Bad nedir Bad; kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Bad" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ocakta kazan koyacak yüksekçe kısım, seki. Merdiven basamağı Tandırın iç kenarları, yanları Tarla, bahçe kenarlarına konulan ağ...

 
 
 

Bad axe nedir : Küfürlü. Şanssızlık. Yıkım. Batak. Kokmuş. Çürük. Perişanlık. Kötü. Kötülük. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yeterli olmayan çelgi. Axe : Baltalamak. Sepetlemek. Kısmak. Balta ile kesmek. ...

Bad bargain nedir ne demek

Bad bargain nedir : Kem. Kötü. Sahte. Kokmuş. Yetersiz çelgi. Kötülük. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yeterli olmayan çelgi. Çürük. Bozuk. Bargain : Anlaşma. Teklif. Uyuşmak. Uzlaşma. Pazarlık etmek. Pazarlı...

Bad behaviour nedir ne demek

Bad behaviour nedir : Şanssızlık. Terbiyesiz. Bozuk. Zarar. Küfürlü. Kem. Kötülük. Batak. Yetersiz çelgi. Behaviour : Hal. Davranış tarzı. Bir toplumda ya da toplumsal kümede genellikle alışkanlık durumuna gelen ve saymaca olan, görece tekbiç...

Bad blood nedir ne demek

Bad blood nedir : Kokmuş. Sahte. Perişanlık. Bozuk. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yeterli olmayan çelgi. Kötü. Aynasız. Fena. Batak. Blood : Adam öldürme. Akrabalık. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kul...

Bad branch nedir ne demek

Bad branch nedir : Rahatsız. Bozuk. Sahte. Kokuşmuş. Şanssızlık. Aynasız. Yıkım. Kötü. Çürük. Branch : Bilgisayar, bilişim, iktisat, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kol. Göbek. Bölmek. Şube. Soy ağacındaki yer. Dallandırmak. Dal. Çay....

Bad breath nedir ne demek

Bad breath nedir English: Tom has bad breath. Turkish: Tom'un kötü nefesi var. English: I have bad breath. Turkish: Kötü nefesim var. : Küfürlü. Şanssızlık. Aynasız. Sert. Kokuşmuş. Rahatsız. Yıkım. Terbiyesiz. Bozuk. Kem. Breath...

Bad buy nedir : Perişanlık. Çürük. Terbiyesiz. Aynasız. Kokuşmuş. Fena. Rahatsız. Küfürlü. Batak. Buy : Yutmak. Satın almak. Kabul etmek. İnanmak. [#Bad actor : Kötü aktör. Hırçın veya huysuz veya uyumsuz veya sorun çıkaran kişi. Bad ai...

Bad check nedir ne demek

Bad check nedir : Küfürlü. Çürük. Rahatsız. Yıkım. Aynasız. Kokmuş. Kem. Batak. Sert. Check : Çek. Tutmak. Belirtim. Bir soru ya da görüşme çizinliğinde yer alan soruyu yanıtlamak üzere saptanmış yanıt seçeneklerinden biri ya da birkaçına...

Bad actor nedir ne demek

Bad actor nedir : Aynasız. Zarar. Kem. Yetersiz çelgi. Fena. Rahatsız. Berbat. Sahte. Küfürlü. Actor : Herhangi bir edimde bulunan kişi ya da küme. 2-toplumsal etkileşimde bulunan kişilerin her biri. Bir oyun kişisini, bilgisi, tekniği ve...

Bad air nedir : Batak. Yetersiz çelgi. Şanssızlık. Çürük. Bozuk. Rahatsız. Zarar. Yıkım. Sert. Berbat. Air : Eda. Yayınlamak. Tavır. Teneklendirerek kurutmak. Arya. Yayına sokmak. Yayın. Caka. Esinti. Gökyüzü. [#Bad actor : Kötü aktör. ...

Bad back nedir English: Ali can't help move the piano because he has a bad back. Turkish: Ali sırtı ağrıdığı için piyanoyu taşımaya yardım edemiyor. : Terbiyesiz. Kokmuş. Fena. Batak. Zarar. Sahte. Kötü. Perişanlık. Çürük. Back : Ar...

Bad behavior nedir ne demek

Bad behavior nedir English: He excused himself for his bad behavior. Turkish: Kötü davranışı için kendini mazeret gösterdi. : Fena. Kem. Zarar. Yetersiz çelgi. Küfürlü. Aynasız. Sahte. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan...

Bad block map nedir ne demek

Bad block map nedir : Zarar. Kokuşmuş. Küfürlü. Çürük. Kötü. Sert. Sahte. Perişanlık. Kötülük. Block : Engellemek. Blok. Öbek. Deneysel tasarımda amacı, konu dışı tesadüfi nedenlerden meydana gelen değişkenliği saf dışı bırakmak ve gerekirse ...

Bad boy nedir English: Don't be a bad boy. Turkish: Kötü bir çocuk olma. English: Frank had a reputation as a bad boy but he lived it down as he grew up. Turkish: Frank'in kötü bir çocuk olarak bir ünü vardı fakat büyüdüğünde ...

Bad break nedir ne demek

Bad break nedir English: I had some bad breaks. Turkish: Bazı kötü kırıklarım vardı. : Fena. Sahte. Batak. Terbiyesiz. Küfürlü. Kokuşmuş. Kokmuş. Kötü. Aynasız. Break : Yenmek. Dizginlemek. Tutmamak. Kaçmak. Açıklık. Sınmak. Çatlatma...

Bad business nedir ne demek

Bad business nedir : Kötülük. Perişanlık. Sahte. Batak. Sert. Küfürlü. Kokmuş. Rahatsız. Aynasız. Business : Firma. Görev. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Sorun. Faaliyet. Alım satım. Şey. Konu. Ticaret. İşyeri...

Bad character nedir ne demek

Bad character nedir English: José showed himself to be a person of bad character. Turkish: José, kendinde kötü bir karakter imajı gösterdi. : Perişanlık. Kötülük. Küfürlü. Aynasız. Sahte. Kem. Rahatsız. Fena. Berbat. Character : Karakter...

Bad check value nedir ne demek

Bad check value nedir : Perişanlık. Batak. Şanssızlık. Rahatsız. Zarar. Aynasız. Kokuşmuş. Sahte. Çürük. Check : Alıkoymak. Gemlemek. Emanete bırakmak. Denetleme yapmak. Bagaja vermek (bavulu). Kısmak. Çek keşide etmek. Gözden geçirmek. Durdurm...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim