Basa nedir Basa; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasın...

 
 
 

Yüz basa gelmek nedir ne demek

Yüz basa gelmek nedir Teknik terim anlamı: Baş üstünde yeri olmak. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasından, hemen sonra: A...

Tıka basa nedir ne demek

Tıka basa nedir Tıka basa; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Tıka basa" ile ilgili cümleler Tıka basa doldurmak : Doldururken ç...

Basabilme nedir ne demek

Basabilme nedir Basabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkas...

Basacak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Takunya. Tuluma peynir basmak için kullanılan yuvarlak ve kalın sopa. Teknik terim anlamı: Basamak. Basa : ...

Basaç kabı nedir ne demek

Basaç kabı nedir Basaç kabı; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Basacı kapsayan koruyucu kab. Basa : Fazla, baskın, üst...

Basaçlı makara nedir ne demek

Basaçlı makara nedir Basaçlı makara; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcı, gösterici, basım aygıtı g...

Basak nedir Yerel Türkçe anlamı: Mühür. Sağlam, katı, dayanıklı. Matbaa. Merdiven, basamak. Kalın, tabaklanmış deri. Merdiven, el merdiveni, merd...

Basakköy nedir ne demek

Basakköy nedir Basakköy; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Şırnak ili, Haberli bucağına ...

Basaklı nedir Basaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Basak : Merdiven. Merdiven : Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye...

Basal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kütük yarmak için ağaç veya demirden yapılan çivi. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa...

Basal body temperature nedir ne demek

Basal body temperature nedir : Temel. Esas ile ilgili. Tabansal. Baz alınan. Esaslı. Bazal. Esasa ait. Tabana ilişkin. Taban. Asal. Body : Ceset. Bir sınıf veya b...

Basal granule nedir ne demek

Basal granule nedir : Baz alınan. Esaslı. Bazal. Temel. Asal. Tabansal. Esas ile ilgili. Esas. Esasa ait. Taban. Granule : Tane. Tanecik. Yuvarlak biçimd...

Basal membrane nedir ne demek

Basal membrane nedir : Esas. Esas ile ilgili. Temel. Bazal. Asal. Tabansal. Baz alınan. Esasa ait. Esaslı. Taban. Membrane : Gışa. Biyoloji, kimya, veteri...

Basal metabolism nedir ne demek

Basal metabolism nedir : Baz alınan. Esasa ait. Esas ile ilgili. Taban. Bazal. Tabana ilişkin. Esas. Esaslı. Tabansal. Asal. Metabolism : Metabolizma. Canlı...

Basalak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayak basmışlık, gezmişlik: Horuya basalağım yok. Sığırların sırt derisi. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğ...

Basalga nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sık ağaçlı yer. Kuytu, ağaç gölgesi. Engin, alçak: Ahırın damını basalga yapmışsın. Basa : Fazla, baskın, ü...

Basalık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çukurova çevresine mahsus ılık ve rutubetli bir sis. Bunaltıcı, sıkıcı. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe...

Basally nedir age : Temel yaş. Basal body temperature : Sabah yataktan çıkmadan ve herhangi bir şey yemeden önceki vücut sıcaklığı. Esas vücut sıca...

Basaltic nedir basalt : Sütunlu bazalt. Basalt : Volkanik karataş. Kolorado eyaletinde şehir. Mafik volkanik kayaç. İdaho eyaletinde şehir. Bazalt t...

Basa basa nedir ne demek

Basa basa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok doldurarak, sıkıştırarak, tepeleme. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkas...

Basa düşmek nedir ne demek

Basa düşmek nedir Teknik terim anlamı: Basıvermek, ansızın basmak, baskın etmek. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasınd...

Dıka basa nedir ne demek

Dıka basa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağız ağıza dolu, tıka basa. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasından, hemen...

Basabas nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Durmadan dinlenmeden; tıka basa. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasından, ...

Basabilmek nedir ne demek

Basabilmek nedir Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasından, hemen sonra: Ahmedin izi basa ben de geldim. Fazla, üstün, ...

Basaç nedir Basaç; Tesisat, Otomobil, Sinema alanlarında kullanılan bir terimdir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Çamaşırı bastırmaya ve karıştırmaya ...

Basaç zarı nedir ne demek

Basaç zarı nedir Basaç zarı; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kimi basaçlarda, git gel devinimiyle oylum değişimini s...

Basağ nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eşik. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasından, hemen sonra: Ahmedin izi ba...

Basakbaşı nedir ne demek

Basakbaşı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Merdiven başı. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasından, hemen sonra: Ahmed...

Basaklamak nedir ne demek

Basaklamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Baskın yaparak yakalamak, üstüne çökmek: Ahmet eşkiyayı basakladı. Kadına, tecavüz etmek. Basa : Fazla, bas...

Basaksız nedir ne demek

Basaksız nedir Basaksız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Basaksız" ile ilgili cümle Basak : Merdiven. Merdiven : Bir yere ç...

Basal age nedir ne demek

Basal age nedir : Tabansal. Baz alınan. Tabana ilişkin. Bazal. Esas ile ilgili. Esas. Esasa ait. Esaslı. Temel. Asal. Age : Biyoloji, coğrafya, uzay ...

Basal cell nedir ne demek

Basal cell nedir : Taban. Baz alınan. Tabana ilişkin. Esas. Temel. Esas ile ilgili. Tabansal. Bazal. Asal. Esasa ait. Cell : Oda (manastır vb). Genell...

Basal lamina nedir ne demek

Basal lamina nedir : Tabansal. Esaslı. Taban. Baz alınan. Bazal. Temel. Esas. Tabana ilişkin. Esasa ait. Asal. Lamina : Varak. İnce levha. Pul. İnce yap...

Basal metabolic rate nedir ne demek

Basal metabolic rate nedir : Taban. Esaslı. Esas ile ilgili. Esas. Asal. Esasa ait. Tabana ilişkin. Temel. Tabansal. Bazal. Metabolic : Metabolik terapiler. Met...

Basal ration nedir ne demek

Basal ration nedir : Tabana ilişkin. Temel. Bazal. Baz alınan. Esas ile ilgili. Asal. Esas. Tabansal. Esasa ait. Taban. Ration : İktisat, veterinerlik a...

Basalamak nedir ne demek

Basalamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çamaşırı suya basmak: Çamaşırı basaladım yukarı çıktım. Bir kaba konulan eşyayı üstünden bastırıp sıkıştırm...

Basalgan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Havası bunaltıcı, sıkıcı yer: Ahmet'in evi basalgandır. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu...

Basalis nedir age : Temel yaş. Basal body temperature : vücut sıcaklığı. Sabah yataktan çıkmadan ve herhangi bir şey yemeden önceki vücut sıcaklığı...

Basalt nedir basalt : Sütunlu bazalt. Basaltic : Bazalt. Bazalta benzeyen. Bazalta ait. Bazalt ile ilgili. : İdaho eyaletinde şehir. Bazalt. Yanık...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim