Belirli nedir Belirli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Belirli" ile ilgili cümleler Belirli belirsiz : Yarı belirgin durumda, az çok belli olan. Belirli geçmiş : Fiilin belirttiği kavramın, içinde bulunan zamand...

 
 
 

Belirli nesne nedir ne demek

Belirli nesne nedir Belirli nesne; bir dil bilgisi terimidir. Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Öznenin dışında kalan her...

Belirli belirsiz nedir ne demek

Belirli belirsiz nedir Belirli belirsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Belirli belirsiz" ile ilgili cümleler Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, m...

Belirli geçmiş nedir ne demek

Belirli geçmiş nedir Belirli geçmiş; bir dil bilgisi terimidir. Geçmiş : Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi. Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Geçme işini yapmış. Arkada kalan hayat. Çürümeye ...

Belirlilik nedir ne demek

Belirlilik nedir Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim