Beam nedir English: When he openly declared he would marry Pablo, he almost gave his grandmother a heart attack and made his aunt's eyes burst out of their sockets; however, his little sister beamed with pride. Turkish: O Pablo ...

 
 
 

Beam alignment nedir ne demek

Beam alignment nedir : Yüzü sevinçle parlamak. Neşretmek. Gözleri parlamak. Yayılmak. Parlamak. Belirli bir yönde yol alan ışınım; özellikle ışın demeti ya da elektron demeti. Parlamak (yüzü). Bilgisayar, fizik, kimya, uzay, jimnastik, madenci...

Beam antenna nedir ne demek

Beam antenna nedir : Elektromagnetik ışınımın veya parçacıkların tek yönlü ya da yaklaşık olarak tek yönlü akışı. Belli bir doğrultuda giden, ışından daha kalın tanecikler topluluğu. Saçmak (ışık). Işık saçmak. Işımak. Bilgisayar, fizik, kim...

Beam axis nedir ne demek

Beam axis nedir : Işın. Kiriş. Gözleri parlamak. Demet. Yatay ağaç. Parlamak (yüzü). Işık demeti. Saçmak (ışık). Yere düşey iki dikme arasında, yüksekliği ayarlanabilen dar dayanak yüzeyli tahtadan yapılmış denge ve asılma aracı. Neşretme...

Beam bender nedir ne demek

Beam bender nedir : Kiriş. Işık saçmak. Saçmak (ışık). Gözleri parlamak. Elektromagnetik ışınımın veya parçacıkların tek yönlü ya da yaklaşık olarak tek yönlü akışı. Belirli bir yönde yol alan ışınım; özellikle ışın demeti ya da elektron de...

Beam convergence nedir ne demek

Beam convergence nedir : Yayılmak. Yatay ağaç. Gözlerinin içi gülmek. Belirli bir yönde yol alan ışınım; özellikle ışın demeti ya da elektron demeti. Yayın yapmak. Sinyal vermek. Parlamak. Gözleri parlamak. Bilgisayar, fizik, kimya, uzay, jimnas...

Beam deflection tube nedir ne demek

Beam deflection tube nedir : Yere düşey iki dikme arasında, yüksekliği ayarlanabilen dar dayanak yüzeyli tahtadan yapılmış denge ve asılma aracı. Yayın yapmak. Neşretmek. Sinyal vermek. Yatay ağaç. Işık saçmak. Gözleri parlamak. Demet. İşık ışınları...

Beam direction indicator nedir ne demek

Beam direction indicator nedir : Yere düşey iki dikme arasında, yüksekliği ayarlanabilen dar dayanak yüzeyli tahtadan yapılmış denge ve asılma aracı. Gözleri parlamak. Saçmak (ışık). Belirli bir yönde yol alan ışınım; özellikle ışın demeti ya da elektro...

Beam dyeing apparatus nedir ne demek

Beam dyeing apparatus nedir : Işık demeti. Bilgisayar, fizik, kimya, uzay, jimnastik, madencilik, nükleer enerji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Saçmak (ışık). Yüzü sevinçle parlamak. Gözleri parlamak. İşık ışınlarının oluşturduğu demet. ...

Beam action nedir ne demek

Beam action nedir : Gözleri parlamak. Gözlerinin içi gülmek. Işımak. Parlamak. Işık demeti. Yatay ağaç. Parlamak (yüzü). Yere düşey iki dikme arasında, yüksekliği ayarlanabilen dar dayanak yüzeyli tahtadan yapılmış denge ve asılma aracı. El...

Beam aerial nedir ne demek

Beam aerial nedir : Koşut doğrultuda yayılan ışın kümesi. Sinyal vermek. Yayın yapmak. Demet. Yere düşey iki dikme arasında, yüksekliği ayarlanabilen dar dayanak yüzeyli tahtadan yapılmış denge ve asılma aracı. Gözleri parlamak. Parlamak. S...

Beam angle nedir ne demek

Beam angle nedir : Bilgisayar, fizik, kimya, uzay, jimnastik, madencilik, nükleer enerji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Parlamak. Sinyal vermek. Parlamak (yüzü). Işın. Gözlerinin içi gülmek. Yatay ağaç. Kiriş. Işımak. Saçmak (...

Beam array nedir ne demek

Beam array nedir : Koşut doğrultuda yayılan ışın kümesi. Demet. Kiriş. Yayılmak. Sinyal vermek. Gözlerinin içi gülmek. Işık saçmak. Belli bir doğrultuda giden, ışından daha kalın tanecikler topluluğu. İşık ışınlarının oluşturduğu demet. Yü...

Beam balance nedir ne demek

Beam balance nedir : Yayılmak. Işık saçmak. İşık ışınlarının oluşturduğu demet. Yatay ağaç. Neşretmek. Elektromagnetik ışınımın veya parçacıkların tek yönlü ya da yaklaşık olarak tek yönlü akışı. Saçmak (ışık). Parlamak. Koşut doğrultuda yay...

Beam compass nedir ne demek

Beam compass nedir : Neşretmek. Yüzü sevinçle parlamak. Parlamak (yüzü). İşık ışınlarının oluşturduğu demet. Işık demeti. Belirli bir yönde yol alan ışınım; özellikle ışın demeti ya da elektron demeti. Yayılmak. Yere düşey iki dikme arasında...

Beam current nedir ne demek

Beam current nedir : Yatay ağaç. Yere düşey iki dikme arasında, yüksekliği ayarlanabilen dar dayanak yüzeyli tahtadan yapılmış denge ve asılma aracı. Işık demeti. Parlamak. Saçmak (ışık). Gözlerinin içi gülmek. Işımak. Demet. Parlamak (yüzü)...

Beam deflection valve nedir ne demek

Beam deflection valve nedir : Işık saçmak. Yere düşey iki dikme arasında, yüksekliği ayarlanabilen dar dayanak yüzeyli tahtadan yapılmış denge ve asılma aracı. Yüzü sevinçle parlamak. Gözlerinin içi gülmek. Yatay ağaç. Gözleri parlamak. Parlamak. Işı...

Beam dyeing nedir ne demek

Beam dyeing nedir : Parlamak (yüzü). Neşretmek. Koşut doğrultuda yayılan ışın kümesi. Kiriş. Sinyal vermek. Gözleri parlamak. İşık ışınlarının oluşturduğu demet. Bilgisayar, fizik, kimya, uzay, jimnastik, madencilik, nükleer enerji, sinema,...

Beam ends nedir ne demek

Beam ends nedir : Parlamak. Demet. Sinyal vermek. Işık saçmak. Yatay ağaç. Belirli bir yönde yol alan ışınım; özellikle ışın demeti ya da elektron demeti. Kiriş. Bilgisayar, fizik, kimya, uzay, jimnastik, madencilik, nükleer enerji, sinem...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili