Bağlam nedir "Bağlam" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Mısır hevengi (Oltu-Şenkaya) Deste, demet, tutam. Fiziksel Kimya alanındaki ...

 
 
 

Durumsal bağlam nedir ne demek

Durumsal bağlam nedir Durumsal bağlam; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir gözlem ya da ölçme sürecinin sonuçlarını ...

Saydamsız bağlam nedir ne demek

Saydamsız bağlam nedir Saydamsız bağlam; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: p gibi bir önermenin a adının belli bir geçişi için...

Bağlama açınığı nedir ne demek

Bağlama açınığı nedir Bağlama açınığı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir bileşimin iki öğesi arasına girerek söylemey...

Bağlama barınağı nedir ne demek

Bağlama barınağı nedir Bağlama barınağı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geminin genel durak yeri, kütüğünün bulunduğu yer. ...

Bağlama cümlesi nedir ne demek

Bağlama cümlesi nedir Teknik terim anlamı: İki yargıyı aynı yöndeki oluş ve kılış beraberliği veya sırasıyla ya bağlaçlar ya noktalama işaretleri ya da zar...

Bağlama enerjisi nedir ne demek

Bağlama enerjisi nedir Bağlama enerjisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir atom veya molekülün pozitif ve negatif yüklü kı...

Bağlama grubu nedir ne demek

Bağlama grubu nedir Teknik terim anlamı: Bağlaçlar ile birbirine bağlanmış ad veya ad soylu kelimelerin oluşturduğu kelime grubu: Anne ile baba, para ve ...

Bağlama işareti nedir ne demek

Bağlama işareti nedir Teknik terim anlamı: Bir kelimenin son ses ünsüzü ile ondan sonra gelen kelimenin ön ses ünlüsünü veya ünlü ile başlayan ilk hecesini...

Bağlama merteği nedir ne demek

Bağlama merteği nedir Bağlama merteği; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Damın tepesinden oluğa kad...

Bağlama zarf fiili nedir ne demek

Bağlama zarf fiili nedir Bağlama zarf fiili; bir dil bilgisi terimidir. Bağlama : Bağlamak işi. Ulama. Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb...

Bağlamacılık nedir ne demek

Bağlamacılık nedir Bağlama : Bağlamak işi. Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb. Ulama. Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir sa...

Bağlamalık nedir ne demek

Bağlamalık nedir Bağlamalık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bağlamalık" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Bağlanmayı ...

Bağlamaz yörüngeç nedir ne demek

Bağlamaz yörüngeç nedir Bağlamaz yörüngeç; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: İçinde eksicik olsun ya da olmasın, ...

Bağlamsal anlam nedir ne demek

Bağlamsal anlam nedir Bağlam : Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst. Bent. Deste. Bir dil birimini çevreleyen,...

Ahd bağlamak nedir ne demek

Ahd bağlamak nedir Teknik terim anlamı: Söz vermek, ahdetmek. Ahd : Söz. Nikâh - ahd etmek. sözleşmek, anlaşmak; önceden bir söz üzerine yemin etmek. ni...

Alan bağlamı nedir ne demek

Alan bağlamı nedir Alan bağlamı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir olay ya da durumun doğal olarak belirdiği ba...

Ayak bağlamak nedir ne demek

Ayak bağlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir yere sık sık gitmeye alışmak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah ...

Bar bağlamak nedir ne demek

Bar bağlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kir tutmak, kirlenmek, kireç tutmak: Sürahi yıkanmaya yıkanmaya dibi bar bağlamış. bar bağlamak (veya tutma...

Başım bağlamak nedir ne demek

Başım bağlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir işi bitirmek. Gelinin başını süslemek. Başkasına yardım etmek: Öz başımızı bağlıyamıyoruz, başkasının b...

Bağlam erkesi nedir ne demek

Bağlam erkesi nedir Bağlam erkesi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: İki öğeciği ya da bir eksicik ile bir ç...

Bağlam içinde anahtar sözcük dizini nedir ne demek

Bağlam içinde anahtar sözcük dizini nedir Bağlam içinde anahtar sözcük dizini; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belgelemede, anahtar-sö...

Saydam bağlam nedir ne demek

Saydam bağlam nedir Saydam bağlam; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: p gibi bir önermenin a adının belli bir geçişi için say...

Bağlama nedir Yerel Türkçe anlamı: Ot, saman, sebze taşımakta kullanılan, yün ya da kıldan dokunmuş dörtgen biçiminde kumaş. Akarsuların seviyesini...

Bağlama ağızlığı nedir ne demek

Bağlama ağızlığı nedir Bağlama ağızlığı; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Lavabo, bulaşık teknesi ve benzerleri araçların kir...

Bağlama büyüsü nedir ne demek

Bağlama büyüsü nedir Teknik terim anlamı: Kişinin asıl davranışlarını kısıtlamayı, eylemlerini yok etmeyi, biyolojik ve fizyolojik gereksinmelerini engell...

Bağlama düzeni nedir ne demek

Bağlama düzeni nedir Bağlama düzeni; Sinema, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Bağlama denilen sazın akortlarında...

Bağlama fişi nedir ne demek

Bağlama fişi nedir Bağlama fişi; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Elektrikli makara kordonunun ucundaki gövde kordonunu b...

Bağlama hattı nedir ne demek

Bağlama hattı nedir Bağlama hattı; bir fizik terimidir. Bağlama : Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb. Bağlamak işi. Üç çift telli ol...

Bağlama kelimesi nedir ne demek

Bağlama kelimesi nedir Bağlama kelimesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Koşaçlara ve bağlaçlara verilen ortak ad. Bağla ...

Bağlama zamiri nedir ne demek

Bağlama zamiri nedir Teknik terim anlamı: Kendisinden önce gelen bir kelime veya kelime grubunun yerini tutan ve yerini tuttuğu kelime veya kelime grubu i...

Bağlamacı nedir ne demek

Bağlamacı nedir Bağlama : Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb. Bağlamak işi. Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz. Ulam...

Bağlamak nedir ne demek

Bağlamak nedir "Bağlamak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Büyülemek. Oluşturmak, tamamlamak."pağlavayı bağladuh." Akışı istenilen tarafa çevir...

Bağlamalu nedir ne demek

Bağlamalu nedir Teknik terim anlamı: Bağlanması lâzım, zincirlik. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler...

Bağlamsal nedir ne demek

Bağlamsal nedir Bağlamsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bağlamsal anlam : Bir sözün kullanılan veya amaçlanan bağlama göre...

Ad bağlamak nedir ne demek

Ad bağlamak nedir Teknik terim anlamı: Ad olarak almak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yapr...

Al bağlamak nedir ne demek

Al bağlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelinin başına kırmızı bir örtü bağlamak. Sevinmek, murada ermek: Oğlan doğuran al bağlar. Gelin olmak. Sev...

Antijen bağlama yeri nedir ne demek

Antijen bağlama yeri nedir Antijen bağlama yeri; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Özel olarak antijen bağlayan immünoglobulin ...

Bağırsak bağlama deneyi nedir ne demek

Bağırsak bağlama deneyi nedir Bağırsak bağlama deneyi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Enteretoksin üreten E. coli suşl...

Baş bağlama nedir ne demek

Baş bağlama nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zifaftan sonra kadınların gelini ziyarete gidip yaptıkları merasim ki, burada yatak çarşafı tetkik olunur. ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim