Bağlam nedir "Bağlam" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Mısır hevengi (Oltu-Şenkaya) Deste, demet, tutam. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Taneciklerin, aralarındaki fiziksel ya da kimyasal kuvvetlerle bir arada durması ...

 
 
 

Bağlama nedir Yerel Türkçe anlamı: Ot, saman, sebze taşımakta kullanılan, yün ya da kıldan dokunmuş dörtgen biçiminde kumaş. Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çevirmek için yapılmış olan bent. Yönünü değ...

Bağlama ağızlığı nedir ne demek

Bağlama ağızlığı nedir Bağlama ağızlığı; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Lavabo, bulaşık teknesi ve benzerleri araçların kirli su döşemesine bağlanmalarında kullanılan pirinç boru parçası. Bağla : Buğday ve arpanı...

Bağlama büyüsü nedir ne demek

Bağlama büyüsü nedir Teknik terim anlamı: Kişinin asıl davranışlarını kısıtlamayı, eylemlerini yok etmeyi, biyolojik ve fizyolojik gereksinmelerini engellemeyi amaçlayan büyü türü. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şekl...

Bağlama düzeni nedir ne demek

Bağlama düzeni nedir Bağlama düzeni; Sinema, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Bağlama denilen sazın akortlarından biri. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Özellikle sesle görüntünün aynı anda ay...

Bağlama fişi nedir ne demek

Bağlama fişi nedir Bağlama fişi; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Elektrikli makara kordonunun ucundaki gövde kordonunu bağlamaya yarayan dişi fiş. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şekl...

Bağlama hattı nedir ne demek

Bağlama hattı nedir Bağlama hattı; bir fizik terimidir. Bağlama : Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb. Bağlamak işi. Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz. Ulama. Bağlam : Bent. Herhangi bir olguda olaylar, duruml...

Bağlama kelimesi nedir ne demek

Bağlama kelimesi nedir Bağlama kelimesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Koşaçlara ve bağlaçlara verilen ortak ad. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yapr...

Bağlama zamiri nedir ne demek

Bağlama zamiri nedir Teknik terim anlamı: Kendisinden önce gelen bir kelime veya kelime grubunun yerini tutan ve yerini tuttuğu kelime veya kelime grubu ile kendisinden sonra gelen açıklayıcıyı birbirine bağlayan Far. ki zamiri: Konya’da bir a...

Bağlam erkesi nedir ne demek

Bağlam erkesi nedir Bağlam erkesi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: İki öğeciği ya da bir eksicik ile bir çekin taneciğini bir arada tutan erke niceliği. Ayrışma erkesinin karşıt imlisi. Bağla : B...

Bağlam içinde anahtar sözcük dizini nedir ne demek

Bağlam içinde anahtar sözcük dizini nedir Bağlam içinde anahtar sözcük dizini; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belgelemede, anahtar-sözcüklerin abece, sırasında ve bağlamlarıyla birlikte, geçtikleri yeri de gösterir biçimde...

Bağlama açınığı nedir ne demek

Bağlama açınığı nedir Bağlama açınığı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir bileşimin iki öğesi arasına girerek söylemeyi kolaylaştıran açınık: Gel-i-yor kelimesindeki i gibi. Bağla : Buğday ve arpanın içinde ...

Bağlama barınağı nedir ne demek

Bağlama barınağı nedir Bağlama barınağı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geminin genel durak yeri, kütüğünün bulunduğu yer. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakl...

Bağlama cümlesi nedir ne demek

Bağlama cümlesi nedir Teknik terim anlamı: İki yargıyı aynı yöndeki oluş ve kılış beraberliği veya sırasıyla ya bağlaçlar ya noktalama işaretleri ya da zarf-fiiller ile birleştiren cümle: Fikret eve uğradı ve babasıyla konuştu. Fikret eve uğrad...

Bağlama enerjisi nedir ne demek

Bağlama enerjisi nedir Bağlama enerjisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir atom veya molekülün pozitif ve negatif yüklü kısımlarını bir arada tutan kuvvet. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercim...

Bağlama grubu nedir ne demek

Bağlama grubu nedir Teknik terim anlamı: Bağlaçlar ile birbirine bağlanmış ad veya ad soylu kelimelerin oluşturduğu kelime grubu: Anne ile baba, para ve zenginlik, güzel ama soğuk, iyi değil çok iyi, akıllı ama tembel; gök, deniz ve dağlar; k...

Bağlama işareti nedir ne demek

Bağlama işareti nedir Teknik terim anlamı: Bir kelimenin son ses ünsüzü ile ondan sonra gelen kelimenin ön ses ünlüsünü veya ünlü ile başlayan ilk hecesini birleştirerek tek bir hece hâlinde söylemeye veya okumaya yarayan işaret (_): ağaç_altı,...

Bağlama merteği nedir ne demek

Bağlama merteği nedir Bağlama merteği; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Damın tepesinden oluğa kadar uzanan ve üzerlerine kiremit yerleştirilen tahtaların çakıldığı latalara verilen ad. B...

Bağlama zarf fiili nedir ne demek

Bağlama zarf fiili nedir Bağlama zarf fiili; bir dil bilgisi terimidir. Bağlama : Bağlamak işi. Ulama. Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb. Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz. Bağlam : Herhangi bir olguda olaylar, d...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim