Bağlan nedir Bağlan; İsim, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir terimdir. Bağlan isminin anlamı, Bağlan ne demek: “Sev, sevdiğine bağlı ka...

 
 
 

Bağlanak nedir ne demek

Bağlanak nedir "Bağlanak" ile ilgili cümle Bağlantı : İki şey arasında ilişki sağlayan bağ. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajma...

Bağlanan değişken nedir ne demek

Bağlanan değişken nedir Bağlanan değişken; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: bağımlı değişken,]. Bağla : Buğday ve a...

Bağlanı nedir ne demek

Bağlanı nedir Bağlanı; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tümcelerin, bağlaçlarla birbirine bağlanması. bağlanıp kalmak ...

Bağlanım çözümlemesi nedir ne demek

Bağlanım çözümlemesi nedir Bağlanım çözümlemesi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: bağlanım]. Bağla : Buğday ve arpanın ...

Bağlanım doğrusu nedir ne demek

Bağlanım doğrusu nedir Bağlanım doğrusu; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Yalnızca doğrusal bağlanımı gösteren bağlanım ...

Bağlanım erkesi nedir ne demek

Bağlanım erkesi nedir Bağlanım erkesi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir dizigeyi oluşturan parçacıklardan birini dizgeden kur...

Bağlanım katsayısı nedir ne demek

Bağlanım katsayısı nedir Bağlanım katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bir bağlanım, eşitliğ...

Bağlanış nedir ne demek

Bağlanış nedir "Bağlanış" ile ilgili cümle Osmanlıca Bağlanış ne demek? Bağlanış Osmanlıca'da ne anlama gelir?: irtibat Bağlanma : Bağlanmak işi vey...

Bağlanıvermek nedir ne demek

Bağlanıvermek nedir Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bi...

Bağlanma enerjisi nedir ne demek

Bağlanma enerjisi nedir Bağlanma enerjisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Enzim ve substrat veya almaç ve ligant...

Bağlanma proteini nedir ne demek

Bağlanma proteini nedir Bağlanma proteini; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüslerin yüzeyinde bulunan ve hücres...

Bağlanmak nedir ne demek

Bağlanmak nedir "Bağlanmak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Zifaf gecesi iktidarsız olmak. Alay etmek, takılmak, eğlenmek: Bağlananı kimse sevm...

Bağlantı nedir ne demek

Bağlantı nedir "Bağlantı" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Duvarların arasına yatay olarak konulan ağaç İki şeyin birbiriyle birleştiği yer, ka...

Bağlantı borusu nedir ne demek

Bağlantı borusu nedir Bilimsel terim anlamı: Katlardaki pis ve kirli suları toplayan ve kolona ileten boru. İngilizce'de Bağlantı borusu ne demek? Bağlantı...

Bağlantı doku nedir ne demek

Bağlantı doku nedir Bağlantı : Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman. İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irt...

Bağlantı grubu nedir ne demek

Bağlantı grubu nedir Bağlantı grubu; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Çeşitli karakterlerin dölden döle taşınarak yeni dö...

Bağlantı kataloğu nedir ne demek

Bağlantı kataloğu nedir Bağlantı kataloğu; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: "Bakınız", "ayrıca bakınız" fişleriyle konular a...

Bağlantı motosikleti nedir ne demek

Bağlantı motosikleti nedir Teknik terim anlamı: Yarışta, koşucu gruplarıyla, yönetici ve yarışçılar arasında ilgiyi sağlayan motosiklet. Bağla : Buğday ve arpan...

Bağlantı taşları nedir ne demek

Bağlantı taşları nedir Bağlantı taşları; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Bir duvara eklenecek ikin...

Bağlanabilme nedir ne demek

Bağlanabilme nedir Bağlanabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklin...

Bağlanabilmek nedir ne demek

Bağlanabilmek nedir Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bi...

Bağlanan nedir ne demek

Bağlanan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çevirmek için yapılan bent. Bağla : Buğd...

Bağlandı nedir ne demek

Bağlandı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Damın mukavemetini arttırmak için kullanılan ağaç. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercime...

Bağlanım nedir ne demek

Bağlanım nedir Bilimsel terim anlamı: (bağlanım çözümlemesi) 1) Başlangıçta Galton'ca kalıtım kuramındaki belirli bağıntıları belirtmek için kullanı...

Bağlanım denklemi nedir ne demek

Bağlanım denklemi nedir Bağlanım denklemi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Y olasılıksal değişken...

Bağlanım eğrisi nedir ne demek

Bağlanım eğrisi nedir Bağlanım eğrisi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım eşitliğinin çiz...

Bağlanım eşitliği nedir ne demek

Bağlanım eşitliği nedir Bağlanım eşitliği; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: bağlanım denklemi]. Bağla : Buğday ve a...

Bağlanım yüzeyi nedir ne demek

Bağlanım yüzeyi nedir Bağlanım yüzeyi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: bağlanım eğrisi]. Bağla : Buğday ve arpanı...

Bağlanıverme nedir ne demek

Bağlanıverme nedir Bağlanıverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklin...

Bağlanma nedir ne demek

Bağlanma nedir "Bağlanma" ile ilgili cümle Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Öğecikler arasında nicem yasalarına göre devinen eksiciklerin, duruları...

Bağlanma ısısı nedir ne demek

Bağlanma ısısı nedir Bağlanma ısısı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Polimeraz zincir tepkimesinde birincil nü...

Bağlanmah nedir ne demek

Bağlanmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zifaf gecesi iktidarsız olmak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tan...

Bağlanmış anamal nedir ne demek

Bağlanmış anamal nedir Bağlanmış anamal; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir işe yatırılmış, bir çalışma koluna ayrılmış ana...

Bağlantı boruları nedir ne demek

Bağlantı boruları nedir Teknik terim anlamı: Çifteker gövdesinin kuruluşun da kullanılan, üst alt ve dikey borulara verilen ad. Bağla : Buğday ve arpanın içi...

Bağlantı çizgisi nedir ne demek

Bağlantı çizgisi nedir Bağlantı çizgisi; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Oyun yeri ile seyirci yeri arasındaki ç...

Bağlantı enerjisi nedir ne demek

Bağlantı enerjisi nedir Bağlantı enerjisi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sistemden bir parçacığı çıkarmaya yara...

Bağlantı gücü nedir ne demek

Bağlantı gücü nedir Bağlantı gücü; bir fizik terimidir. Bağlantı : İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak. Yapılac...

Bağlantı kutusu nedir ne demek

Bağlantı kutusu nedir Bağlantı kutusu; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Çeşitli kabloları elektrik akımına bağlayacak fişle...

Bağlantı parçaları nedir ne demek

Bağlantı parçaları nedir Bağlantı parçaları; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Boruların birbirlerine eklenmelerini kolaylaştıra...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim