Belirsiz nedir Belirsiz; Dil yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Belirsiz" ile ilgili cümleler Belirsiz, [#matematikte tanımı olmayan ifadelere denir. Tanımsız ifadeler olarak da geçer. Bir ifadenin belirsiz olması için tanımlan...

 
 
 

Belirsiz özne nedir ne demek

Belirsiz özne nedir Teknik terim anlamı: Bazı cümlelerde öznelerin yok gibi görünmesi veya belli olmaması: Afiyet olsun. Bundan bana ne. İşte bu kadar!, işte böyle! vb. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz....

Belirsiz soru nedir ne demek

Belirsiz soru nedir Belirsiz soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kaypak ve yuvarlak sözcükler kullanan ve belirgin bir anlamdan yoksun olduğu için yetersiz ölçümler veren soru. Beli : Evet Belirsiz : Be...

Belirsiz yanıt nedir ne demek

Belirsiz yanıt nedir Belirsiz yanıt; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Açık seçik bir anlamdan yoksun olan ya da bilinen yanıt seçeneklerinden herhangi birine sokulamayan yanıt türü. Yanı : Yana, konusunda:...

Belirsizleşebilmek nedir ne demek

Belirsizleşebilmek nedir Belirsizleşebilme : Belirsizleşebilmek işi Beli : Evet. Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem. Belirsizleşme : Belirsizleşmek...

Belirsizleşmek nedir ne demek

Belirsizleşmek nedir Belirsizleşme : Belirsizleşmek durumu Beli : Evet. Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem. Gelmek : Ulaşmak, varmak. Kazanılma...

Belirsizleştirilebilme nedir ne demek

Belirsizleştirilebilme nedir Belirsizleştirilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müp...

Belirsizleştirilmek nedir ne demek

Belirsizleştirilmek nedir Belirsizleştirilme : Belirsizleştirilmek işi Beli : Evet. Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem. Getirilmek : Gelmesi sağlanm...

Belirsizleştirmek nedir ne demek

Belirsizleştirmek nedir Belirsizleştirme : Belirsizleştirmek işi Beli : Evet. Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem. Getirmek : Gelmesini sağlamak. E...

Belirsiz geçmiş nedir ne demek

Belirsiz geçmiş nedir Belirsiz geçmiş; bir dil bilgisi terimidir. Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem. Geçmiş : Zaman bakımından geride kalmış, e...

Belirsiz nesne nedir ne demek

Belirsiz nesne nedir Belirsiz nesne; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belirtme görevini yapan i takısını almamış nesne: Mektup yazdım, kitap okudum gibi. Cümlede yüklemin belirtilmemiş bir kişi veya şeyi etkil...

Belirsiz sıfat nedir ne demek

Belirsiz sıfat nedir Belirsiz sıfat; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Genel bir fikir anlatan, belli bir nesneyi göstermiyen sıfat: Bir adam, kimi vakit gibi. [bkz: belirsizlik sıfatı]. Beli : Evet Belirsiz :...

Belirsiz uyaran nedir ne demek

Belirsiz uyaran nedir Belirsiz uyaran; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Birden çok anlamı verecek nitelikteki uyaran. Uyar : Uygun, denk. [bkz: uyaroğlu]. Kolay uzlaşılabilen, geçimli, uysal. (Söz sanatı terim...

Belirsizleşebilme nedir ne demek

Belirsizleşebilme nedir Belirsizleşebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem. ...

Belirsizleşme nedir ne demek

Belirsizleşme nedir Belirsizleşme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem. Beli...

Belirsizleştirebilme nedir ne demek

Belirsizleştirebilme nedir Belirsizleştirebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphe...

Belirsizleştirilme nedir ne demek

Belirsizleştirilme nedir Belirsizleştirilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem....

Belirsizleştirme nedir ne demek

Belirsizleştirme nedir Belirsizleştirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Beli : Evet Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem. B...

Belirsizlik nedir ne demek

Belirsizlik nedir "Belirsizlik" ile ilgili cümle İktisat alanındaki kelime anlamı: Olayların gerçekleşme olasılığının bilinmediği durum. zıt anlamlısı risk Sosyoloji'deki anlamı: Kurulu toplumsal dengenin bozulduğu dönemlerde bireylerin, ya...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim