Bakışımlı nedir ne demek

Bakışımlı nedir Bakışımlı; bir matematik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Belirli...

 
 
 

Bakışımlı belirteç nedir ne demek

Bakışımlı belirteç nedir Bakışımlı belirteç; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir bakışımlı dizeyin belirteci. Bakı : ...

Bakışımlı çekirdek nedir ne demek

Bakışımlı çekirdek nedir Bakışımlı çekirdek; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Üzerindeki Haar ölçümü ile birlikte G tık...

Bakışımlı dağılım nedir ne demek

Bakışımlı dağılım nedir Bakışımlı dağılım; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Özeksel bir değerden eşit u...

Bakışımlı dolay nedir ne demek

Bakışımlı dolay nedir Bakışımlı dolay; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir düzgün uzayda eşitliğini gerçekleyen V d...

Bakışımlı etkensel tasarım nedir ne demek

Bakışımlı etkensel tasarım nedir Bakışımlı etkensel tasarım; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Her bir etkenin d...

Bakışımlı ışıklık nedir ne demek

Bakışımlı ışıklık nedir Teknik terim anlamı: Işık dağıtışı, bir eksen, bir ya da birkaç bakışım düzlemine göre bakışımlı olan ışıklık. Işıklık : Eşik. Pencer...

Bakışımlı işlev nedir ne demek

Bakışımlı işlev nedir Bakışımlı işlev; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bağımsız değişkenlerden dilemsel ikisi yer ...

Bakışımlı öğe nedir ne demek

Bakışımlı öğe nedir Bakışımlı öğe; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: ters öğe]. Öğe : Anne. Üvey. Bir veri k...

Bakışımlı topaç nedir ne demek

Bakışımlı topaç nedir Bakışımlı topaç; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir eksen çevresinde dönüş bakışımı o...

Çembersel bakışımlı işlev nedir ne demek

Çembersel bakışımlı işlev nedir Çembersel bakışımlı işlev; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bağımsız değişkenlerin tümü çembe...

Işık yeğinliğinin bakışımlı dağılımı nedir ne demek

Işık yeğinliğinin bakışımlı dağılımı nedir Teknik terim anlamı: Yeğinlik dağılım yüzeyinin, bir polar dağılış eğrisinin, ilgili boylam düzlemi içindeki bir eksen çevresinde dön...

Tektepeli bakışımlı eğri nedir ne demek

Tektepeli bakışımlı eğri nedir Tektepeli bakışımlı eğri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tek tepedeğeri olan ya da en yüksek ...

Bakışımlılık özelliği nedir ne demek

Bakışımlılık özelliği nedir Bakışımlılık özelliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Aralıklı Ölçeğin taşıdığı özelliklerden ...

Tersbakışımlı dizey nedir ne demek

Tersbakışımlı dizey nedir Tersbakışımlı dizey; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: çarpık bakışımlı dizey]. Dizey : ...

Bakışımlı ayrım nedir ne demek

Bakışımlı ayrım nedir Bakışımlı ayrım; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: A, B kümeleri için (AB) U (BA) kümesi. Ayrı ...

Bakışımlı bağıntı nedir ne demek

Bakışımlı bağıntı nedir Bakışımlı bağıntı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: bakışımlı ikili bağıntı]. Bağı : Bü...

Bakışımlı bilgi nedir ne demek

Bakışımlı bilgi nedir Bakışımlı bilgi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Piyasada, tarafların aynı bilgiye sahip olması dur...

Bakışımlı çizge nedir ne demek

Bakışımlı çizge nedir Bakışımlı çizge; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir E kümesi üzerinde Ç-1 = Ç eşitliğini ge...

Bakışımlı dizey nedir ne demek

Bakışımlı dizey nedir Bakışımlı dizey; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: eşitliğini gerçekleyen A dördül dizeyi. Diz...

Bakışımlı eğri nedir ne demek

Bakışımlı eğri nedir Bakışımlı eğri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tepe noktasıyla ortalamayı birleştiren doğruya ...

Bakışımlı gerey nedir ne demek

Bakışımlı gerey nedir Bakışımlı gerey; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Dilemsel iki eşdeğişkin damga ve dilemsel ik...

Bakışımlı ikili bağıntı nedir ne demek

Bakışımlı ikili bağıntı nedir Bakışımlı ikili bağıntı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir E kümesi üıerinde her B koşulun...

Bakışımlı kıvrım nedir ne demek

Bakışımlı kıvrım nedir Bakışımlı kıvrım; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yanları eşit eğimli, eksen düzlemi düşey kıv...

Bakışımlı sınama nedir ne demek

Bakışımlı sınama nedir Bakışımlı sınama; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: iki-yanlı sınama]. Sına : Araba tekerleğ...

Bakışımlı yöre nedir ne demek

Bakışımlı yöre nedir Bakışımlı yöre; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: G ilingesel öbeğinde birim öğenin eşitliğini...

Çift taraflı bakışımlı alopesi nedir ne demek

Çift taraflı bakışımlı alopesi nedir Çift taraflı bakışımlı alopesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Metabolik bozukluklara ve ...

Tam bakışımlı küme nedir ne demek

Tam bakışımlı küme nedir Tam bakışımlı küme; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kristal dizgesinin bütün bakışım öğele...

Bakışımlılık nedir ne demek

Bakışımlılık nedir Bakışımlılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir dağılıma ilişkin eğrinin tepe noktasıyla ort...

Tersbakışımlı nedir ne demek

Tersbakışımlı nedir Tersbakışımlı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bakişımlama altında aynı kalan, yalnız i...

Yarıbakışımlı nedir ne demek

Yarıbakışımlı nedir Yarıbakışımlı; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kristal dizgesindeki bakışım alanlarının di...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim