Becoming nedir English: Ali abandoned his dream of becoming an oceanographer. Turkish: Ali bir oşinograf olma hayalinden vazgeçti. English: Ali...

 
 
 

Becoming an orphan nedir ne demek

Becoming an orphan nedir : Uygun. Yakışır. Yakışık alır. Göz alıcı. Üzerine yakışan. Yerinde. Yakışan. Olmak. Doğru. Oluş. An : Sesli harf ile başlayan kelime...

Becoming blind nedir ne demek

Becoming blind nedir : Göz alıcı. Yakışık alır. Doğru. Oluş. Yakışır. Uygun. Üzerine yakışan. Yerinde. Cazip. Yakışan. Blind : Pusu. Köreltmek. Göz kamaşt...

Becoming bourgeois nedir ne demek

Becoming bourgeois nedir : Oluş. Yerinde. Yakışan. Cazip. Doğru. Yakışır. Olmak. Güzel duran. Yakışık alır. Göz alıcı. Bourgeois : Burjuva. Kentsoylu. Kapital...

Becoming cloudy nedir ne demek

Becoming cloudy nedir English: The sky is becoming cloudy. Turkish: Gökyüzü bulutlanıyor. : Doğru. Üzerine yakışan. Güzel duran. Yerinde. Uygun. Yakış...

Becoming curious nedir ne demek

Becoming curious nedir : Yakışık alır. Oluş. Yakışır. Göz alıcı. Cazip. Güzel duran. Yakışan. Uygun. Doğru. Olmak. Curious : Bilmek isteyen. Mütecessis. Nad...

Becoming dazzled nedir ne demek

Becoming dazzled nedir : Yakışır. Yakışık alır. Üzerine yakışan. Olmak. Cazip. Güzel duran. Yakışan. Yerinde. Doğru. Uygun. Dazzled : Etkilenmiş. Hayrete dü...

Becoming defiled nedir ne demek

Becoming defiled nedir : Uygun. Oluş. Yerinde. Göz alıcı. Yakışır. Yakışan. Olmak. Cazip. Doğru. Yakışık alır. Becoming a jew : Musevilik dinini kabul etme....

Becoming dirty nedir ne demek

Becoming dirty nedir : Güzel duran. Yerinde. Uygun. Oluş. Olmak. Yakışık alır. Cazip. Doğru. Yakışır. Göz alıcı. Dirty : Muzur. İğrenç. Lekelemek. Terbiye...

Becoming drunk nedir ne demek

Becoming drunk nedir : Göz alıcı. Yerinde. Yakışan. Cazip. Yakışır. Oluş. Güzel duran. Uygun. Doğru. Üzerine yakışan. Drunk : Mest olmuş. [#Sarhoşluk. Alk...

Becoming envious nedir ne demek

Becoming envious nedir : Göz alıcı. Yerinde. Olmak. Yakışık alır. Cazip. Yakışan. Güzel duran. Oluş. Doğru. Yakışır. Envious : İmrenen. Gıpta eden. Kıskanan...

Becoming faint nedir ne demek

Becoming faint nedir : Üzerine yakışan. Yakışık alır. Olmak. Uygun. Yakışır. Yerinde. Cazip. Doğru. Oluş. Güzel duran. Faint : Silik. Baygın. Bitkin düşme...

Becoming fatter nedir ne demek

Becoming fatter nedir : Göz alıcı. Olmak. Doğru. Oluş. Güzel duran. Cazip. Yerinde. Uygun. Yakışır. Yakışan. Fatter : Dolgun. Verimli. Kazançlı. Semiz. Kil...

Becoming full nedir ne demek

Becoming full nedir : Yakışır. Üzerine yakışan. Cazip. Yakışan. Güzel duran. Göz alıcı. Oluş. Yerinde. Doğru. Yakışık alır. Full : Öz. Dolu şey. Dolu. To...

Becoming infected nedir ne demek

Becoming infected nedir : Yerinde. Üzerine yakışan. Uygun. Doğru. Yakışır. Oluş. Yakışık alır. Yakışan. Göz alıcı. [#Olmak. Infected : Enfekte. Lekelenmiş. K...

Becoming miserable nedir ne demek

Becoming miserable nedir : Yakışan. Uygun. Oluş. Üzerine yakışan. Yakışık alır. Göz alıcı. Olmak. Güzel duran. Doğru. Yakışır. Miserable : Kötü. Zavallı. Alça...

Becoming poor nedir ne demek

Becoming poor nedir : Yakışan. Yakışır. Güzel duran. Olmak. Cazip. Doğru. Uygun. Yerinde. Göz alıcı. Oluş. Poor : Zavallı. Fena. Kısır. Çorak. Sefil. Az....

Becoming round nedir ne demek

Becoming round nedir : Göz alıcı. Yakışık alır. Oluş. Cazip. Yakışan. Doğru. Yakışır. Uygun. Üzerine yakışan. Güzel duran. Round : Bilgisayar, tiyatro ala...

Becoming sealed nedir ne demek

Becoming sealed nedir : Üzerine yakışan. Yerinde. Yakışık alır. Güzel duran. Uygun. Oluş. Göz alıcı. Doğru. Yakışır. Yakışan. Sealed : Belirlenmiş (yazgı)....

Becoming stained nedir ne demek

Becoming stained nedir : Oluş. Güzel duran. Yakışık alır. Doğru. Göz alıcı. Olmak. Üzerine yakışan. Uygun. Yakışan. Cazip. Stained : Lekeli. Lekelenmiş. [#B...

Becoming a jew nedir ne demek

Becoming a jew nedir : Uygun. Yerinde. Olmak. Doğru. Göz alıcı. Oluş. Yakışan. Yakışır. Yakışık alır. Üzerine yakışan. A : Herhangi bir. Atom ağırlığı. En...

Becoming a moslem nedir ne demek

Becoming a moslem nedir : Güzel duran. Üzerine yakışan. Doğru. Cazip. Uygun. Oluş. Göz alıcı. Yerinde. Yakışık alır. Yakışır. A : En yüksek not. Pek iyi. Bir...

Becoming bald nedir ne demek

Becoming bald nedir : Doğru. Uygun. Olmak. Yakışan. Yakışık alır. Yerinde. Cazip. Üzerine yakışan. Göz alıcı. Oluş. Bald : Kel. Sade. Tüysüz. Kabak kafal...

Becoming blurred nedir ne demek

Becoming blurred nedir : Cazip. Uygun. Doğru. Yakışan. Üzerine yakışan. Olmak. Yakışık alır. Yakışır. Göz alıcı. Güzel duran. Blurred : Görüntünün odak nokt...

Becoming clear nedir ne demek

Becoming clear nedir : Olmak. Üzerine yakışan. Oluş. Yakışan. Güzel duran. Yakışır. Doğru. Uygun. Göz alıcı. Cazip. Clear : Bir ya da birden çok bellek ye...

Becoming cold nedir ne demek

Becoming cold nedir : Yakışık alır. Güzel duran. Uygun. Cazip. Oluş. Yerinde. Yakışan. Yakışır. Göz alıcı. Olmak. Cold : Yapmacık. Nezle. Soğukluk. Baygı...

Becoming curly nedir ne demek

Becoming curly nedir : Oluş. Yakışır. Cazip. Uygun. Göz alıcı. Yerinde. Yakışık alır. Güzel duran. Doğru. Olmak. Curly : Kıvırcık. Bukleli. Kıvrımlı. Kıvr...

Becoming deaf nedir ne demek

Becoming deaf nedir : Uygun. Üzerine yakışan. Göz alıcı. Yakışır. Yakışık alır. Doğru. Olmak. Oluş. Güzel duran. Yakışan. Deaf : Kulak asmayan. Duyarsız....

Becoming desperate nedir ne demek

Becoming desperate nedir : Uygun. Yakışır. Güzel duran. Oluş. Göz alıcı. Doğru. Cazip. Olmak. Yakışan. Yerinde. Desperate : Aşırı. Umutsuz. Ağır. Azgın. Gözük...

Becoming distant nedir ne demek

Becoming distant nedir : Yakışan. Güzel duran. Yakışır. Yakışık alır. Üzerine yakışan. Göz alıcı. Oluş. Uygun. Doğru. Yerinde. Distant : Samimiyetsiz. Uzakt...

Becoming dusty nedir ne demek

Becoming dusty nedir : Olmak. Yakışan. Güzel duran. Yakışır. Doğru. Yakışık alır. Göz alıcı. Cazip. Oluş. Uygun. Dusty : Toz. Tozlu. Sıkıcı. Kuru. Belirsi...

Becoming extreme nedir ne demek

Becoming extreme nedir : Cazip. Göz alıcı. Uygun. Üzerine yakışan. Olmak. Yakışır. Yakışan. Yakışık alır. Doğru. Güzel duran. Extreme : Ölçüsüz. Sınır. Ölçü...

Becoming famous nedir ne demek

Becoming famous nedir English: Ali isn't interested in becoming famous. Turkish: Ali ünlü olmakla ilgilenmiyor. : Cazip. Yakışan. Yakışır. Güzel duran...

Becoming foggy nedir ne demek

Becoming foggy nedir : Göz alıcı. Olmak. Yerinde. Üzerine yakışan. Güzel duran. Yakışık alır. Yakışan. Doğru. Cazip. Yakışır. Foggy : Bulanık. Sisli. Beli...

Becoming hot nedir ne demek

Becoming hot nedir : Olmak. Yakışır. Cazip. Yakışan. Yerinde. Göz alıcı. Üzerine yakışan. Uygun. Oluş. Doğru. Hot : Heyecanlı. Şehvetli. Çalıntı. Sıcak....

Becoming lighter nedir ne demek

Becoming lighter nedir : Yakışık alır. Doğru. Oluş. Cazip. Yakışır. Olmak. Uygun. Güzel duran. Üzerine yakışan. Yakışan. Lighter : Salapurya. Yakıcı aygıt. ...

Becoming old nedir ne demek

Becoming old nedir : Yakışan. Doğru. Cazip. Yakışır. Üzerine yakışan. Yerinde. Yakışık alır. Uygun. Olmak. Göz alıcı. Old : Köhne. İhtiyarlamak. Eskimiş...

Becoming populated nedir ne demek

Becoming populated nedir : Yakışır. Uygun. Olmak. Göz alıcı. Üzerine yakışan. Doğru. Yerinde. Oluş. Yakışık alır. Yakışan. Populated : Nüfusunu artırmak. Mesk...

Becoming rusty nedir ne demek

Becoming rusty nedir : Oluş. Uygun. Yerinde. Yakışık alır. Yakışan. Olmak. Doğru. Üzerine yakışan. Cazip. Yakışır. Rusty : Eskimiş. El alışkanlığını kaybe...

Becoming smaller nedir ne demek

Becoming smaller nedir : Güzel duran. Yakışık alır. Olmak. Yerinde. Uygun. Oluş. Yakışır. Üzerine yakışan. Doğru. Cazip. Smaller : Küçük. Daha küçük. [#Beco...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim