Begin nedir English: "Tom! Do you realise that these sentences are very self-centred: They always either begin with or end with you! Even both!" she reproached Tom. Turkish: "Tom! Bu cümlelerin çok bencil olduğunun farkında mısın...

 
 
 

Begin at the wrong end nedir ne demek

Begin at the wrong end nedir : Vücut bulmak. Önayak olmak. Başlamak. Atılmak. Çığır açmak. Koyulmak. Start almak. Start vermek. Başlatmak. Doğmak. At : Nezdinde. Yanında. Ye. Ya. Da. Üzere. Bir yeri belirtmek için kullanılır. Bir miktarı göstermek içi...

Begin doctrine nedir ne demek

Begin doctrine nedir : Başlatmak. Atılmak. Başlamak. Koyulmak. Start almak. Meydana gelmek. Çığır açmak. Doğmak. Start vermek. Vücut bulmak. Doctrine : Değer yargılı ilke ve kurallarla örülü düşünce dizgesi. Prensip. Düstur. Mezhep. Öğreti. Ak...

Begin print job nedir ne demek

Begin print job nedir : Atılmak. Doğmak. Start almak. Koyulmak. Önayak olmak. Vücut bulmak. Başlatmak. Meydana gelmek. Adım atmak. Girişmek. Print : İşlemek (beynine). Yayınlamak. Yazılı çıktı. Matbaa harfleriyle yazı yazmak. Basılmış yazı. Çap...

Begin singing nedir ne demek

Begin singing nedir : Atılmak. Çığır açmak. Önayak olmak. Koyulmak. [#Girişmek. Start almak. Vücut bulmak. Start vermek. Meydana gelmek. Başlamak. Begin a countdown : Geri sayıma başlamak. Geriye doğru saymaya başlamak. again : Baştan almak (...

Begin to flag nedir ne demek

Begin to flag nedir : Önayak olmak. Meydana gelmek. Koyulmak. Adım atmak. Doğmak. Girişmek. Atılmak. Çığır açmak. Vücut bulmak. Start vermek. To : Kadar. E doğru. Oranla. Karşı. Göre. Arasında. İle. -mek -mak (mastar). -e kadar. E. [#Flag : P...

Begin to seem older nedir ne demek

Begin to seem older nedir : Başlatmak. Atılmak. Start almak. Girişmek. Meydana gelmek. Doğmak. Çığır açmak. Başlamak. Adım atmak. Vücut bulmak. To : Göre. -e kadar. Ya. E doğru. Arasında. -e göre. Ye. Oranla. E. Kadar. [#Seem : Gibi gözükmek. Gibi ...

Begin to talk nedir ne demek

Begin to talk nedir : Başlamak. Doğmak. Start vermek. Önayak olmak. Çığır açmak. Start almak. Başlatmak. Girişmek. Meydana gelmek. Adım atmak. To : -mek -mak (mastar). E. Arasında. Kala. Oranla. İla. Kadar. -e göre. Ye. Ya. [#Talk : Sohbet. S...

Begin to work nedir ne demek

Begin to work nedir : Doğmak. Adım atmak. Vücut bulmak. Başlatmak. Atılmak. [#Başlamak. Çığır açmak. Meydana gelmek. Koyulmak. Girişmek. To : İla. E. Ye. Ya. Arasında. E doğru. Oranla. Kadar. Kala. -e göre. : Başarılı olmak. Mayalanmak. Görev...

Begin a countdown nedir ne demek

Begin a countdown nedir : Başlamak. Girişmek. Doğmak. Başlatmak. Önayak olmak. Start vermek. Koyulmak. Meydana gelmek. Start almak. Vücut bulmak. A : En yüksek not. La (müzik terimi). (herhangi) bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. En iyi kalit...

Begin again nedir ne demek

Begin again nedir : Girişmek. Başlamak. Start almak. Start vermek. Başlatmak. Adım atmak. Önayak olmak. Vücut bulmak. Çığır açmak. Koyulmak. Again : Tekrar. Daha. Gene. Ayrıca. Üstelik. Yeniden. Yine. Bir daha. Kaytadan. Bundan başka. [#Beg...

Begin deliberations nedir ne demek

Begin deliberations nedir : Start almak. Çığır açmak. [#Başlatmak. Önayak olmak. Meydana gelmek. Doğmak. Atılmak. Başlamak. Adım atmak. Girişmek. Deliberations : Üzerinde düşünme. İhtiyat. Müzakereler. Tedbirli olma. Danışma. Kafa yorma (argo terim...

Begin message on cover nedir ne demek

Begin message on cover nedir : Meydana gelmek. Adım atmak. Start vermek. Koyulmak. Başlamak. Girişmek. Atılmak. Start almak. Doğmak. Önayak olmak. Message : Mektup. İletişim araçlarıyla okur ya da izleyicilere aktarılan olay ya da yorum. Haber. Not. B...

Begin searching nedir ne demek

Begin searching nedir : Meydana gelmek. Start almak. Koyulmak. Adım atmak. Vücut bulmak. Başlatmak. Önayak olmak. Start vermek. Girişmek. Doğmak. Searching : İçe işleyen. Aranıyor. Meraklı. Sıkı. Araştırıcı. Arayış. Keskin (bakış). Arıyor. Kesk...

Begin summations nedir ne demek

Begin summations nedir : Çığır açmak. Vücut bulmak. Start almak. Başlatmak. Adım atmak. Start vermek. Meydana gelmek. Başlamak. Doğmak. Atılmak. Summations : Sumasyon. Özetleme. Özet. Hülasa. Toplam. Toplama. Birikim. [#Begin a countdown : Geri ...

Begin to grow nedir ne demek

Begin to grow nedir : Çığır açmak. Start vermek. Start almak. Meydana gelmek. Adım atmak. Koyulmak. Başlatmak. Girişmek. Vücut bulmak. Doğmak. To : E doğru. Ya. İle. Ye. Kadar. -mek -mak (mastar). -e kadar. Göre. Oranla. Kala. [#Grow : Artmak...

Begin to speak nedir ne demek

Begin to speak nedir English: You should think before you begin to speak. Turkish: Konuşmaya başlamadan önce düşünmelisin. English: Kelly cleared his throat and begin to speak. Turkish: Kelly boğazını temizledi ve konuşmaya başladı. ...

Begin to walk nedir ne demek

Begin to walk nedir : Start vermek. Meydana gelmek. Başlamak. Girişmek. Önayak olmak. Çığır açmak. Başlatmak. Doğmak. Vücut bulmak. Adım atmak. To : Ye. Arasında. İle. Göre. -e kadar. Kadar. Oranla. E. -e göre. Kala. [#Walk : Eşlik etmek. Yür...

Beginner nedir English: I'm a beginner in Lojban. Turkish: Ben Lojban'da bir acemiyim. English: Ali is only a beginner. Turkish: Ali sadece bir başlangıç düzeyinde. English: It's dangerous for a beginner to swim here. Turk...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim