Başka nedir Başka; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Başka" ile ilgili cümle Başka, Gökhan Özen'in Doğan Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan altıncı stüdyo albümüdür. 14 şarkı ve 2 şarkının versiyon sürümünün bulu...

 
 
 

Başkaca nedir Başkaca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Ayrıca : Ayrı olarak, başkaca, antrparantez. Bundan başka. Ayrı bir önem verilerek. İngilizce'de Başkaca ne demek? : adv. otherwise prep. besides Almanca'da...

Başkahraman nedir ne demek

Başkahraman nedir Başkahraman; bir edebiyat terimidir. kökeni farsça dilinden gelmektedir. Başkahramanlık : Başkahraman olma durumu. Eser : İz, işaret, im. Yayın, kitap, yapıt. Soyut kavramlarda belirti. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt...

Başkalaşım nedir ne demek

Başkalaşım nedir Başkalaşım; bir jeoloji terimidir. Başkalaşım, metamorfoz olarak da bilinir. Özellikle için kullanılan bir terim olup, canlının tırtıl düzeyinden yetişkin düzeye geçişi. Dış başkalaşım : Magmanın sokulmasıyla, komşu kayaçl...

Başkalaşmak nedir ne demek

Başkalaşmak nedir "Başkalaşmak" ile ilgili cümle Başkalaşma : Başkalaşmak işi. Oğulcuk evresinden ergin olana değin bir hayvanın geçirdiği biçim ve yapı değişimleri, istihale, metamorfoz. Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalita...

Başkaldırı nedir ne demek

Başkaldırı nedir Ayaklanma : Başkaldırı. Ayaklanmak işi. Amaç : Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. Gaye. Hedef. Kurulu : Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş. Düzen : Bir devletin b...

Başkale nedir Başkale; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Başkale, Van iline bağlı bir ilçedir. İl topraklarının güneydoğusunda yer alır. Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme idi. Ermen...

Başkan nedir "Başkan" ile ilgili cümle Başkan [#Türkçede en çok, futbol kulüplerinde, siyasi partilerde ve belediyelerde kullanılmaktadır. Genellikle başkanlar, seçimle görev başına gelirler. Özel durumlarda atama ile bir kurumun başın...

Başkan yardımcısı nedir ne demek

Başkan yardımcısı nedir Başkan yardımcısı (İngilizce: Vice [#Türkçede en çok, [#kulüplerinde, siyasi partilerde ve belediyelerde kullanılan bir sıfattır. Bir ülkeyi veya herhangi bir kurumu idare eden kişinin (başkanın) yardımcılığını yapan kişiy...

Başka başka nedir ne demek

Başka başka nedir Başka başka; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Başka başka" ile ilgili cümle Değişik : Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Farklı. Yedek iç çamaşırı, giyecek. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş ...

Başka biri nedir ne demek

Başka biri nedir Başka biri; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır. "Başka biri" ile ilgili cümleler Diğer : Başka, özge, öteki, öbür. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. Bir : Değer, önem bakımlarından ...

Başkafiye nedir ne demek

Başkafiye nedir Başkafiye; bir edebiyat terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Dize : Şiirin satırlarından her biri, mısra. Aynı : Başkası değil, yine o. Aralarında ayrım olmayan. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Benzer. Kelime ...

Başkahramanlık nedir ne demek

Başkahramanlık nedir Başkahraman : Bir eserde başrolü oynayan kişi, başkişi. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, ke...

Başkalaşma nedir ne demek

Başkalaşma nedir "Başkalaşma" ile ilgili cümle Tüm başkalaşma : Böceklerde, kurtçuk ve koza evresi geçiren başkalaşma türü. Yarı başkalaşma : Böceklerde kurtçuk evresi görülmeyen başkalaşma türü. Başkalaşmak : Biçim değiştirmek, istihale e...

Başkalaştırmak nedir ne demek

Başkalaştırmak nedir Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini...

Başkaldırmak nedir ne demek

Başkaldırmak nedir "Başkaldırmak" ile ilgili cümleler Ayaklanmak : Toplu bir biçimde zor ve şiddet kullanarak devlet güçlerine karşı gelmek, başkaldırmak, isyan etmek. Ayağa kalkıp gitmeye davranmak. Çocuk yürümeye başlamak. Hasta iyileşip y...

Başkalık nedir ne demek

Başkalık nedir "Başkalık" ile ilgili cümle Postyapısalcı düşüncede veya söylemde “öteki” terimiyle değişimli olarak kullanılan terim. Örneğin, Michel Foucault’nun düşünce ve eserlerinde “başkaları”, iktidar konumundan dışlanmış ve hakim ...

Başkan vekili nedir ne demek

Başkan vekili nedir Başkan : Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı. Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey. Vekil : Milletvekili. Bir görevde, asıl görevlinin yerine bakan kimse. Birinin, i...

Başkanlık nedir ne demek

Başkanlık nedir "Başkanlık" ile ilgili cümleler Başkan : Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı. Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey. Başkanlık etmek : Bir toplantı veya topluluğu, ba...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim