Bağlı nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bağlı" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Büyülü, erkeğin büyülenerek cinsî bakımdan iktidarsız olması. Hukuki terim anlamı: mülzem. Diğer sözlük anlamları: Er...

 
 
 

Bağlı cümleler nedir ne demek

Bağlı cümleler nedir Teknik terim anlamı: Ve, veya, ama, da, fakat, halbuki, lakin, meğer ve benzerleri bağlaçlardan biri ile birbirine bağlanmış olan ve aralarındaki anlam ilişkisi de bu bağlaçlar ile sağlanan bağımsız cümlelerden oluşmuş cüm...

Bağlı hal nedir ne demek

Bağlı hal nedir Bağlı hal; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Erkil engelini aşmaya yeterli erkesi olmadığı için bir erkil çukuru içinde bağlı kalan dizge. Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şa...

Bağlı işlem nedir ne demek

Bağlı işlem nedir Bağlı işlem; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrük Birliği olmaksızın ikiden fazla ülkenin yaptıkları ticarette dışsatım konusu mal, hizmet ve teknolojinin dışalımla karşılandığı, dışalım...

Bağlı kredi nedir ne demek

Bağlı kredi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Kredi açan ülkeden veya kurumdan mal veya hizmet satın alınması koşuluyla sağlanan kredi. zıt anlamlısı bağlı olmayan kredi, koşullu kredi İngilizce'de Bağlı kredi ne demek? Bağlı kredi in...

Bağlı mal nedir ne demek

Bağlı mal nedir Bağlı mal; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Uluslararası antlaşmalarla başka bir ülkeye verilen ödün sonucu, gümrük vergisine bağlanmış olan mal. Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekl...

Bağlı ortaklık nedir ne demek

Bağlı ortaklık nedir Bağlı ortaklık; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az %50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu or...

Bağlı palanga nedir ne demek

Bağlı palanga nedir Bağlı palanga; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sahne yukarısındaki ızgaralara bağlı tel halat makarası. Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Ka...

Bağlı satış koşulları nedir ne demek

Bağlı satış koşulları nedir Teknik terim anlamı: Özel izin verenin, alana karşı anlaşmaya koydurduğu, ham maddesini, donatımını, kendisinin sağlaması ve teknik kişilerini kendi kişilerinden seçmesi zorunluluğunu kapsayan koşullar. Koşullar : Şerâit B...

Bağlı bölük tasarımı nedir ne demek

Bağlı bölük tasarımı nedir Bağlı bölük tasarımı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Gereksinilen yineleme sayısını azaltmak, amacıyla kullanılan bir tür eksik bölük tasarımı. Bölü : Bölme işlemini...

Bağlı bulgu belgesi nedir ne demek

Bağlı bulgu belgesi nedir Teknik terim anlamı: Başka bir bulgu temel alınarak yapılan yeni bir bulgu için verilmiş ve asıl bulgu belgesiyle ilgili bulunup, ondan bağımsız olarak kullanılmayan belge. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yaz...

Bağlı değişken nedir ne demek

Bağlı değişken nedir Bağlı değişken; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir f işlevinde x bağımsız değişkenine bağlı olan y = f (x) değişkeni, Anlamdaş. izgen. Teknik terim anlamı: Bir düzgün dey...

Bağlı istem nedir ne demek

Bağlı istem nedir Bağlı istem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Birbirlerinden tamamen farklı olmalarına karşın, bir gereksinimin karşılanmasında birlikte kullanımı zorunlu olan mallara yönelik istem. karşılı...

Bağlı kar nedir ne demek

Bağlı kar nedir Bağlı kar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Azelci piyasalarda firmaların, aralarındaki rekabeti önleyerek ençoklaştırdıkları ve pazar payları oranında paylaştıkları kâr. Bağlı : Bir bağ ile...

Bağlı kurumlar nedir ne demek

Bağlı kurumlar nedir Teknik terim anlamı: Bir işletmeler birliğine bağlı bulunan ve çoğu kez özdeş markayı kullanan kurumlar. Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inan...

Bağlı olmayan kredi nedir ne demek

Bağlı olmayan kredi nedir Bağlı olmayan kredi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kredi açan ülkeden veya kurumdan kullanımına herhangi sınır getirilmeyen kredi. karşılığı bağlı kredi, koşullu kredi. Olmaya : Yapılmam...

Bağlı örneklemler nedir ne demek

Bağlı örneklemler nedir Bağlı örneklemler; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Birimleri arasında bire bir karşılık olan aynı büyüklükteki iki örneklem. Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı...

Bağlı para nedir ne demek

Bağlı para nedir Bağlı para; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Değeri, bir sepete ya da yabancı bir paraya bağlı olarak tanımlanan ulusal para. Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı g...

Bağlı sıralılık nedir ne demek

Bağlı sıralılık nedir Bağlı sıralılık; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir kümedeki bazı öğelerin sıralarının birbirinden ayırt edilememesi nedeniyle sıra numaralarının aynı olması. Sıral : “Sır olarak al, s...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim