Bağla nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pi...

 
 
 

Bağlaç asıntısı nedir ne demek

Bağlaç asıntısı nedir Bağlaç asıntısı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir bağlaçtan sonra araya giren sözün uzaması do...

Bağlaç grubu nedir ne demek

Bağlaç grubu nedir Bağlaç grubu; bir dil bilgisi terimidir. Bağlaç : Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt ...

Bağlaç zarf nedir ne demek

Bağlaç zarf nedir Bağlaç zarf; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bununla beraber, buna rağmen gibi hem bağlaç hem zar...

Bağlaçlı nedir ne demek

Bağlaçlı nedir Bağlaçlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bağlaçlı tamlama : Adları, sıfatları arasına bağlaç alan ad veya sı...

Bağlaçlı iyelikçi nedir ne demek

Bağlaçlı iyelikçi nedir Bağlaçlı iyelikçi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İyelik sıfatının eski bir adı. Bağla : Buğday ...

Bağlaçsızlık nedir ne demek

Bağlaçsızlık nedir Bağlaçsızlık; Dil Bilimi, Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Cümlenin akışına h...

Bağlağı nedir ne demek

Bağlağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değirmen çarkını firenleyen ağaç. Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çevirm...

Bağlalmak nedir ne demek

Bağlalmak nedir Teknik terim anlamı: Bağlanmak, ara bulunmak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Ba...

Bağlam erkesi nedir ne demek

Bağlam erkesi nedir Bağlam erkesi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: İki öğeciği ya da bir eksicik ile bir ç...

Bağlama nedir Yerel Türkçe anlamı: Ot, saman, sebze taşımakta kullanılan, yün ya da kıldan dokunmuş dörtgen biçiminde kumaş. Akarsuların seviyesini...

Bağlama ağızlığı nedir ne demek

Bağlama ağızlığı nedir Bağlama ağızlığı; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Lavabo, bulaşık teknesi ve benzerleri araçların kir...

Bağlama büyüsü nedir ne demek

Bağlama büyüsü nedir Teknik terim anlamı: Kişinin asıl davranışlarını kısıtlamayı, eylemlerini yok etmeyi, biyolojik ve fizyolojik gereksinmelerini engell...

Bağlama düzeni nedir ne demek

Bağlama düzeni nedir Bağlama düzeni; Sinema, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Bağlama denilen sazın akortlarında...

Bağlama fişi nedir ne demek

Bağlama fişi nedir Bağlama fişi; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Elektrikli makara kordonunun ucundaki gövde kordonunu b...

Bağlama hattı nedir ne demek

Bağlama hattı nedir Bağlama hattı; bir fizik terimidir. Bağlama : Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb. Bağlamak işi. Üç çift telli ol...

Bağlama kelimesi nedir ne demek

Bağlama kelimesi nedir Bağlama kelimesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Koşaçlara ve bağlaçlara verilen ortak ad. Bağla ...

Bağlama zamiri nedir ne demek

Bağlama zamiri nedir Teknik terim anlamı: Kendisinden önce gelen bir kelime veya kelime grubunun yerini tutan ve yerini tuttuğu kelime veya kelime grubu i...

Bağlamacı nedir ne demek

Bağlamacı nedir Bağlama : Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb. Bağlamak işi. Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz. Ulam...

Bağlamak nedir ne demek

Bağlamak nedir "Bağlamak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Büyülemek. Oluşturmak, tamamlamak."pağlavayı bağladuh." Akışı istenilen tarafa çevir...

Bağla ağacı nedir ne demek

Bağla ağacı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değirmen çarkını firenleyen ağaç. Ağacı : Ağabey, büyük erkek kardeş. Zakkum Bağla : Buğday ve arpanın için...

Bağlaç nedir Bağlaç; bir dil bilgisi terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Yoğurttan yağın ayrılıp ayrılmadığına bakmak için yayığın deliğinden içeri so...

Bağlaç deyimi nedir ne demek

Bağlaç deyimi nedir Bağlaç deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bununla beraber, o ise ki gibi bağlaç görevinde ol...

Bağlaç öbeği nedir ne demek

Bağlaç öbeği nedir Bağlaç öbeği; bir dil bilgisi terimidir. Bağlaç : Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt ...

Bağlaçlama nedir ne demek

Bağlaçlama nedir Bağlaçlama; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir sayılamanın bütün öğelerine bağlaç getirme : hem i...

Bağlaçlı ikileme nedir ne demek

Bağlaçlı ikileme nedir Teknik terim anlamı: Anlamı güçlendirmek için, dA ve ha bağlaçları ile aynı kelimeden kurulan ikileme: güldü de güldü; yazdı da yazdı...

Bağlaçlı tamlama nedir ne demek

Bağlaçlı tamlama nedir Bağlaçlı tamlama; bir dil bilgisi terimidir. "Bağlaçlı tamlama" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: Adlarının veya sıfatla...

Bağlağa nedir ne demek

Bağlağa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sazların yapraklı olan uç kısımları. Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çev...

Bağlak nedir Bağlak; Fizik, Gösteri, Metalürji, Edebiyat, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Değirmen çarkın...

Bağlam nedir "Bağlam" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Mısır hevengi (Oltu-Şenkaya) Deste, demet, tutam. Fiziksel Kimya alanındaki ...

Bağlam içinde anahtar sözcük dizini nedir ne demek

Bağlam içinde anahtar sözcük dizini nedir Bağlam içinde anahtar sözcük dizini; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belgelemede, anahtar-sö...

Bağlama açınığı nedir ne demek

Bağlama açınığı nedir Bağlama açınığı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir bileşimin iki öğesi arasına girerek söylemey...

Bağlama barınağı nedir ne demek

Bağlama barınağı nedir Bağlama barınağı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geminin genel durak yeri, kütüğünün bulunduğu yer. ...

Bağlama cümlesi nedir ne demek

Bağlama cümlesi nedir Teknik terim anlamı: İki yargıyı aynı yöndeki oluş ve kılış beraberliği veya sırasıyla ya bağlaçlar ya noktalama işaretleri ya da zar...

Bağlama enerjisi nedir ne demek

Bağlama enerjisi nedir Bağlama enerjisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir atom veya molekülün pozitif ve negatif yüklü kı...

Bağlama grubu nedir ne demek

Bağlama grubu nedir Teknik terim anlamı: Bağlaçlar ile birbirine bağlanmış ad veya ad soylu kelimelerin oluşturduğu kelime grubu: Anne ile baba, para ve ...

Bağlama işareti nedir ne demek

Bağlama işareti nedir Teknik terim anlamı: Bir kelimenin son ses ünsüzü ile ondan sonra gelen kelimenin ön ses ünlüsünü veya ünlü ile başlayan ilk hecesini...

Bağlama merteği nedir ne demek

Bağlama merteği nedir Bağlama merteği; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Damın tepesinden oluğa kad...

Bağlama zarf fiili nedir ne demek

Bağlama zarf fiili nedir Bağlama zarf fiili; bir dil bilgisi terimidir. Bağlama : Bağlamak işi. Ulama. Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb...

Bağlamacılık nedir ne demek

Bağlamacılık nedir Bağlama : Bağlamak işi. Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb. Ulama. Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir sa...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim