Belirsiz nedir Belirsiz; Dil yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Belirsiz" ile ilgili cümleler Belirsiz, [#matematikte tanımı olmayan ifade...

 
 
 

Belirsiz özne nedir ne demek

Belirsiz özne nedir Teknik terim anlamı: Bazı cümlelerde öznelerin yok gibi görünmesi veya belli olmaması: Afiyet olsun. Bundan bana ne. İşte bu kadar!, ...

Belirsiz soru nedir ne demek

Belirsiz soru nedir Belirsiz soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kaypak ve yuvarlak sözcükler kullanan ve belirgi...

Belirsiz yanıt nedir ne demek

Belirsiz yanıt nedir Belirsiz yanıt; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Açık seçik bir anlamdan yoksun olan ya da bili...

Süresi belirsiz iş sözleşemsi nedir ne demek

Süresi belirsiz iş sözleşemsi nedir Süresi belirsiz iş sözleşemsi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kapsamında, sona ereceği gün belirtilm...

Belirli belirsiz nedir ne demek

Belirli belirsiz nedir Belirli belirsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Belirli belirsiz" ile ilgili cümleler Belirsiz : Belirli o...

Nidi belirsiz nedir ne demek

Nidi belirsiz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Baştan savma, gelişigüzel : Ayakkabıyı nidi belirsiz yamamış. Nidi : Ne idi Beli : Evet. Belirsiz : Belirli...

Belirsizleşebilmek nedir ne demek

Belirsizleşebilmek nedir Belirsizleşebilme : Belirsizleşebilmek işi Beli : Evet. Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meç...

Belirsizleşmek nedir ne demek

Belirsizleşmek nedir Belirsizleşme : Belirsizleşmek durumu Beli : Evet. Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. ...

Belirsizleştirilebilme nedir ne demek

Belirsizleştirilebilme nedir Belirsizleştirilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayr...

Belirsizleştirilmek nedir ne demek

Belirsizleştirilmek nedir Belirsizleştirilme : Belirsizleştirilmek işi Beli : Evet. Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, m...

Belirsizleştirmek nedir ne demek

Belirsizleştirmek nedir Belirsizleştirme : Belirsizleştirmek işi Beli : Evet. Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhu...

Belirsizlik altında karar nedir ne demek

Belirsizlik altında karar nedir Belirsizlik altında karar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Olayların gerçekleşme olasılığının bilin...

Belirsizlik katsayısı nedir ne demek

Belirsizlik katsayısı nedir Belirsizlik katsayısı; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) r...

Belirsizlik sıfatı nedir ne demek

Belirsizlik sıfatı nedir Belirsizlik sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Kişileri, nesneleri ve diğer kavramları karşılayan adları; sayı, miktar...

Adı belirsizlik nedir ne demek

Adı belirsizlik nedir Belirsizlik : Belirsiz olma durumu, belgisizlik, müphemiyet, vuzuhsuzluk. Belirsiz : Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, mü...

Bilinçli belirsizlik nedir ne demek

Bilinçli belirsizlik nedir Bilinçli belirsizlik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Özellikle çıkarıma ya da uzancalı yordam...

Değişkenlerin veya belirsizlerin simgesi nedir ne demek

Değişkenlerin veya belirsizlerin simgesi nedir Değişkenlerin veya belirsizlerin simgesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Değişkenler veya bi...

Belirsiz geçmiş nedir ne demek

Belirsiz geçmiş nedir Belirsiz geçmiş; bir dil bilgisi terimidir. Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliğ...

Belirsiz nesne nedir ne demek

Belirsiz nesne nedir Belirsiz nesne; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belirtme görevini yapan i takısını almamış nesne: ...

Belirsiz sıfat nedir ne demek

Belirsiz sıfat nedir Belirsiz sıfat; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Genel bir fikir anlatan, belli bir nesneyi göster...

Belirsiz uyaran nedir ne demek

Belirsiz uyaran nedir Belirsiz uyaran; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Birden çok anlamı verecek nitelikteki uyaran. Uy...

Gündeliği belirsiz işçiler nedir ne demek

Gündeliği belirsiz işçiler nedir Gündeliği belirsiz işçiler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Günlük, haftalık ya da aylık olarak belirl...

Adı belirsiz nedir ne demek

Adı belirsiz nedir Adı belirsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Belirsiz : Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem...

Belli belirsiz nedir ne demek

Belli belirsiz nedir Belli belirsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Belli belirsiz" ile ilgili cümleler Belirsiz : Bilinmeyen, m...

Belirsizleşebilme nedir ne demek

Belirsizleşebilme nedir Belirsizleşebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuay...

Belirsizleşme nedir ne demek

Belirsizleşme nedir Belirsizleşme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen,...

Belirsizleştirebilme nedir ne demek

Belirsizleştirebilme nedir Belirsizleştirebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrim...

Belirsizleştirilme nedir ne demek

Belirsizleştirilme nedir Belirsizleştirilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimua...

Belirsizleştirme nedir ne demek

Belirsizleştirme nedir Belirsizleştirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayy...

Belirsizlik nedir ne demek

Belirsizlik nedir "Belirsizlik" ile ilgili cümle İktisat alanındaki kelime anlamı: Olayların gerçekleşme olasılığının bilinmediği durum. zıt anlamlısı ...

Belirsizlik ilkesi nedir ne demek

Belirsizlik ilkesi nedir Belirsizlik ilkesi; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Doğabilimsel ölçümlerde giderilmesi olanaksız...

Belirsizlik katsayısı eşitliği nedir ne demek

Belirsizlik katsayısı eşitliği nedir Belirsizlik katsayısı eşitliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Thurstone ölçek oluşturma yorda...

Belirsizlik zamiri nedir ne demek

Belirsizlik zamiri nedir Belirsizlik zamiri; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Kişileri veya nesneleri belirsiz olarak temsil eden zamir: bazısı, bazı...

Belli belirsizlik nedir ne demek

Belli belirsizlik nedir "Belli belirsizlik" ile ilgili cümle örnekleri Belirsizlik : Belirsiz olma durumu, belgisizlik, müphemiyet, vuzuhsuzluk. Belirsiz : B...

Çevresel belirsizlik nedir ne demek

Çevresel belirsizlik nedir Çevresel belirsizlik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Endüstriyel ilişkiler, ekonomik çevre, hükümet...

Yöntemdeki belirsizlik nedir ne demek

Yöntemdeki belirsizlik nedir Yöntemdeki belirsizlik; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: [yöntemdeki belirsizlik, sm] Bir ölçme yönte...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim