Been nedir English: "How have you been doing?" "I can't complain." Turkish: "Nasıl gidiyor?" "Bir şikayetim yok." English: "Have you ever been told that you look like Moustapha Cruise?" "Ah, people tell me that sometimes, but I ...

 
 
 

Beenesiz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üstü başı düzgün olmayan, kılıksız. Kılıksız : Giyimi düzgün olmayan, sünepe, kıyafetsiz, süfli. Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süfli bir biçimde Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola. Düzgün : ...

Been around the block nedir ne demek

Been around the block nedir : Var olmak. Bulunmak. Olmak. Durmak. Mal olmak. Tutmak (para). Be. Anlamına gelmek. Around : Civarda. Ötede beride. Buralarda. Çevresine. Ortalıkta. Öteye beriye. Aşağı yukarı. Arkaya. Çevrede. Yakınlarda. [#The : Belirli...

Been through the mill nedir ne demek

Been through the mill nedir : Bulunmak. Mal olmak. Olmak. Anlamına gelmek. Var olmak. Tutmak (para). Be. Durmak. Through : Sürmek. Vasıtası ile. İçinden. Nedeniyle. Arasından. Bir uçtan bir uca. Baştan başa. Her yanında. Sayesinde. Vasıtasıyla. [#The...

Beenmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Beğenmek. Beğenmek : İyi ya da güzel bulmak. Onaylamak, kabul etmek, tasvip etmek. Benzerleri arasından birini seçip ayırmak Beğenme : Beğenmek işi veya durumu. Beğe : Hayvanların yem yediği yer. ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim