

İsteğe bağlı güvence nedir İsteğe bağlı güvence; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belirli bir güvencelilik süresi olan ve belirli...

İsteğe bağlı parazit nedir ne demek

İsteğe bağlı parazit nedir İsteğe bağlı parazit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağımsız olarak yaşayabildiği gibi ...

İtfaya bağlı borçlar nedir ne demek

İtfaya bağlı borçlar nedir İtfaya bağlı borçlar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Önceden belirlenen plan çerçevesinde ödenen b...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim