Basit nedir Basit; Dil yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Basit" ile ilgili cümle Bâsit (Arapça: الباسط), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir. Bâsit, he...

 
 
 

Basit bağlantılı manifold nedir ne demek

Basit bağlantılı manifold nedir Basit bağlantılı manifold; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Topolojisi basit bağlantılı olan manifold. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah taneci...

Basit böbrek kisti nedir ne demek

Basit böbrek kisti nedir Basit böbrek kisti; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çoğunlukla çift taraflı, tek veya bir kaç adet, kortekste bulunan, içi epitelle döşeli patolojik boşluk. Domuzlarda ve buzağıl...

Basit cisim nedir ne demek

Basit cisim nedir Basit cisim; bir kimya terimidir. Basit : Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan. Süssüz, gösterişsiz. Kolay. Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz. Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, ...

Basit çoğaltan nedir ne demek

Basit çoğaltan nedir Basit çoğaltan; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gelir harcama modelinde tüm kalemlerin otonom olduğu varsayımı altında otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayri...

Basit ek nedir Teknik terim anlamı: Bir tek ünlü veya ünsüzden yahut da ünsüz-ünlü, ünlü-ünsüz, ünsüz-ünlü-ünsüz birleşiminden oluşan ve yapısı bakımından içinde başka bir ek bulunmayan ek: anne+m; taş+a; çalış+sa; doğru+la-; top+aç; oy-...

Basit emek nedir ne demek

Basit emek nedir Basit emek; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Marksist yaklaşımda, her insanın fizik yapısında ortalama olarak bulunan emek gücü. Basit : Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmay...

Basit fiil nedir ne demek

Basit fiil nedir Teknik terim anlamı: Yapı ve anlam bakımıdan daha basit ögelere ayrılamayan, tek veya iki heceli kök durumudaki fiil: at-, aç-, ye-, gir-, tut-, yaz-, oku- vb. Basit : Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan...

Basit gaz nedir ne demek

Basit gaz nedir Basit gaz; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Hidrojen, oksijen gibi normal koşullarda gaz halinde bulunan element. Basit : Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı. Bilg...

Basit ad cümlesi nedir ne demek

Basit ad cümlesi nedir Teknik terim anlamı: Bir düşünceyi, bir duyguyu ve bir oluş ve kılışı ad soylu bir kelime veya bir ek-fiil ile tek yargı hâlinde anlatan ve en az bir özne ile bir yüklemden oluşan cümle türü: Bu gün hava oldukça serin. Gün...

Basit ayrı dikiş nedir ne demek

Basit ayrı dikiş nedir Basit ayrı dikiş; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yarada sağ veya soldan başlamak suretiyle önce dıştan içe, sonra devamla karşı yara kenarına içten dışa batırılarak geçirilmesi v...

Basit bezler nedir ne demek

Basit bezler nedir Basit bezler; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Morfolojik olarak sınıflandırmalarda tek birimden (corpus glandula) oluşmuş, bir kanala sahip, basit tüp, dallı tüp, b...

Basit bölünme nedir ne demek

Basit bölünme nedir Basit bölünme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Amitoz. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda a...

Basit cümle nedir ne demek

Basit cümle nedir Basit cümle; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bir düşünceyi bir duyguyu veya bir oluş ve kılışı tek bir yargı hâlinde anlatan ve en az bir yüklemden oluşan cümle türü: Bu yıl ağaçlar erken çiçeklendi. Elimdeki işi...

Basit difüzyon nedir ne demek

Basit difüzyon nedir Basit difüzyon; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaç veya benzeri madde moleküllerinin, biyolojik zarlardan geçişi sırasında, yüksek yoğunlukta bulunduğu taraftan düşük yoğunlukt...

Basit eklem nedir ne demek

Basit eklem nedir Basit eklem; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yalnızca iki kemiğin katkısıyla oluşan eklem, artikulasyo simpleks. Basit ek : Bir tek ünlü veya ünsüzden yahut da ünsüz-ü...

Basit faiz nedir ne demek

Basit faiz nedir Basit faiz; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Belirli bir dönem (yıl, ay veya gün) için belirli bir anapara üzerinden hesaplanan faiz. İngilizce'de Basit faiz ne demek? Basit faiz ingilizcesi nedir?:...

Basit fiil cümlesi nedir ne demek

Basit fiil cümlesi nedir Teknik terim anlamı: Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir oluş ve kılışı yargı hâlinde bir tek çekimli fiille anlatan ve en az bir özne ve bir çekimli fiil ögesi taşıyan basit cümle türü: Üşüyorum. Sen üşümüyor musun? Bahçe...

Basit geçitler nedir ne demek

Basit geçitler nedir Basit geçitler; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Sekonder hücre duvarı kalınlaşmasının kesintiye uğradığı yerlerdeki delikcikler. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan orta kadını. Kız. Avam, halk....

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim