Bakteri nedir Bakteri; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Hücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplâzm...

 
 
 

Bakteri kültürü nedir ne demek

Bakteri kültürü nedir Teknik terim anlamı: Bakterilerin besi yerlerinde üretilmesi. Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya ha...

Bakteri sayımı nedir ne demek

Bakteri sayımı nedir Bakteri sayımı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gıda örneğinde mikroorganizmanın sayısını...

Bakteri topluluğu nedir ne demek

Bakteri topluluğu nedir Teknik terim anlamı: Bir bölgede normal koşullarda bir arada bulunan bakteri grubu, bakteriyel flora. Bakteri : Toprakta, suda, canlı...

Koliform bakteri nedir ne demek

Koliform bakteri nedir Koliform bakteri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sindirim sisteminde bulunan, gıdalarda g...

Ubikuiter bakteri nedir ne demek

Ubikuiter bakteri nedir Ubikuiter bakteri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belirli bir birincil kaynağı olmayan, ...

Bakteridi nedir ne demek

Bakteridi nedir Bakteridi; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara y...

Bakterikıran nedir ne demek

Bakterikıran nedir Bakterikıran; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma...

Bakterinin değişen l formu nedir ne demek

Bakterinin değişen l formu nedir Teknik terim anlamı: Bakteride, hücre duvarının sentez maddeleri mevcut olup hücreyi etkileyen etken veya etkenler ortadan kalkınca h...

Bakterinin involusyon formu nedir ne demek

Bakterinin involusyon formu nedir Teknik terim anlamı: Bakteri hücrelerinin kimyasal ve fiziksel etkiler altında kalarak anormal biçimde uzayıp şişkinleşmesi. Bakterin...

Bakterioit nedir ne demek

Bakterioit nedir Bakterioit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bakteriye benzeyen, biçimce bakteri gibi olan...

Bakterisit nedir ne demek

Bakterisit nedir Bakterisit; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Bakt...

Bakteriyal nedir ne demek

Bakteriyal nedir Bakteriyal; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bakteri hareketi veya onların metabolizması ile ilgili. B...

Bakteriyel bombaj nedir ne demek

Bakteriyel bombaj nedir Bakteriyel bombaj; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kutu konserve ürünlerde, hatalı işlemle...

Bakteriyel endokarditis nedir ne demek

Bakteriyel endokarditis nedir Bakteriyel endokarditis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bakteriyel etkenlere bağlı olarak...

Bakteriyel fermantasyon nedir ne demek

Bakteriyel fermantasyon nedir Teknik terim anlamı: Bakteri fermantasyonu. Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol aça...

Bakteriyel identifikasyon nedir ne demek

Bakteriyel identifikasyon nedir Teknik terim anlamı: Bakteri tanımı, bakterilerin belirlenmesi, bakteri cinsinin belirlenmesine yönelik çalışmalar. İdentifikasyon : ...

Bakteriyel kültür nedir ne demek

Bakteriyel kültür nedir Teknik terim anlamı: Bakteri kültürü. Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, kür...

Bakteriyel misetom nedir ne demek

Bakteriyel misetom nedir Bakteriyel misetom; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aktinomikotik misetom. Misetom : Bazı...

Bakteriyel santrifüjleme nedir ne demek

Bakteriyel santrifüjleme nedir Bakteriyel santrifüjleme; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yüksek hızda santrifüjle bakteri...

Bakteri bilimi nedir ne demek

Bakteri bilimi nedir Teknik terim anlamı: Bakterileri inceleyan bilim dalı, bakteriyoloji. Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma...

Bakteri fermantasyonu nedir ne demek

Bakteri fermantasyonu nedir Teknik terim anlamı: Bakterilerin oluşturduğu fermantasyon, bakteriyel fermantasyon. Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çü...

Bakteri plağı nedir ne demek

Bakteri plağı nedir Bakteri plağı; bir tıp terimidir. Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel...

Bakteri toksini nedir ne demek

Bakteri toksini nedir Teknik terim anlamı: Bakteri zehri, bakteriyotoksin. Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklar...

En düşük bakteri yok edici konsantrasyon nedir ne demek

En düşük bakteri yok edici konsantrasyon nedir En düşük bakteri yok edici konsantrasyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Standart dozda b...

Pütrefaktif bakteri nedir ne demek

Pütrefaktif bakteri nedir Pütrefaktif bakteri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gıdalarda kokuşmaya neden olan bakter...

Yetkin bakteri nedir ne demek

Yetkin bakteri nedir Yetkin bakteri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gen klonlanması çalışmalarında sıklıkla k...

Bakterigiller nedir ne demek

Bakterigiller nedir Bakterigiller; bitki bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bakteri : Topra...

Bakterin nedir Bakterin; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bakteriden hazırlanan aşı. Teknik terim anlamı: ...

Bakterinin değişmeyen l formu nedir ne demek

Bakterinin değişmeyen l formu nedir Teknik terim anlamı: Bakteri hücresini etkileyen etkenler ortadan kalksa dahi bakterinin, hücre duvarını yapamaması ve önceki esas bi...

Bakterinin l formu nedir ne demek

Bakterinin l formu nedir Teknik terim anlamı: Bakteri hücre duvarının lizozimle hidrolizi veya hücre duvarındaki peptidoglikan sentezinin penisilin ve benzerl...

Bakterisidal nedir ne demek

Bakterisidal nedir Bakterisidal; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: bakterisit]. Teknik terim anlamı: Bakterileri ...

Bakteriüri nedir ne demek

Bakteriüri nedir Bakteriüri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İdrarda bakterilerin bulunması. Bakteri : Topr...

Bakteriyel nedir ne demek

Bakteriyel nedir Bakteriyel; bir tıp terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Su ürün...

Bakteriyel böbrek hastalığı nedir ne demek

Bakteriyel böbrek hastalığı nedir Teknik terim anlamı: Birçok balıkta, Renibacterium salmoninarum’un neden olduğu, solungaçlarda solgunluk, ekzoftalmus, karında şişkin...

Bakteriyel enzim nedir ne demek

Bakteriyel enzim nedir Bakteriyel enzim; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bakteriler tarafından salgılanan ve baz...

Bakteriyel flora nedir ne demek

Bakteriyel flora nedir Teknik terim anlamı: Bakteri topluluğu. Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, k...

Bakteriyel kontaminasyon nedir ne demek

Bakteriyel kontaminasyon nedir Teknik terim anlamı: Bakterilerin bulaşması. Kontaminasyon : [bkz: bulaşma]. Bulaşma Bakteri : Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çü...

Bakteriyel meme yangısı nedir ne demek

Bakteriyel meme yangısı nedir Bakteriyel meme yangısı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bakteriler tarafından oluşturula...

Bakteriyel psödomisetom nedir ne demek

Bakteriyel psödomisetom nedir Bakteriyel psödomisetom; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Botriyomikozis. Bakteri : Toprak...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim