Bacaklı nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bacaklı yazı : İri ve okunaklı yazı. Götten bacaklı : Kısa boylu. Kıçtan baca...

 
 
 

Eğri bacaklı kuzu nedir ne demek

Eğri bacaklı kuzu nedir Eğri bacaklı kuzu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genetik duyarlılık, kalsiyum ve fosfor...

Kalın bacaklı kuş nedir ne demek

Kalın bacaklı kuş nedir Kalın bacaklı kuş; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Yağmur kuşları (Charadriiformes) ta...

Uzun bacaklı makigiller nedir ne demek

Uzun bacaklı makigiller nedir Uzun bacaklı makigiller; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, maymunlar ...

Kıçtan bacaklı nedir ne demek

Kıçtan bacaklı nedir Kıçtan bacaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Bacaklı : Felemenk altını. Bacakları uzun olan, uzun b...

X bacaklı nedir ne demek

X bacaklı nedir X bacaklı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çift taraflı olarak dizlerin içeriye doğru kavi...

Ayrık bacaklılık nedir ne demek

Ayrık bacaklılık nedir Ayrık bacaklılık; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Domuz ve tavşanlarda iskelet kaslarının ...

Eklem bacaklılar nedir ne demek

Eklem bacaklılar nedir Eklem bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. arthron: eklem; pous: ayak) Sölomlu hayvanların, birincil ağızlılar (P...

Eş bacaklılar nedir ne demek

Eş bacaklılar nedir Eş bacaklılar; bir hayvan bilimi terimidir. böceği] Bacaklı : Bacakları uzun olan, uzun boylu. Felemenk altını. Bacağı olan. Bacak : ...

İlkel eklem bacaklılar nedir ne demek

İlkel eklem bacaklılar nedir İlkel eklem bacaklılar; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağız...

Kalın bacaklıgiller nedir ne demek

Kalın bacaklıgiller nedir Kalın bacaklıgiller; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kuşlar (Aves) sınıfının, yağmur kuşları (Chara...

Kök bacaklılar nedir ne demek

Kök bacaklılar nedir Kök bacaklılar; bir hayvan bilimi terimidir. Bacaklı : Felemenk altını. Bacağı olan. Bacakları uzun olan, uzun boylu. Bacak : Vücudun...

Taşıyıcı eklem bacaklılar nedir ne demek

Taşıyıcı eklem bacaklılar nedir Teknik terim anlamı: Hastalık yapıcı organizmaları bir konaktan diğerine veya cansız bir rezervuardan canlı bir konağa taşıyan eklem ...

Uzun bacaklılar nedir ne demek

Uzun bacaklılar nedir Uzun bacaklılar; bir hayvan bilimi terimidir. Cadı makigiller veya Uzun bacaklıgiller (Tarsiidae, Tarsius), bir [#familyası. [#Asya'n...

Eklembacaklılar nedir ne demek

Eklembacaklılar nedir Eklembacaklılar; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Arthropoda), Sölomlu hayvanların birincil-ağızlıla...

İlkel eklembacaklılar nedir ne demek

İlkel eklembacaklılar nedir İlkel eklembacaklılar; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Malacopoda), Çokgözeli hayvanlardan birinciI...

Kalınbacaklıgiller nedir ne demek

Kalınbacaklıgiller nedir Kalınbacaklıgiller; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Oedicnemidae, türü iyi bilinir. Kalı : Halı Kal...

Karındanbacaklılar nedir ne demek

Karındanbacaklılar nedir Teknik terim anlamı: Oldukça belirgin başları, ilkel ayakları bulunan, sürünerek yürüyen ve sümüklüböcek çeşitlerini içine alan yumuş...

Uzunbacaklıgiller nedir ne demek

Uzunbacaklıgiller nedir Uzunbacaklıgiller; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Tarsiidae), (Fran. tarse = tarsus kemiği), Omurg...

Bacaklı yazı nedir ne demek

Bacaklı yazı nedir Bacaklı : Bacağı olan. Felemenk altını. Bacakları uzun olan, uzun boylu. Bacak : Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. Vü...

Çarpık bacaklı buzağı hastalığı nedir ne demek

Çarpık bacaklı buzağı hastalığı nedir Çarpık bacaklı buzağı hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İneklerin gebeliğin 40-7...

Kabarcık bacaklı kış at kenesi nedir ne demek

Kabarcık bacaklı kış at kenesi nedir Kabarcık bacaklı kış at kenesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Güney Afrika’da genellikle...

Siyah bacaklı kene nedir ne demek

Siyah bacaklı kene nedir Siyah bacaklı kene; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Otra Amerika’nın Batı ve Kuzey bölgele...

Götten bacaklı nedir ne demek

Götten bacaklı nedir Götten bacaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Bacaklı : Bacakları uzun olan, uzun boylu. Felemenk al...

Kırmızı bacaklı nedir ne demek

Kırmızı bacaklı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yaban çileği gibi toprak üstünde uzanan, dalları ezilerek yaralara sarılan kırmızı renkli bir ot. Kırmı : K...

Bacaklık nedir ne demek

Bacaklık nedir Bacaklı : Bacakları uzun olan, uzun boylu. Felemenk altını. Bacağı olan. Bacak : İskambil kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğla...

Çok bacaklılar nedir ne demek

Çok bacaklılar nedir Çok bacaklılar; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Birincil ağızlılardan eklem bacaklılar (Arthropoda)...

Eklem bacaklılar bilimi nedir ne demek

Eklem bacaklılar bilimi nedir Eklem bacaklılar bilimi; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Omurgasız hayvanlardan eklem...

Gerçek eklem bacaklılar nedir ne demek

Gerçek eklem bacaklılar nedir Gerçek eklem bacaklılar; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Sölomlu hayvanlardan, birinci...

Kafadan bacaklılar nedir ne demek

Kafadan bacaklılar nedir Kafadan bir [#hayvan bilimi terimidir. "Kafadan bacaklılar" ile ilgili cümleler Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Yumuşakçalar (M...

Karından bacaklılar nedir ne demek

Karından bacaklılar nedir [#bacaklılar; bir hayvan bilimi terimidir. Karından bacaklılar (Gastropoda), hayvanlar (Animalia) ait yumuşakçalar (Mollusca) [#şubes...

O bacaklılık nedir ne demek

O bacaklılık nedir O bacaklılık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çift taraflı olarak dizlerin dışarıya doğru...

Uzun bacaklıgiller nedir ne demek

Uzun bacaklıgiller nedir Uzun bacaklıgiller; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, maymunlar (Prim...

Dallıbacaklılar nedir ne demek

Dallıbacaklılar nedir Teknik terim anlamı: Denizlerde yaşayan, basit iki parçalı kabukları olan, boyları 10cm olabilen bir şube. Dallı : Dalları olan. Üzer...

Eşbacaklılar nedir ne demek

Eşbacaklılar nedir Teknik terim anlamı: Denizlerde, karalarda ve tatlısularda, başka hayvanların asalağı, asalakların arakonakçısı ya da özgür olarak ya...

Kafadanbacaklılar nedir ne demek

Kafadanbacaklılar nedir Teknik terim anlamı: Baş bölgesinde sert bir gagası ve bunun çevresine sıralanmış çekmenli ayakları bulunan yumuşakçalar sınıfı. Kafa...

Karabacaklı nedir ne demek

Karabacaklı nedir Karabacaklı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Uşak kenti, Eşme belediyes...

Kökbacaklılar nedir ne demek

Kökbacaklılar nedir Teknik terim anlamı: Tek ya da birçok çekirdekli, çoğunlukla çıplak, seyrek olarak bir kabuk taşıyan, yalancıayaklarla yer değiştiren...

Uzunbacaklımakiler nedir ne demek

Uzunbacaklımakiler nedir Uzunbacaklımakiler; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: (Tarsioidea) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Ma...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim