Bağlan nedir Bağlan; İsim, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir terimdir. Bağlan isminin anlamı, Bağlan ne demek: “Sev, sevdiğine bağlı kal” anlamında kullanılan bir isim “. Bağlan ismi; Türkçe kökenli olup bir Kız ismidir. Gez...

 
 
 

Bağlanak nedir ne demek

Bağlanak nedir "Bağlanak" ile ilgili cümle Bağlantı : İki şey arasında ilişki sağlayan bağ. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman. İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak. Bağlant...

Bağlanan değişken nedir ne demek

Bağlanan değişken nedir Bağlanan değişken; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: bağımlı değişken,]. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeye...

Bağlanı nedir ne demek

Bağlanı nedir Bağlanı; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tümcelerin, bağlaçlarla birbirine bağlanması. bağlanıp kalmak : tutulmak, sevdalanmak. çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin : “bakımını iyi...

Bağlanım çözümlemesi nedir ne demek

Bağlanım çözümlemesi nedir Bağlanım çözümlemesi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: bağlanım]. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pi...

Bağlanım doğrusu nedir ne demek

Bağlanım doğrusu nedir Bağlanım doğrusu; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Yalnızca doğrusal bağlanımı gösteren bağlanım eğrisi. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikl...

Bağlanım erkesi nedir ne demek

Bağlanım erkesi nedir Bağlanım erkesi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir dizigeyi oluşturan parçacıklardan birini dizgeden kurtarmak ya da dizgeyi kurucu parçacıklarına ayırmak için gerekli erke. Bağla : Buğday ve a...

Bağlanım katsayısı nedir ne demek

Bağlanım katsayısı nedir Bağlanım katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bir bağlanım, eşitliğindeki bağımsız değişkenlerin katsayılarından her biri. anlamdaş, ß (beta) katsayıları. B...

Bağlanış nedir ne demek

Bağlanış nedir "Bağlanış" ile ilgili cümle Osmanlıca Bağlanış ne demek? Bağlanış Osmanlıca'da ne anlama gelir?: irtibat Bağlanma : Bağlanmak işi veya durumu. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, ko...

Bağlanabilme nedir ne demek

Bağlanabilme nedir Bağlanabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. De...

Bağlanabilmek nedir ne demek

Bağlanabilmek nedir Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen çarkını firenleyen ağaç. Su bendi tıkacı. Ufak göl. Akarsuları...

Bağlanan nedir ne demek

Bağlanan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çevirmek için yapılan bent. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına ...

Bağlandı nedir ne demek

Bağlandı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Damın mukavemetini arttırmak için kullanılan ağaç. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fas...

Bağlanım nedir ne demek

Bağlanım nedir Bilimsel terim anlamı: (bağlanım çözümlemesi) 1) Başlangıçta Galton'ca kalıtım kuramındaki belirli bağıntıları belirtmek için kullanılan, daha sonra bu tür bağıntıları incelemek amacıyla geliştirilen istatistiksel yöntemle...

Bağlanım denklemi nedir ne demek

Bağlanım denklemi nedir Bağlanım denklemi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Y olasılıksal değişkeni ile olasılıksal değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Y'yi X/lere bağlayan ...

Bağlanım eğrisi nedir ne demek

Bağlanım eğrisi nedir Bağlanım eğrisi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım eşitliğinin çizge gösterimi. Üç boyutlu olduğunda bağlanım yüzeyi adını alır. Bağla : Buğday ve arpanın ...

Bağlanım eşitliği nedir ne demek

Bağlanım eşitliği nedir Bağlanım eşitliği; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: bağlanım denklemi]. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeye...

Bağlanım yüzeyi nedir ne demek

Bağlanım yüzeyi nedir Bağlanım yüzeyi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: bağlanım eğrisi]. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve ...

Bağlanıverme nedir ne demek

Bağlanıverme nedir Bağlanıverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. De...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim