Bağla nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen çarkını firenleyen ağaç. Su bendi tıkacı. Uf...

 
 
 

Bağlaç asıntısı nedir ne demek

Bağlaç asıntısı nedir Bağlaç asıntısı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir bağlaçtan sonra araya giren sözün uzaması dolayısıyla cümlenin nasıl başladığı unutularak başka bir tarzda bitirilmesi: Sen hem sabah...

Bağlaç grubu nedir ne demek

Bağlaç grubu nedir Bağlaç grubu; bir dil bilgisi terimidir. Bağlaç : Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır. Aynı : Başkası değil, yine o. Eski durumunda ...

Bağlaç zarf nedir ne demek

Bağlaç zarf nedir Bağlaç zarf; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bununla beraber, buna rağmen gibi hem bağlaç hem zarf görevinde olan söz. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde ...

Bağlaçlı nedir ne demek

Bağlaçlı nedir Bağlaçlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bağlaçlı tamlama : Adları, sıfatları arasına bağlaç alan ad veya sıfat tamlaması. Bağlaç : Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime t...

Bağlaçlı iyelikçi nedir ne demek

Bağlaçlı iyelikçi nedir Bağlaçlı iyelikçi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İyelik sıfatının eski bir adı. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına ben...

Bağlaçsızlık nedir ne demek

Bağlaçsızlık nedir Bağlaçsızlık; Dil Bilimi, Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Cümlenin akışına hız vermek üzere bağlaç kullanmayış. Genç, ihtiyar, kadın erkek hepsi koşuştular. Çocuk ko...

Bağlağı nedir ne demek

Bağlağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değirmen çarkını firenleyen ağaç. Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çevirmek için yapılan bent. Duvarların arasına yatay olarak konulan ağaç. Bağla : Buğday ve arp...

Bağlalmak nedir ne demek

Bağlalmak nedir Teknik terim anlamı: Bağlanmak, ara bulunmak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen çarkını firenley...

Bağla ağacı nedir ne demek

Bağla ağacı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değirmen çarkını firenleyen ağaç. Ağacı : Ağabey, büyük erkek kardeş. Zakkum Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişiri...

Bağlaç nedir Bağlaç; bir dil bilgisi terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Yoğurttan yağın ayrılıp ayrılmadığına bakmak için yayığın deliğinden içeri sokulan ince, uzun çubuk. Bilişim alanındaki terim anlamı: Başka bir yerde sürecek bir akış...

Bağlaç deyimi nedir ne demek

Bağlaç deyimi nedir Bağlaç deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bununla beraber, o ise ki gibi bağlaç görevinde olan deyim. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah taneci...

Bağlaç öbeği nedir ne demek

Bağlaç öbeği nedir Bağlaç öbeği; bir dil bilgisi terimidir. Bağlaç : Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır. Bağlaç grubu : Bağlaçla veya bağlaçsız birbir...

Bağlaçlama nedir ne demek

Bağlaçlama nedir Bağlaçlama; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir sayılamanın bütün öğelerine bağlaç getirme : hem iyi, hem güzel, hem sağlam gibi. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek...

Bağlaçlı ikileme nedir ne demek

Bağlaçlı ikileme nedir Teknik terim anlamı: Anlamı güçlendirmek için, dA ve ha bağlaçları ile aynı kelimeden kurulan ikileme: güldü de güldü; yazdı da yazdı; kitap da kitap; yalnız ve yalnız; hatta ve hatta; yıllarca ve yıllarca; koş ha koş, git...

Bağlaçlı tamlama nedir ne demek

Bağlaçlı tamlama nedir Bağlaçlı tamlama; bir dil bilgisi terimidir. "Bağlaçlı tamlama" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: Adlarının veya sıfatlarının arasına bağlaç alan ad veya sıfat tamlaması: Subay ve erlerin fedakârlığı; hakimler...

Bağlağa nedir ne demek

Bağlağa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sazların yapraklı olan uç kısımları. Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çevirmek için yapılan bent. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklin...

Bağlak nedir Bağlak; Fizik, Gösteri, Metalürji, Edebiyat, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Değirmen çarkını firenleyen ağaç. Av hayvanlarının geçeceği yer, avlanma yeri. Ormanlık ve kayalık yerle...

Bağlam nedir "Bağlam" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Mısır hevengi (Oltu-Şenkaya) Deste, demet, tutam. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Taneciklerin, aralarındaki fiziksel ya da kimyasal kuvvetlerle bir arada durması ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim