Balance nedir English: Ali lost his balance and fell. Turkish: Ali dengesini kaybetti ve düştü. English: He lost his balance and fell off his bicycle. Turkish: Dengesini kaybetti ve bisikletinden düştü. English: He lost his ba...

 
 
 

Balance arm nedir ne demek

Balance arm nedir : Dengede tutmak. Ruhsal denge. Tartaç. Bilanço. Bakiye. Denkleşme. Balans. Sayışımanlıklarca tüm sayışımların borçlu ve alacaklı tutarlarının toplamını ayrı ayrı olarak toplamyerinde ve bu toplamların borç ve alacak artık...

Balance beam nedir ne demek

Balance beam nedir : Tartmak. Düşünmek. Denkleşme. Tartaç. Denklik. Yönetmenin sahne üzerinde tasarladığı düzenin temel öğelerinden biri. göz dengesiz bir görünümü (bilinçsiz de olsa) sezinlediği için sahne üzerindeki oyuncuları dengelemek g...

Balance brought forward nedir ne demek

Balance brought forward nedir : Kalan. Bir sayışımın borçlu ve alacaklı dalları arasındaki fark. Dengeyi sağlamak. Vücudun en küçük dayanak yüzey ya da yüzeylerinde düşmeden durması. bu, vücudun ağırlık merkezinden geçen bir düzey çizgisinin her zaman ...

Balance confirmation nedir ne demek

Balance confirmation nedir : Tartaç. Gövdenin, en küçük dayanak olmadan yüzey ya da yüzeylerinde düşmeden durma yetisi. Bir sayışımın alacaklı değeri ile borçlu değeri arasındaki fark. Balans. Denge kurmak. Devimli bir nesneyi etkileyen güçlerin, o ...

Balance cylinder nedir ne demek

Balance cylinder nedir : Bilgisayar, fizik, gitar, jimnastik, kimya, ekonomi alanlarında kullanılır. Son kalıntı. Bir sesin tüm frekans aralıklarının, birisinin diğerine baskın gelmemesi için yakın değerlerde tutulması. stereo bir müzik sistemin...

Balance error nedir ne demek

Balance error nedir : Yönetmenin sahne üzerinde tasarladığı düzenin temel öğelerinden biri. göz dengesiz bir görünümü (bilinçsiz de olsa) sezinlediği için sahne üzerindeki oyuncuları dengelemek gerekir. sahne üzerinde denge, iki ana bölümde e...

Balance exercises on apparatus nedir ne demek

Balance exercises on apparatus nedir : Denk olmak. Bir sesin tüm frekans aralıklarının, birisinin diğerine baskın gelmemesi için yakın değerlerde tutulması. stereo bir müzik sistemindeki her bir hoparlörden çıkan ses şiddetinin aynı değerde olması. icra veya ...

Balance item nedir ne demek

Balance item nedir : Kütle ya da ağırlık ölçümü için hazırlanmış özel düzenek. Yönetmenin sahne üzerinde tasarladığı düzenin temel öğelerinden biri. göz dengesiz bir görünümü (bilinçsiz de olsa) sezinlediği için sahne üzerindeki oyuncuları d...

Balance a tire nedir ne demek

Balance a tire nedir : Denkleşme. Bir sayışımın borçlu ve alacaklı dalları arasındaki fark. Dengede tutmak. Sayışım kalıntısı. Bilgisayar, fizik, gitar, jimnastik, kimya, ekonomi alanlarında kullanılır. Balans. Kalıntı. Dengede durmak. Ruhsal ...

Balance an account nedir ne demek

Balance an account nedir : Denk olmak. Göz önünde bulundurmak. Kütle ya da ağırlık ölçümü için hazırlanmış özel düzenek. Denk gelmek. Dengede tutmak. Tartmak. Bilanço. Bir sayışımın alacaklı değeri ile borçlu değeri arasındaki fark. Bir malın nice...

Balance at the bank nedir ne demek

Balance at the bank nedir English: The balance at the bank stands at two million yen. Turkish: Bankadaki bakiye 2 milyon yende duruyor. : Denge. [#Bakiye. Balans. Sayışımanlıklarca tüm sayışımların borçlu ve alacaklı tutarlarının toplamını ayr...

Balance book nedir ne demek

Balance book nedir : Dengede tutmak. Vücudun en küçük dayanak yüzey ya da yüzeylerinde düşmeden durması. bu, vücudun ağırlık merkezinden geçen bir düzey çizgisinin her zaman dayanak yüzeyi içinde kalması, böylece ağırlığın dayanak noktasının...

Balance coil nedir ne demek

Balance coil nedir : Tartmak. Sayışımdan sonra görünen kalıntı. Devimli bir nesneyi etkileyen güçlerin, o nesnenin yörüngesini ve hızını değiştirememeleri durumu. Vücudun en küçük dayanak yüzey ya da yüzeylerinde düşmeden durması. bu, vücudu...

Balance crane nedir ne demek

Balance crane nedir : Vücudun en küçük dayanak yüzey ya da yüzeylerinde düşmeden durması. bu, vücudun ağırlık merkezinden geçen bir düzey çizgisinin her zaman dayanak yüzeyi içinde kalması, böylece ağırlığın dayanak noktasının iki yanına denk...

Balance due nedir ne demek

Balance due nedir : Kıyaslamak. Son kalıntı. Tartmak. Denkleşme. Bir malın niceliğine ve ederine göre satış değeri bulunmak üzere ağırlık birimleriyle malın karşılıklı dengesini sağlayan araç. Göz önünde bulundurmak. Tikel ya da tam denge k...

Balance exercises nedir ne demek

Balance exercises nedir : Denklik. Kalan. Ruhsal denge. Dengede durmak. Tartaç. Bilanço. Sayışımanlıklarca tüm sayışımların borçlu ve alacaklı tutarlarının toplamını ayrı ayrı olarak toplamyerinde ve bu toplamların borç ve alacak artıklarının top...

Balance exercises on the ground nedir ne demek

Balance exercises on the ground nedir : Denkleşme. Bilanço. Tartmak. Göz önünde bulundurmak. Bir sesin tüm frekans aralıklarının, birisinin diğerine baskın gelmemesi için yakın değerlerde tutulması. stereo bir müzik sistemindeki her bir hoparlörden çıkan ses ş...

Balance lying nedir ne demek

Balance lying nedir : Bilanço. Balans. Devimli bir nesneyi etkileyen güçlerin, o nesnenin yörüngesini ve hızını değiştirememeleri durumu. Denk gelmek. En olağandışı durumda bile gövdeyi dengede tutma sanatı. çeşitli denge noktaları vardır: el...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim