Bad nedir Bad; kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Bad" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ocakta kazan koyacak yüksekçe kısım, s...

 
 
 

Bad axe nedir : Küfürlü. Şanssızlık. Yıkım. Batak. Kokmuş. Çürük. Perişanlık. Kötü. Kötülük. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, y...

Bad bargain nedir ne demek

Bad bargain nedir : Kem. Kötü. Sahte. Kokmuş. Yetersiz çelgi. Kötülük. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yeterli olmayan ...

Bad behaviour nedir ne demek

Bad behaviour nedir : Şanssızlık. Terbiyesiz. Bozuk. Zarar. Küfürlü. Kem. Kötülük. Batak. Yetersiz çelgi. Behaviour : Hal. Davranış tarzı. Bir toplumda y...

Bad blood nedir ne demek

Bad blood nedir : Kokmuş. Sahte. Perişanlık. Bozuk. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yeterli olmayan çelgi. Kötü. Ayna...

Bad branch nedir ne demek

Bad branch nedir : Rahatsız. Bozuk. Sahte. Kokuşmuş. Şanssızlık. Aynasız. Yıkım. Kötü. Çürük. Branch : Bilgisayar, bilişim, iktisat, veterinerlik alan...

Bad breath nedir ne demek

Bad breath nedir English: Tom has bad breath. Turkish: Tom'un kötü nefesi var. English: I have bad breath. Turkish: Kötü nefesim var. : Küfü...

Bad buy nedir : Perişanlık. Çürük. Terbiyesiz. Aynasız. Kokuşmuş. Fena. Rahatsız. Küfürlü. Batak. Buy : Yutmak. Satın almak. Kabul etmek. İnanmak. ...

Bad check nedir ne demek

Bad check nedir : Küfürlü. Çürük. Rahatsız. Yıkım. Aynasız. Kokmuş. Kem. Batak. Sert. Check : Çek. Tutmak. Belirtim. Bir soru ya da görüşme çizinliği...

Bad checks nedir ne demek

Bad checks nedir : Kem. Kötülük. Batak. Yıkım. Şanssızlık. Kokmuş. Rahatsız. Sert. Yetersiz çelgi. Checks : Gözden geçirmek. Çek keşide etmek. Çekler....

Bad cluster nedir ne demek

Bad cluster nedir : Aynasız. Berbat. Batak. Sert. Çürük. Yıkım. Terbiyesiz. Kokuşmuş. Kötülük. Zarar. Cluster : Salkım. Küme. Türküm. Bir araya getirme...

Bad company nedir ne demek

Bad company nedir English: Avoid bad company. Turkish: Kötü şirketten kaçının. English: You should keep away from bad company. Turkish: Kötü ...

Bad condition nedir ne demek

Bad condition nedir English: The road's in bad condition. Turkish: Yol kötü durumda. : Yetersiz çelgi. Şanssızlık. Kokuşmuş. Batak. Terbiyesiz. Küfü...

Bad conductor nedir ne demek

Bad conductor nedir : Kötülük. Terbiyesiz. Kem. Küfürlü. Yetersiz çelgi. Batak. Aynasız. Yıkım. Rahatsız. Conductor : Orkestrayı yöneten, bir müzik yapıt...

Bad conscience nedir ne demek

Bad conscience nedir : Berbat. Kötülük. Kokuşmuş. Terbiyesiz. Yıkım. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yeterli olmayan çelgi...

Bad counsel nedir ne demek

Bad counsel nedir : Şanssızlık. Kokuşmuş. Fena. Sert. Yetersiz çelgi. Kokmuş. Aynasız. Sahte. Çürük. Zarar. Counsel : Akıl vermek. Nasihat etmek. Öğüt ...

Bad data packet nedir ne demek

Bad data packet nedir : Küfürlü. Şanssızlık. Batak. Kokuşmuş. Rahatsız. Bozuk. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yeterli olma...

Bad debt recovery nedir ne demek

Bad debt recovery nedir : Yıkım. Sahte. Yetersiz çelgi. Aynasız. Perişanlık. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yeterli olmayan ...

Bad debts nedir ne demek

Bad debts nedir : Şanssızlık. Fena. Kötülük. Perişanlık. Batak. Yetersiz çelgi. Rahatsız. Aynasız. Küfürlü. Çürük. Debts : Borçlar. Borç. Düyun. Borç...

Bad device name nedir ne demek

Bad device name nedir : Sert. Bozuk. Küfürlü. Perişanlık. Şanssızlık. Sahte. Berbat. Fena. Yetersiz çelgi. Terbiyesiz. Device : Donanım. Aparat. Aygıt. Hil...

Bad actor nedir ne demek

Bad actor nedir : Aynasız. Zarar. Kem. Yetersiz çelgi. Fena. Rahatsız. Berbat. Sahte. Küfürlü. Actor : Herhangi bir edimde bulunan kişi ya da küme. 2...

Bad air nedir : Batak. Yetersiz çelgi. Şanssızlık. Çürük. Bozuk. Rahatsız. Zarar. Yıkım. Sert. Berbat. Air : Eda. Yayınlamak. Tavır. Teneklendirere...

Bad back nedir English: Ali can't help move the piano because he has a bad back. Turkish: Ali sırtı ağrıdığı için piyanoyu taşımaya yardım edem...

Bad behavior nedir ne demek

Bad behavior nedir English: He excused himself for his bad behavior. Turkish: Kötü davranışı için kendini mazeret gösterdi. : Fena. Kem. Zarar. Yet...

Bad block map nedir ne demek

Bad block map nedir : Zarar. Kokuşmuş. Küfürlü. Çürük. Kötü. Sert. Sahte. Perişanlık. Kötülük. Block : Engellemek. Blok. Öbek. Deneysel tasarımda amacı, ...

Bad boy nedir English: Don't be a bad boy. Turkish: Kötü bir çocuk olma. English: Frank had a reputation as a bad boy but he lived it down as ...

Bad break nedir ne demek

Bad break nedir English: I had some bad breaks. Turkish: Bazı kötü kırıklarım vardı. : Fena. Sahte. Batak. Terbiyesiz. Küfürlü. Kokuşmuş. Kokmuş...

Bad business nedir ne demek

Bad business nedir : Kötülük. Perişanlık. Sahte. Batak. Sert. Küfürlü. Kokmuş. Rahatsız. Aynasız. Business : Firma. Görev. Tecim işlerinin uygulanabilme...

Bad character nedir ne demek

Bad character nedir English: José showed himself to be a person of bad character. Turkish: José, kendinde kötü bir karakter imajı gösterdi. : Perişa...

Bad check value nedir ne demek

Bad check value nedir : Perişanlık. Batak. Şanssızlık. Rahatsız. Zarar. Aynasız. Kokuşmuş. Sahte. Çürük. Check : Alıkoymak. Gemlemek. Emanete bırakmak. Den...

Bad cheque nedir ne demek

Bad cheque nedir : Terbiyesiz. Zarar. Batak. Kokuşmuş. Sahte. Kem. Şanssızlık. Kötü. Çürük. Yıkım. Cheque : Bir kişinin, bir banka ya da başkası üzeri...

Bad command or file name nedir ne demek

Bad command or file name nedir : Fena. Bozuk. Zarar. Rahatsız. Aynasız. Kokmuş. Sert. Çürük. Yıkım. Command : Buyurmak. Layık olmak. Hüküm sürmek. Hakimiyet. Kontro...

Bad compression type nedir ne demek

Bad compression type nedir : Sert. Zarar. Sahte. Aynasız. Berbat. Kokuşmuş. Rahatsız. Kokmuş. Çürük. Compression : Kısaltma. Kompresyon. Bir merceğin kapsadığı ...

Bad conduct nedir ne demek

Bad conduct nedir : Küfürlü. Rahatsız. Yıkım. Terbiyesiz. Bozuk. Perişanlık. Sert. Şanssızlık. Sahte. Conduct : Yönlendirmek. Yürütmek. Geçirmek. İdare...

Bad connection nedir ne demek

Bad connection nedir : Sahte. Sert. Şanssızlık. Yıkım. Kem. Terbiyesiz. Fena. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yeterli olma...

Bad constitution nedir ne demek

Bad constitution nedir : Sert. Zarar. Berbat. Rahatsız. Yetersiz çelgi. Yıkım. Çürük. Kötülük. Batak. Constitution : Konstitüsyon. Vücudun, insana özgü olan...

Bad credit history nedir ne demek

Bad credit history nedir : Sahte. Bozuk. Perişanlık. Kötülük. Terbiyesiz. Yıkım. Zarar. Batak. Şanssızlık. Credit : Çift yöntemli sayışımla verilen değerlerin...

Bad debt nedir : Küfürlü. Kokmuş. Zarar. Yıkım. Bozuk. Rahatsız. Yetersiz çelgi. Çürük. Batak. Fena. Debt : Verecek. Sözleşmede üstlenilen yükümlülü...

Bad debt write off nedir ne demek

Bad debt write off nedir : Rahatsız. Batak. Sahte. Sert. Küfürlü. Kokuşmuş. Zarar. Fena. Şanssızlık. Bozuk. Debt : Sözleşmede üstlenilen yükümlülük. Borç. Bor...

Bad deed nedir : Kokuşmuş. Zarar. Kokmuş. Bozuk. Rahatsız. Çürük. Terbiyesiz. Kötü. Küfürlü. Berbat. Deed : İş. Edim. Hüccet. Hareket. Belgit. Cesar...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim