Besi nedir Yerel Türkçe anlamı: Tavuk. Besiye çekilmiş hayvan: Besimizi gurbanda kescez. Besleme işi Kurbanlık hayvan. İyi beslenmiş, kuvvetli d...

 
 
 

Besi dokulu nedir ne demek

Besi dokulu nedir Besi dokulu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Besi : Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip iç...

Besi dokusuz nedir ne demek

Besi dokusuz nedir Besi dokusuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Besi : Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip i...

Besi merası nedir ne demek

Besi merası nedir Mera : Otlak. Besleme : Evlatlık olarak alınarak ev işlerinde çalıştırılan kız, besleme kız, beslemelik, beslek. Akım voltajı. Herhan...

Besi performansı nedir ne demek

Besi performansı nedir Besi performansı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir besi hayvanının besi süresi içinde ...

Besi suyu nedir ne demek

Besi suyu nedir Besi suyu; bir bitki bilimi terimidir. Ham besi suyu : Kökler tarafından topraktan emilip yapraklara kadar çıkan besi suyu. Ongun bes...

Ayırıcı besi yerleri nedir ne demek

Ayırıcı besi yerleri nedir Ayırıcı besi yerleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bileşimlerine katılan çeşitli indik...

Kompleks besi yeri nedir ne demek

Kompleks besi yeri nedir Kompleks besi yeri; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kimyasal terkibi tam bilinmeyen kültür ortamı. ...

Ongun besi suyu nedir ne demek

Ongun besi suyu nedir Ongun : Arma. İlkel toplumlarda topluluğun kendisinden türediği sanılarak kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. doğal nesne veya ol...

Sıvı besi yeri nedir ne demek

Sıvı besi yeri nedir Sıvı besi yeri; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Mikroorganizmaları yetiştirmek üzere hazırlanan bes...

Açık besi nedir ne demek

Açık besi nedir Açık besi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Besi hayvanlarının sevkıyattan önce veya besi ...

Ekstantif besi nedir ne demek

Ekstantif besi nedir Ekstantif besi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Temeli bilim ve tekniğe dayanmayan, genel...

Kısa süreli besi nedir ne demek

Kısa süreli besi nedir Kısa süreli besi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle yaşlı sığırlar ve süt danalar...

Uzun süreli besi nedir ne demek

Uzun süreli besi nedir Uzun süreli besi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Buzağılık döneminden yeni çıkmış erkek ...

Besici nedir Besicilik : Besicinin yaptığı iş. Sığır : Anlayışsız, kaba saba kimse. Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel...

Besiçler nedir ne demek

Besiçler nedir Besiçler; Uluslararası alanında kullanılan bir sözcüktür. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: (İran). Besi : Yaşatmak ve geliştirme...

Beside oneself nedir ne demek

Beside oneself nedir : Yanında. Kıyasla. Üstelik. Nispeten. Nazaran. -e nazaran. Oranla. Yanına. -in yanında. Diğer taraftan. Oneself : Kendine. Kendini. ...

Beside the point nedir ne demek

Beside the point nedir English: What he said was beside the point. Turkish: Onun söylediği şey doğru değildi. English: That's beside the point. Tu...

Beside the road nedir ne demek

Beside the road nedir English: Beautiful poppies were growing beside the road. Turkish: Güzel gelincikler yol kenarında büyüyordu. : Üstelik. -e nazar...

Besides of nedir ne demek

Besides of nedir : Bundan başka. Zaten. Üstelik. Bununla birlikte. Bunun yanında. Bir de. -e ilaveten. -den başka. Bunun yanı sıra. Dışında. Of : Yüzü...

Besi barınağı nedir ne demek

Besi barınağı nedir Besi barınağı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Besi hayvanlarının sevkiyattan önce veya be...

Besi doku nedir ne demek

Besi doku nedir Besi doku; bir bitki bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. endon: içinde; sperma: tohum) Tohum çimlenip ilk yaprakları oluşun...

Besi dokusu nedir ne demek

Besi dokusu nedir Besi dokusu; bir bitki bilimi terimidir. Osmanlıca Besi dokusu ne demek? Besi dokusu Osmanlıca'da ne anlama gelir?: süveydâ Besi doku...

Besi hayvanı nedir ne demek

Besi hayvanı nedir Yerel Türkçe anlamı: Beslenen, besiye çekilmiş hayvan. Veterinerlik alanındaki anlamları: Kesim ağırlığına ulaşıncaya kadar beslenilm...

Besi örü nedir ne demek

Besi örü nedir Besi örü; bir bitki bilimi terimidir. Tohum : Spermatozoit. Soy sop, döl, nesil, sülale. Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan ol...

Besi sonu rasyonu nedir ne demek

Besi sonu rasyonu nedir Besi sonu rasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bitirme rasyonu. Rasyo : Oran Sonu : Bo...

Besi yeri nedir ne demek

Besi yeri nedir Besi yeri; bir biyoloji terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Veterinerlik alanındaki anlamları: Laboratuvarda mikroorganizmaları üretmek,...

Ham besi suyu nedir ne demek

Ham besi suyu nedir Ham besi suyu; bir bitki bilimi terimidir. Taraf : Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Yöre, yer. Yön, yan, doğrultu....

Minimal besi yeri nedir ne demek

Minimal besi yeri nedir Minimal besi yeri; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Büyüme için gerekli olan besinleri kapsayan yab...

Selektif besi yerleri nedir ne demek

Selektif besi yerleri nedir Selektif besi yerleri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bu tür besi yerlerinin bileşimine b...

Zenginleştirme besi yerleri nedir ne demek

Zenginleştirme besi yerleri nedir Zenginleştirme besi yerleri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bu tür besi yerleri istenmeye...

Aşırı besi nedir ne demek

Aşırı besi nedir Fransızca'da Aşırı besi ne demek?: suralimentation Osmanlıca Aşırı besi ne demek? Aşırı besi Osmanlıca'da ne anlama gelir?: zorlu bes...

Entansif besi nedir ne demek

Entansif besi nedir Entansif besi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir besi hayvanından bilim ve tekniğin tüm ...

Orta süreli besi nedir ne demek

Orta süreli besi nedir Orta süreli besi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir, iki yaşlı genç sığırların besi mat...

Yoğun besi nedir ne demek

Yoğun besi nedir Yoğun besi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ahır besisi. Besi : Yaşatmak ve geliştirmek i...

Besicilik nedir ne demek

Besicilik nedir Yerel Türkçe anlamı: Ucuz zamanda davar alıp besledikten sonra satmak işi. İş : Sürme. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yüks...

Beside nedir English: Ali sat beside Mary and opened the photo album. Turkish: Ali Mary'nin yanına oturdu ve foto albümünü açtı. English: Ali...

Beside the mark nedir ne demek

Beside the mark nedir : Kıyasla. -e nazaran. Nispeten. -in yanında. Dışında. Oranla. Yanına. Yanında. Nazaran. Üstelik. The : Belirli veya spesifik bir kim...

Beside the question nedir ne demek

Beside the question nedir : Dışında. Nispeten. -in yanında. Üstelik. Diğer taraftan. -e nazaran. Nazaran. Oranla. Yanında. Başka. The : Belli bir objeyi veya k...

Besides nedir English: Do you read something besides the Bible? Turkish: İncil'in dışında bir şey okur musun? English: Do you play any other i...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim