Being nedir English: "You're being brainwashed by the media!" "What are you talking about?" Turkish: "Medya tarafından beyniniz yıkanıyor." ...

 
 
 

Being abandoned nedir ne demek

Being abandoned nedir English: After being abandoned for years, the old house went to rack and ruin. Turkish: Eski ev terk edildikten yıllar sonra har...

Being abstract nedir ne demek

Being abstract nedir : Mevcudiyet. Yaradılış. Yaşam. Oluş. Yapı. Vücut. Varoluş. Varlık. Yaratık. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da öz...

Being alone with nedir ne demek

Being alone with nedir : Olma. Yaradılış. Oluş. Varlık. Mahluk. Vücut. Yapı. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Yaşam. Alone : Bik...

Being angry with nedir ne demek

Being angry with nedir : İnsan. Mevcudiyet. Mahluk. Olma. Yaşam. Yapı. Vücut. Tanrı. Yaratık. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. A...

Being anointed nedir ne demek

Being anointed nedir : Tanrı. Yaradılış. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Olma. Yapı. Oluş. Mevcudiyet. Mahluk. Varoluş. Yaşam...

Being arrested nedir ne demek

Being arrested nedir English: What am I being arrested for? Turkish: Ne için tutuklanıyorum? English: The suspect wanted to avoid being arrested. ...

Being asked nedir ne demek

Being asked nedir English: I don't like being asked to go shopping. Turkish: Benden alışverişe gitmemin rica edilmesinden hoşlanmam. English: Why ...

Being at a loss nedir ne demek

Being at a loss nedir : Tanrı. Yaradılış. Olma. Yaratık. Yapı. Varoluş. Varlık. Oluş. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. At : Ya....

Being attacked nedir ne demek

Being attacked nedir English: We are being attacked by an unknown enemy. Turkish: Bilinmeyen bir düşman tarafından saldırıya uğruyoruz. English: The ...

Being based on nedir ne demek

Being based on nedir : Olma. Yaşam. Vücut. Oluş. Varlık. Mevcudiyet. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Varoluş. Yapı. Based : E...

Being blocked nedir ne demek

Being blocked nedir : Mahluk. Vücut. Oluş. Yaratık. Mevcudiyet. Yaradılış. Yaşam. Varlık. Tanrı. Blocked : Tıkalı. Kapalı. Bloklanmış. Engellendi. Bloke ...

Being bound nedir ne demek

Being bound nedir : Varlık. Yaradılış. Yaratık. Oluş. Tanrı. Mevcudiyet. Yaşam. Vücut. Olma. Mahluk. Bound : Sekip geri gelmek. Kuşatmak. Sektirmek. Ba...

Being broken down nedir ne demek

Being broken down nedir : Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Tanrı. Varlık. Varoluş. Yapı. Yaşam. Mahluk. Vücut. Mevcudiyet. Broken...

Being buried nedir ne demek

Being buried nedir : Yaşam. Varlık. İnsan. Varoluş. Yaradılış. Vücut. Yaratık. Yapı. Mahluk. Mevcudiyet. Buried : Metfun. Medfun. Toprağa gömülmüş. Gömü...

Being burst nedir ne demek

Being burst nedir : İnsan. Yaşam. Yaratık. Olma. Mevcudiyet. Varlık. Yapı. Tanrı. Oluş. Burst : Aniden açmak. Had safhaya gelmek. Yarılmak. Kağıt ayırm...

Being captured nedir ne demek

Being captured nedir English: Ali was afraid of being captured by the enemy. Turkish: Ali düşman tarafından yakalanmaktan korkuyordu. : Mevcudiyet. V...

Being caught nedir ne demek

Being caught nedir English: He knows how to break the law without being caught. Turkish: O, yakalanmadan nasıl suç işleyeceğini biliyor. English: H...

Being chained nedir ne demek

Being chained nedir : Tanrı. Yaradılış. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Vücut. Oluş. Varoluş. Olma. İnsan. Mevcudiyet. Chain...

Being chosen nedir ne demek

Being chosen nedir : Oluş. Yaratık. Yaradılış. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Mevcudiyet. Varlık. Yapı. Vücut. Varoluş. Ch...

Being a native born israeli nedir ne demek

Being a native born israeli nedir : Yaradılış. Vücut. Mevcudiyet. Yaratık. Mahluk. Yapı. Varlık. Varoluş. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. ...

Being a shareholder nedir ne demek

Being a shareholder nedir : İnsan. Oluş. Mevcudiyet. Yaratık. Varoluş. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Yaradılış. Tanrı. Varlık. A...

Being absorbed nedir ne demek

Being absorbed nedir : Mevcudiyet. Oluş. Yapı. Olma. Yaradılış. Yaşam. İnsan. Varoluş. Tanrı. Absorbed : Belertilmiş. Soğurulmuş. Emilmiş. Dalmış. Absorbe...

Being acquired nedir ne demek

Being acquired nedir : Vücut. Olma. Yaşam. Yapı. İnsan. Mahluk. Yaradılış. Varlık. Mevcudiyet. Acquired : Elde edilmiş. Belirli. Bir zihin ya da beden çab...

Being amazed nedir ne demek

Being amazed nedir : Yaşam. Mevcudiyet. Vücut. Yapı. Tanrı. Yaradılış. Varoluş. Olma. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Amaze...

Being annexed nedir ne demek

Being annexed nedir : Oluş. Yaratık. Mevcudiyet. Yapı. Tanrı. Mahluk. Varoluş. Yaşam. Vücut. Annexed : İlişik olarak. Merbuten. Melfuf. Ekli. İlişik. [#B...

Being apolitical nedir ne demek

Being apolitical nedir : Mevcudiyet. Mahluk. Varoluş. Tanrı. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Yaradılış. Yaratık. Vücut. Olma. A...

Being ashamed nedir ne demek

Being ashamed nedir : İnsan. Varlık. Mevcudiyet. Vücut. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Yaradılış. Yaratık. Varoluş. Tanrı. ...

Being assimilated nedir ne demek

Being assimilated nedir : Mevcudiyet. Tanrı. Varoluş. İnsan. Oluş. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Vücut. Yaradılış. Mahluk. Ass...

Being attached nedir ne demek

Being attached nedir : Yaratık. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Yapı. Yaşam. Mevcudiyet. Mahluk. Olma. Oluş. Varoluş. Vücut. ...

Being awake nedir ne demek

Being awake nedir : Varlık. Tanrı. Oluş. Varoluş. Yaşam. İnsan. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Yaradılış. Vücut. Awake : ...

Being blessed with nedir ne demek

Being blessed with nedir : Yaratık. Tanrı. Olma. Yapı. Mahluk. Varlık. Mevcudiyet. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Vücut. Blessed...

Being born nedir ne demek

Being born nedir English: The man was ashamed of being born poor. Turkish: Adam fakir olarak doğmaktan utanıyordu. : Varoluş. İnsan. Bilinçten ba...

Being broken nedir ne demek

Being broken nedir : Olma. Varlık. Mevcudiyet. Yapı. Yaşam. Yaratık. İnsan. Mahluk. Tanrı. Broken : Bozuk yazı. Bozuk. Tutulmamış. Bozuk konuşma. Kolu k...

Being built nedir ne demek

Being built nedir English: Many new properties are being built in the suburbs. Turkish: Banliyölerde birçok yeni emlak inşa ediliyor. English: A r...

Being burnt nedir ne demek

Being burnt nedir : Varoluş. Olma. Yaratık. Varlık. Oluş. Yapı. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Vücut. İnsan. Burnt : Kavr...

Being captivated nedir ne demek

Being captivated nedir : Oluş. Varlık. İnsan. Varoluş. Yaradılış. Olma. Mevcudiyet. Yapı. Mahluk. Captivated : [#Büyülemek. Meftun. Cezbetmek. Büyülenmiş. B...

Being careful nedir ne demek

Being careful nedir English: Jale is being careful with her baby. Turkish: Jale bebeğine dikkat ediyor. English: Ali noticed Mary wasn't being caref...

Being caused nedir ne demek

Being caused nedir : İnsan. Mevcudiyet. Tanrı. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Vücut. Olma. Yapı. Mahluk. Oluş. Caused : Mü...

Being choked up nedir ne demek

Being choked up nedir : Yaşam. Oluş. Yapı. Yaratık. Varoluş. Tanrı. Yaradılış. Mahluk. İnsan. Choked : Boğulmuş. Kısık. Kısılı. Tıkanmış. Jikleli. Tıkalı (...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim