Benzer nedir Benzer; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Benzer" ile ilgili cümleler Benzer şekiller : Kenarlarının uzunlukla...

 
 
 

Beri benzer nedir ne demek

Beri benzer nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıradan, benzeri çok olan. Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş ...

Benzerlik nedir ne demek

Benzerlik nedir "Benzerlik" ile ilgili cümle Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, ...

Benzersizlik nedir ne demek

Benzersizlik nedir Benzersiz : Benzeri olmayan, eşsiz. Benzer : Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımınd...

Aşırı benzerlik nedir ne demek

Aşırı benzerlik nedir Teknik terim anlamı: Bir markanın başka bir markaya güçlükle ayrılabilecek denli benzer olması. Aşır : Aşure. Boş ver, önemseme. [bkz...

Cebir benzeryapı dönüşümü nedir ne demek

Cebir benzeryapı dönüşümü nedir Cebir benzeryapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: E ile F bir K oyutu merinde birer...

Doğal benzeryapi dönüşümü nedir ne demek

Doğal benzeryapi dönüşümü nedir Doğal benzeryapi dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: G öbeğinin bir H düzgen altöbeği i...

Hayvan benzeri kamçılılar nedir ne demek

Hayvan benzeri kamçılılar nedir Hayvan benzeri kamçılılar; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Zoomastigophorea sınıfındaki p...

Işık benzeri nedir ne demek

Işık benzeri nedir Işık benzeri; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Işıkların düzenlenmesi sırasında as...

Klonidin benzeri etki nedir ne demek

Klonidin benzeri etki nedir Klonidin benzeri etki; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dihidroergotoksin, ergotoksin ve d...

Kuş benzeri sürüngenler nedir ne demek

Kuş benzeri sürüngenler nedir Kuş benzeri sürüngenler; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Trias'tan Kretase'ye kadar yaşamış, pelvi...

Öbeksel benzeryapı dönüşümü nedir ne demek

Öbeksel benzeryapı dönüşümü nedir Öbeksel benzeryapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: İki öbek arasında benzeryapı dö...

Örgüsel benzeryapı dönüşümü nedir ne demek

Örgüsel benzeryapı dönüşümü nedir Örgüsel benzeryapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: E, F örgüleri verildiğinde, her...

Papaverin benzeri etki nedir ne demek

Papaverin benzeri etki nedir Papaverin benzeri etki; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaçların belirli bir almacı etki...

Rant benzeri nedir ne demek

Rant benzeri nedir Rant benzeri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kısa dönemde toprak dışındaki üretim faktörlerinin ya...

Satımca benzeri belgeler nedir ne demek

Satımca benzeri belgeler nedir Satımca benzeri belgeler; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecimcilerin yapımla uğraşan kişilere imzal...

Şiga benzeri toksin nedir ne demek

Şiga benzeri toksin nedir Şiga benzeri toksin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Shigella dysenteria dışındaki diğer ...

Tercihlerin benzerliği kuramı nedir ne demek

Tercihlerin benzerliği kuramı nedir Tercihlerin benzerliği kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Sonul mal ticaretinin ülkeler arasın...

Vergi benzeri gelirler nedir ne demek

Vergi benzeri gelirler nedir Vergi benzeri gelirler; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Vergi benzeri yükümlülükler dolayısıyla kam...

Virüs benzeri tanecik nedir ne demek

Virüs benzeri tanecik nedir Virüs benzeri tanecik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüslere benzeyen ancak patojenik...

Benzer şekiller nedir ne demek

Benzer şekiller nedir Benzer şekiller; bir matematik terimidir. Benzer : Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz ba...

Beli benzer nedir ne demek

Beli benzer nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Belli benzer, sıradan. Beli : Evet Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya...

Benzeri nedir Ve benzeri : Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılan bir söz, vesaire. Benzer : Nitelik, görünüş ...

Benzersiz nedir ne demek

Benzersiz nedir Benzersiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Benzersiz" ile ilgili cümleler Benzer : Benzeşim. Bazı önemsiz ve...

Anlam benzerliği nedir ne demek

Anlam benzerliği nedir Teknik terim anlamı: Markaların anlamca birbirine benzer olma özelliği (manda-dombay gibi). Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir da...

Bitki benzeri kamçılılar nedir ne demek

Bitki benzeri kamçılılar nedir Bitki benzeri kamçılılar; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Phytomastigophorea sınıfındaki p...

Çekirdekçik benzeri yapı nedir ne demek

Çekirdekçik benzeri yapı nedir Çekirdekçik benzeri yapı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Böcek ovaryum hücrelerinin sitoplâzmasınd...

Eş benzerliği nedir ne demek

Eş benzerliği nedir Eş benzerliği; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir özellik ya da nitelik yönünden kan ve...

Hodgkin benzeri lenfom nedir ne demek

Hodgkin benzeri lenfom nedir Hodgkin benzeri lenfom; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ender olarak köpeklerde görülen, ...

İnsülin benzeri büyüme faktörü nedir ne demek

İnsülin benzeri büyüme faktörü nedir İnsülin benzeri büyüme faktörü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yağ ve bağ doku hücreleri...

Kuduz benzeri virüsler nedir ne demek

Kuduz benzeri virüsler nedir Kuduz benzeri virüsler; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Rhabdoviridae ailesinde, lizzavir...

Oyun benzeri nedir ne demek

Oyun benzeri nedir Oyun benzeri; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bazı önemsiz görünçlüklerde asıl oy...

Öbeksisel benzeryapı dönüşümü nedir ne demek

Öbeksisel benzeryapı dönüşümü nedir Öbeksisel benzeryapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: benzeryapı dönüşümü]. D...

Panlökopeni benzeri sendrom nedir ne demek

Panlökopeni benzeri sendrom nedir Panlökopeni benzeri sendrom; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kedilerde kanda akyuvar sayı...

Para benzeri nedir ne demek

Para benzeri nedir Para benzeri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Parayı tam olarak ikame etmemekle birlikte, vadeli mev...

Riesz benzeryapı dönüşümü nedir ne demek

Riesz benzeryapı dönüşümü nedir Riesz benzeryapı dönüşümü; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: İki Riesz uzayının birisinden öte...

Sucul fare benzeri kemiricigiller nedir ne demek

Sucul fare benzeri kemiricigiller nedir Sucul fare benzeri kemiricigiller; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfından,...

Temel öğelerde benzerlik nedir ne demek

Temel öğelerde benzerlik nedir Teknik terim anlamı: Bir markayı ortaya çıkaran temel öğelerin benzemesi (Kuş resmi bulunan iki markadaki kuşun özdeş olması gibi). T...

Ve benzeri nedir ne demek

Ve benzeri nedir Benzeri : Aynı. Benzer : Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andır...

Vergi benzeri yükümlülükler nedir ne demek

Vergi benzeri yükümlülükler nedir Vergi benzeri yükümlülükler; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gerçek ve tüzel kişilerin yasal olarak...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim