Belli nedir Belli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Belli" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Beri Bu yana, beri. Nişanlanırken tarafların birbirine verdiği çamaşır, kumaş, altın v.s.: Nişanda konan belli ne...

 
 
 

Belli belirsizlik nedir ne demek

Belli belirsizlik nedir "Belli belirsizlik" ile ilgili cümle örnekleri Belirsizlik : Belirsiz olma durumu, belgisizlik, müphemiyet, vuzuhsuzluk. Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında t...

Belli toprak nedir ne demek

Belli toprak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yumuşamış, nemli toprak. Topra : Torba Belli : Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr. Toprak : Yer kabuğunun...

Bellibelek nedir ne demek

Bellibelek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Besbelli, apaçık, belli, belirli. Belli : Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr Besbelli : Açık bir biçimde....

Belliboncuk nedir ne demek

Belliboncuk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göze çarpan kimse. Belli : Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr Çarpan : Bir çarpma işleminde çarpılan sayı...

Bellicek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir kimse tarafından bilinen mantar ocağı. Bellice : Temelli, tümüyle Belli : Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir,...

Bellicosely nedir ne demek

Bellicosely nedir : Huysuz. Savaşçı. Dövüşken. Mücadeleci. Savaşkan. Aksi. Kavgacı. Bellicoseness : Dövüşme düşkünü. Kavga meraklısı. Tartışma heveslisi. [#Bellicosities : Dövüşkenlik. Mücadelecilik. Kavgacılık. Savaşçılık. Münakaşacılık. B...

Bellicosities nedir ne demek

Bellicosities nedir : Mücadelecilik. Dövüşkenlik. Kavgacılık. Münakaşacılık. Savaşçılık. Sözcükler, direkt olarak Bellicosities ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#Militantness : Arg...

Bellied nedir bellied sandgrouse : Kahverengi karınlı step tavuğu. Kuşlar (aves) sınıfının, güvercinler (columbiformes) takımının, çöl tavuğugiller (pteroclidae) familyasından, türkiye'de yalnız şanlı urfa ve gazi antep civarında görüle...

Belli başlı nedir ne demek

Belli başlı nedir Belli başlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Belli başlı" ile ilgili cümle örnekleri Başlı : Başı olan. Muayyen : Belirlenmiş. Bilinen. Belirli. Önemli : Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açı...

Belli belirsiz nedir ne demek

Belli belirsiz nedir Belli belirsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Belli belirsiz" ile ilgili cümleler Belirsiz : Bilinmeyen, meçhul. Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Niteliği hakkında tam bir bilgi...

Belli ki nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Diyelim ki, örneğin. Belli : Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr Ki : Anlam bakımından birbirleriyle ilgil...

Bellibahçe nedir ne demek

Bellibahçe nedir Bellibahçe; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Diyarbakır ilinde, Çatakköprü bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Belli : Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, ma...

Bellibenek nedir ne demek

Bellibenek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Besbelli, apaçık, belli, belirli. Belli : Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr Besbelli : Açık bir biçimde....

Bellice nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temelli, tümüyle. Belli : Beli olan. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr Bellicek : Bir kimse tarafından bilinen mant...

Bellicose nedir ne demek

Bellicose nedir : Kızgınca. Mücadeleci bir biçimde. Kavgacı bir şekilde. Dövüşken bir şekilde. Tartışır bir şekilde. Bellicoseness : Dövüşme düşkünü. Tartışma heveslisi. Kavga meraklısı. [#Bellicosities : Savaşçılık. Mücadelecilik. Münaka...

Bellicoseness nedir ne demek

Bellicoseness nedir : Dövüşken. Kavgacı. Savaşkan. Mücadeleci. Aksi. Savaşçı. Huysuz. Bellicosely : Kavgacı bir şekilde. Tartışır bir şekilde. Kızgınca. Dövüşken bir şekilde. Mücadeleci bir biçimde. Sözcükler, direkt olarak Bellicoseness ile ...

Bellicosity nedir ne demek

Bellicosity nedir : Dövüşkenlik. Savaşçılık. Mücadelecilik. Münakaşacılık. Kavgacılık. Bellicose : Aksi. Mücadeleci. Kavgacı. Savaşçı. Dövüşken. Huysuz. Savaşkan. [#Bellicosely : Kızgınca. Kavgacı bir şekilde. Tartışır bir şekilde. Mücadele...

Bellies nedir : Göbek. Koca göbek. Şiş göbek. Sowbellies : Bir domuzun göbeğinden alından tuzlu et. [#Underbellies : Bel altı. Hassas bölge veya nokta. Karnın alt kısmı. (bir şeyin) zayıf veya korunaksız kısmı veya parçası. Tekin olmaya...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim