Bargain nedir English: I got this typewriter at a bargain price. Turkish: Bu daktiloyu ucuza kapattım. English: You made a bargain with us. ...

 
 
 

Bargain basement rates nedir ne demek

Bargain basement rates nedir : Anlaşmak. Uzlaşma. Karşılık (pol.). Değiş tokuş etmek. Pazarlık etmek. Pazarlık. Kelepir. Anlaşma. Uyuşmak. Teklif (pol.). Basement...

Bargain counter nedir ne demek

Bargain counter nedir : Teklif. Kelepir. Değiş tokuş etmek. Anlaşma. Anlaşmak. Uyuşmak. Pazarlık etmek. Pazarlık. Teklif (pol.). Karşılık (pol.). Counter :...

Bargain for nedir ne demek

Bargain for nedir : Pazarlık. Karşılık (pol.). Uyuşmak. Anlaşma. Teklif (pol.). Pazarlık etmek. Değiş tokuş etmek. Kelepir. Teklif. Uzlaşma. For : Dola...

Bargain good nedir ne demek

Bargain good nedir : Kelepir. Karşılık (pol.). Pazarlık. Uyuşmak. Pazarlık etmek. Değiş tokuş etmek. Anlaşmak. Teklif. Uzlaşma. Anlaşma. Good : Sağlamla...

Bargain money nedir ne demek

Bargain money nedir : Değiş tokuş etmek. Teklif (pol.). Uyuşmak. Karşılık (pol.). Pazarlık. Kelepir. Uzlaşma. Anlaşma. Anlaşmak. Pazarlık etmek. Money : ...

Bargain price nedir ne demek

Bargain price nedir English: I got this typewriter at a bargain price. Turkish: Bu daktiloyu ucuza kapattım. : Anlaşmak. Karşılık (pol.). Kelepir. T...

Bargain sale nedir ne demek

Bargain sale nedir English: I bought this TV set at a bargain sale. Turkish: Bu TV setini indirimli satıştan aldım. English: Ali bought a camera at...

Bargain shopping nedir ne demek

Bargain shopping nedir : Pazarlık etmek. Teklif (pol.). Uzlaşma. Anlaşma. Kelepir. Teklif. Karşılık (pol.). Değiş tokuş etmek. Anlaşmak. Pazarlık. Shopping ...

At a bargain price nedir ne demek

At a bargain price nedir English: I got this typewriter at a bargain price. Turkish: Bu daktiloyu ucuza kapattım. : Bir yeri belirtmek için kullanılır. Y...

Bind a bargain nedir ne demek

Bind a bargain nedir : Raptetmek. Yan çapraz. Birleştirmek. Biraraya getirmek. Ciltlemek. Tutmak. Usandırmak. Zorunlu bırakmak. Yarayı sarmak. Yapıştırmak...

Close a bargain nedir ne demek

Close a bargain nedir : Yakın. Yummak (göz). Bitirmek. Kapatmak. Bağlantılı. Göğüs göğüse kavga. Sonuç. Kapanmak. Kapamak. Avlu (okul, kilise). A : Atom ağ...

Do a bargain nedir ne demek

Do a bargain nedir : Temizlemek. Yapmak. Uymak. Dolandırmak (argo terim). Eylemek. Düzeltmek. Tamamlamak. Yetmek. Rolünü üstlenmek. Neden olmak. A : Pek...

Drive a hard bargain nedir ne demek

Drive a hard bargain nedir English: You drive a hard bargain. Turkish: Sıkı pazarlık yapıyorsun. : Araba sürmek. Vurmak. Araba kullanmak. Çalışma. Elektro ...

Hard bargain nedir ne demek

Hard bargain nedir English: You drive a hard bargain. Turkish: Sıkı pazarlık yapıyorsun. English: He drives a hard bargain. Turkish: O sıkı pa...

Losing bargain nedir ne demek

Losing bargain nedir : Kaybediş. Kazançlı olmayan. Kaybetme. Kaybeden. Kaybetmiş. Kaybedeceği belli olan. Zarar gören. Bargain : Uzlaşma. Karşılık (pol.)....

Money bargain nedir ne demek

Money bargain nedir : İktisat, ekonomi, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bir ekonomide genel kabul gören, değişim aracı, değer koruma aracı ve hesap bir...

Sell a bargain nedir ne demek

Sell a bargain nedir : Satılmak. Yutturmak. Satış yapmak. Alıcı bulmak. Aldatmak. Dolap. Beğendirmek. Kabul ettirmek. İkna etmek. Oyun. A : Herhangi bir. ...

Time bargain nedir ne demek

Time bargain nedir : Zamanlamak. Yerbilim zamanı. Kez. Zaman. -in zamanını ölçmek. Akıp giden olayların tekrar eden gök olaylarına göre sıralanmasından ...

Unconscionable bargain nedir ne demek

Unconscionable bargain nedir : Fahiş (fiyat). Gayriahlaki. Vicdana aykırı. Ölçüsüz. Vicdansız. Makul olmayan. İnsafsız. Aşırı. Mantıksız. Bargain : Teklif (pol.)....

Bargain away nedir ne demek

Bargain away nedir : Değiş tokuş etmek. Anlaşmak. Karşılık (pol.). Uzlaşma. Uyuşmak. Pazarlık. Kelepir. Pazarlık etmek. Teklif. Anlaşma. Away : Deplasma...

Bargain basement nedir ne demek

Bargain basement nedir : Anlaşma. Anlaşmak. Uyuşmak. Uzlaşma. Pazarlık etmek. Teklif (pol.). Pazarlık. Karşılık (pol.). Teklif. Kelepir. Basement : Temel. Y...

Bargain carnavals nedir ne demek

Bargain carnavals nedir : Anlaşmak. Uzlaşma. Teklif (pol.). Anlaşma. Karşılık (pol.). Teklif. Pazarlık etmek. Pazarlık. Kelepir. Uyuşmak. Bargain away : Feda...

Bargain day nedir ne demek

Bargain day nedir : Değiş tokuş etmek. Uyuşmak. Pazarlık. Anlaşma. Teklif. Teklif (pol.). Karşılık (pol.). Uzlaşma. Anlaşmak. Kelepir. Day : Gündüzlü (...

Bargain for account nedir ne demek

Bargain for account nedir : Değiş tokuş etmek. Teklif. Teklif (pol.). Uzlaşma. Uyuşmak. Pazarlık. Anlaşmak. Kelepir. Pazarlık etmek. Anlaşma. For : Yerine. -de...

Bargain hunter nedir ne demek

Bargain hunter nedir : Anlaşmak. Teklif (pol.). Anlaşma. Kelepir. Pazarlık. Uzlaşma. Karşılık (pol.). Pazarlık etmek. Uyuşmak. Teklif. Hunter : Kuzey dako...

Bargain on nedir ne demek

Bargain on nedir : Karşılık (pol.). Uyuşmak. Uzlaşma. Anlaşmak. Teklif (pol.). Değiş tokuş etmek. Teklif. Pazarlık. Pazarlık etmek. Anlaşma. On : Açık...

Bargain purchase nedir ne demek

Bargain purchase nedir : Karşılık (pol.). Teklif (pol.). Uzlaşma. Anlaşma. Teklif. Pazarlık. Kelepir. Uyuşmak. Anlaşmak. Değiş tokuş etmek. Purchase : İştir...

Bargain sales nedir ne demek

Bargain sales nedir : Pazarlık. Teklif (pol.). Değiş tokuş etmek. Pazarlık etmek. Uzlaşma. Karşılık (pol.). Anlaşmak. Kelepir. Teklif. Uyuşmak. Sales : [...

A bargain is a bargain nedir ne demek

A bargain is a bargain nedir : En yüksek not. Herhangi bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. La (müzik terimi). Miktar belirtir. Atom ağırlığı. ...

Bad bargain nedir ne demek

Bad bargain nedir : Kem. Kötü. Sahte. Kokmuş. Yetersiz çelgi. Kötülük. Bir dürtüş ya da vuruşa karşı korunmak için yapılan, yerinde ve yeterli olmayan ...

Clinch a bargain nedir ne demek

Clinch a bargain nedir : Sıkı tutma. Sağlama bağlamak. Sarılma. Boks birbirine sarılmak. Sıkıştırılmış cıvata. Kucaklaşmak. Sıkı tutmak. Yapışmak. Sıkıştırm...

Collective bargain nedir ne demek

Collective bargain nedir : Kolektif. Ortaklaşma. Ortaklaşa. Ortak. Toplu. Ortak girişim. Topluluk adı. Kolektif şirket. Genel. Müşterek. Bargain : Teklif (pol...

Drive a bargain nedir ne demek

Drive a bargain nedir : Gütmek. Topu genellikle arka çizgi yakınlarına düşürecek biçimde ve topa gidiş yönünde bir dönme hareketi vererek yapılan vuruş. To...

Enter into a bargain nedir ne demek

Enter into a bargain nedir : Kaydetmek. Yazmak. İçeri girmek. Kaydolmak. Girmek (bilişim veya bilgisayar terimi). Sokmak. Sahneye çıkmak. Deftere yazmak. Buyurm...

Into the bargain nedir ne demek

Into the bargain nedir : -a. -e. E. Haline. Biçimine. Ye. İçine. -in içine. İçeriye. Şekline. The : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belli bir ob...

Make a bargain nedir ne demek

Make a bargain nedir : Hesap etmek. Düdüklemek. -e neden olmak. Zorlamak. Kazanç. Eylemek. Yapılış şekli. Erişmek. Yaratmak. Biçim. A : Amperin simgesi. İ...

Option bargain nedir ne demek

Option bargain nedir : Seçme. Seçenek. Seçme hakkı. Taşınır veya taşınmaz herhangi bir malı, belirli bir süre içinde belli bir fiyattan satma veya alma ha...

Strike a bargain nedir ne demek

Strike a bargain nedir : Vurmak. İşçilerin, ücretlerine ve çalışma koşullarına ilişkin isteklerinin işverence yerine getirilmemesi durumunda ya da kimi ülke...

Travel bargain nedir ne demek

Travel bargain nedir : Dolaşmak. Gitmek. Seyahat etmek. Topuklamak. Yol almak. Kaçmak. Gazlamak. Yolculuk. Yolculuk yapmak. Yolculuk etmek. Bargain : Uzla...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim