Belgi nedir Yerel Türkçe anlamı: Bir odayı ikiye ayıran kısım. Yüklük, musandıra. Hedef. Nişan. Askerî birlik, bölük. Bilgisayar Terimi olarak ke...

 
 
 

Belgian capital nedir ne demek

Belgian capital nedir : Belçika'ya özgü. Belçikalı. Belçika. Belçikaca. Capital : Sermaye. Büyük harf. Anapara. Kimi ayrılıklar dışında, bir devletin, hükü...

Belgian dutch nedir ne demek

Belgian dutch nedir : Belçikaca. Belçikalı. Belçika. Belçika'ya özgü. Dutch : [#Eş. Hollanda'yla ilgili veya ona ait. Hollanda. Hollanda'ya ait. Bugünkü ...

Belgian franc nedir ne demek

Belgian franc nedir : Belçikalı. Belçikaca. Belçika'ya özgü. Belçika. Franc : Belçika. Ab parasal birliğinden önce fransa, belçika, lüksemburg ve halen f...

Belgian french nedir ne demek

Belgian french nedir : Belçika. Belçikalı. Belçikaca. Belçika'ya özgü. French : Fransızca ile ilgili. Fransa ile ilgili. Bir kişiye oral seks yapmak. Sebz...

Belgian landrace pork nedir ne demek

Belgian landrace pork nedir : Belçikaca. Belçika'ya özgü. Belçikalı. Belçika. Pork : Domuz. Çift tırnaklılardan et ve yağı için beslenen evcil bir hayvan. Ödenek...

Belgian red cattle nedir ne demek

Belgian red cattle nedir : Belçika'ya özgü. Belçikaca. Belçika. Belçikalı. Red : Kızgın. Komünist. Al. Kırmızı (renk). Kızıl tüylü. Kızarmış. Kızılderili. Değ...

Belgian shepherd dog nedir ne demek

Belgian shepherd dog nedir : Belçikaca. Belçikalı. Belçika. Belçika'ya özgü. Shepherd : Davar gütmek. Refakatçi olarak birini getirmek veya götürmek. Hristiyanl...

Belgians nedir blue cattle : Belçika mavi sığırı. Belçika’dan köken alan, 1850–1890 yılları arasında belçika’nın yerli kırmızı ve siyah alaca sığırl...

Belgilemek nedir ne demek

Belgilemek nedir Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar. Göstermek : Öğretmek, açıklamak. Sert bir biçimde karşılık verme...

Belgili nedir Belgili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Besbelli, apaçık, belli, belirli Belgi : Şiar. ...

Belginleme nedir ne demek

Belginleme nedir Belginleme; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gösterme zamir veya sıfatlarının bir şeyi kesinlikle v...

Belginsiz nedir ne demek

Belginsiz nedir Belginsiz; Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Belgin olmıyan (BELGİNSİZLİK, İpham, Imprécision) . T...

Belgisiz nedir Belgisiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Belirsiz. Belgisiz sıfat : Belirsizlik sıfatı....

Belgisiz tümlev nedir ne demek

Belgisiz tümlev nedir Belgisiz tümlev; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir f işlevi için, türevi f ye eşit olan işl...

Belgisizlik nedir ne demek

Belgisizlik nedir Belgisiz : Belirsiz. Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar. Belirsizlik : Belirsiz olma durumu, belgisi...

Belgit karşılığı ödünç verme nedir ne demek

Belgit karşılığı ödünç verme nedir Belgit karşılığı ödünç verme; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Pay ve borç belgitleri ve benzeri taşına...

Belgit süresi nedir ne demek

Belgit süresi nedir Belgit süresi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belgitin yazılımı ile ödeme günü arasındaki süre. Süre...

Belgitlik nedir ne demek

Belgitlik nedir Belgitlik; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bankalarda kullanılan ve içlerinde indirimli tecimsel belgi...

Belgizar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Armağan, hatıra, anmalık, bergüzar. Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar Ber...

Belgian nedir English: There is no such thing as a Belgian, there are only Walloons and Flemish. Turkish: Belçikalı diye bir şey yok, yalnızca...

Belgian blue cattle nedir ne demek

Belgian blue cattle nedir : Belçikalı. Belçikaca. Belçika'ya özgü. Belçika. Blue : Umutsuz. Müstehcen. Har vurup harman savurmak. Blue. Keyifsiz. Hüzünlü. Üzgü...

Belgian citizen nedir ne demek

Belgian citizen nedir : Belçikaca. Belçika'ya özgü. Belçika. Belçikalı. Citizen : Tebaa. Bir devletin bağımı altında bulunan kimse. Hemşehri. İkamet eden k...

Belgian endive nedir ne demek

Belgian endive nedir : Belçikaca. Belçika. Belçikalı. Belçika'ya özgü. Endive : Frenksalatası. Acı marul. Andiv. Endivyen. Acımarul. Frenk salatası. Yaban...

Belgian francs nedir ne demek

Belgian francs nedir : Belçikaca. Belçikalı. Belçika. Belçika'ya özgü. Francs : Frank. [#Belgian blue cattle : Belçika’dan köken alan, 1850–1890 yılları a...

Belgian hare nedir ne demek

Belgian hare nedir : Belçikaca. Belçika. Belçikalı. Belçika'ya özgü. Hare : Yabani tavşan. Tavşan (takımyıldızı). Yabantavşanı. Tavşan. Ada tavşanı. [#B...

Belgian model nedir ne demek

Belgian model nedir : Belçikalı. Belçika'ya özgü. Belçikaca. Belçika. Model : Modelini yapmak. Bilgisayar, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanı...

Belgian sheep dog nedir ne demek

Belgian sheep dog nedir : Belçikaca. Belçikalı. Belçika. Belçika'ya özgü. Sheep : Davar. Ezik kimse. Evcil koyun. Geviş getirenlerin ovinae alt familyası içi...

Belgian waffle nedir ne demek

Belgian waffle nedir : Belçika. Belçikalı. Belçikaca. Belçika'ya özgü. Waffle : Saçma sapan konuşmak. Gofret. Gözleme. Bir tür gözleme. Zırvalamak. Boş la...

Belgileme nedir ne demek

Belgileme nedir Belgi : Şiar. Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Belgilemek : Belgi ile göstermek. Belgilemek işi...

Belgilenmek nedir ne demek

Belgilenmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Belirmek, meydana çıkmak. Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar Belirmek : Ön...

Belgin nedir Belgin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Belgin" ile ilgili cümle örnekleri Bir fizik terimi olarak tanımı: A...

Belginlik nedir ne demek

Belginlik nedir Bilimsel terim anlamı: Düşüncelerin tam bir açıklık ve kolaylıkla anlatılma niteliği, bk. belgin. Osmanlıca Belginlik ne demek? Belgi...

Belgir nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kötü at. Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar Kötü : İstenilen, beğenilen ni...

Belgisiz sıfat nedir ne demek

Belgisiz sıfat nedir Belgisiz sıfat; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme. belirsiz sıfat) Bir adı belgisizlik bakımından belirt...

Belgisiz zamir nedir ne demek

Belgisiz zamir nedir Belgisiz zamir; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Belgisiz : Belirsiz. Belgi : Şiar. Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, ...

Belgit nedir Belgit; bir ticaret terimidir. Hukuki terim anlamı: sened (bk. dayanç). Bilimsel terim anlamı: Türesel bir işlem meydana getiren imza...

Belgit kırdırma nedir ne demek

Belgit kırdırma nedir Belgit kırdırma; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir belgiti giderler, indirim ve ürem düşülmek koşul...

Belgitleyici nedir ne demek

Belgitleyici nedir Belgitleyici; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sözleşme, belgit ve diğer belgeleri doğrudan doğruya yas...

Belgium nedir English: Brussels is the capital of Belgium. Turkish: Brüksel, Belçika'nın başkentidir. English: Do you know the capital of Belg...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim