Biçim nedir "Biçim" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ekin kaldırma zamanı. Biçim, şekil. Ekin kaldırma. Bilişim alanındaki terim a...

 
 
 

Biçim bilimi nedir ne demek

Biçim bilimi nedir Zooloji alanındaki anlamı: (anlamdaş. Şekil Bilimi, karşılık. Morfoloji) (Yun. Morphe = biçim, Yun. Logos = bilim): Biyolojinin, canl...

Biçim bozma nedir ne demek

Biçim bozma nedir Biçim bozma; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel, Mimarlık) Model olarak alı...

Biçim bozumu nedir ne demek

Biçim bozumu nedir Biçim bozumu; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Kimi oyunlarda (özellikle soyut oyunlarda)...

Biçim çıktı nedir ne demek

Biçim çıktı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarla, çayır biçme zamanı. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılma...

Biçim faydası nedir ne demek

Biçim faydası nedir Biçim faydası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ürünün yapısını ya da biçimini değiştirmek yoluyla g...

Biçim niteliği nedir ne demek

Biçim niteliği nedir Biçim niteliği; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Anlıksal bir kapsamın karakterinin, onu yaratan ö...

Biçim ruhbilimi nedir ne demek

Biçim ruhbilimi nedir Biçim ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Ruhbilimsel olayların parçalanamaz, işlek bir b...

Biçim türdeşliği nedir ne demek

Biçim türdeşliği nedir Biçim türdeşliği; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bir biçimin parçalarından herhangi birisinin ba...

Biçim ve içerik nedir ne demek

Biçim ve içerik nedir Biçim ve içerik; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal gerçekliğin birbirinden ayrılma...

Biçim yitimi erkili nedir ne demek

Biçim yitimi erkili nedir Biçim yitimi erkili; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir metal ya da yarıiletkenin buzsul örgüsünde yerel ...

İyi biçim yasası nedir ne demek

İyi biçim yasası nedir İyi biçim yasası; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Biçim ruhbilimi) Biçim, dış çizgiler ve örüntü...

Artı belgili hermitsel biçim nedir ne demek

Artı belgili hermitsel biçim nedir Artı belgili hermitsel biçim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Her eşitsizliğini sağlayan B He...

Başaklı biçim nedir ne demek

Başaklı biçim nedir Başaklı biçim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir başaklı dizeyin oluşturduğu biçim. Başa : ...

Boş tikel evetlemeli yasal biçim nedir ne demek

Boş tikel evetlemeli yasal biçim nedir Boş tikel evetlemeli yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kurucu bileşen sayısı sıfır olan ti...

Doğal biçim nedir ne demek

Doğal biçim nedir Doğal biçim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Yalın işlemlerle bir dizeyin indirgenebildiği k...

Düzgen biçim nedir ne demek

Düzgen biçim nedir Düzgen biçim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir A dizeyi için, A üzerinde yapılan yalın iş...

Eksi yanbelgili ikidoğrusal biçim nedir ne demek

Eksi yanbelgili ikidoğrusal biçim nedir Eksi yanbelgili ikidoğrusal biçim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: E doğrusal uzayı üzerinde...

Eş biçim nedir ne demek

Eş biçim nedir Eş biçim; bir kimya terimidir. Biçim : Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisay...

Hermitsel biçim nedir ne demek

Hermitsel biçim nedir Hermitsel biçim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: B(x,y) = B(y,x) koşulunu sağlayan B ikidoğr...

Biçim ayı nedir ne demek

Biçim ayı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temmuz. Biçi : Erkek çocuk Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, ...

Biçim ayi nedir ne demek

Biçim ayi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temmuz. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçev...

Biçim birimi nedir ne demek

Biçim birimi nedir Biçim birimi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Biçim birimi, dilde tek başına anlamı olmayan ancak girdiği birimine anlam ka...

Biçim bozukluğu nedir ne demek

Biçim bozukluğu nedir Biçim bozukluğu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bozulma, normal biçimini ve yapısını kay...

Biçim çarpanı nedir ne demek

Biçim çarpanı nedir Biçim çarpanı; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Saçılım olaylarında saçıcı parçacığın olayı etkileyen, biçi...

Biçim etmenleri nedir ne demek

Biçim etmenleri nedir Biçim etmenleri; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Biçimi bütün olarak algılamayı kolaylaştıran koş...

Biçim katsayısı nedir ne demek

Biçim katsayısı nedir Biçim katsayısı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Çarpışma olaylarında saçınım açı ya da...

Biçim ölçütü nedir ne demek

Biçim ölçütü nedir Teknik terim anlamı: F. Ratzel'in (1844 -1904), birbirlerinden uzak bölgelerde ya da kıtalarda bulunan özdeksel kültür öğeleri arasın...

Biçim tamamlama ölçeri nedir ne demek

Biçim tamamlama ölçeri nedir Biçim tamamlama ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Birleşik bir bütün olarak algılandığı za...

Biçim üreteci nedir ne demek

Biçim üreteci nedir Biçim üreteci; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Televizyon dizgelerini denetl...

Biçim yitimi nedir ne demek

Biçim yitimi nedir Biçim yitimi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir doğabilimsel yapının ya da ses, ışık ve alanlarla ilgili...

İndirgenmiş biçim yöntemi nedir ne demek

İndirgenmiş biçim yöntemi nedir İndirgenmiş biçim yöntemi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir olasılıksal dizgedeki değiştirgele...

Önekli yasal biçim üreteci nedir ne demek

Önekli yasal biçim üreteci nedir Önekli yasal biçim üreteci; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Önekli yasal biçimde niceleyicilerin etki...

Artı belgili ikidoğrusal biçim nedir ne demek

Artı belgili ikidoğrusal biçim nedir Artı belgili ikidoğrusal biçim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Sonlu boyutlu E gerçek doğru...

Birli yüklemli yasal biçim nedir ne demek

Birli yüklemli yasal biçim nedir Birli yüklemli yasal biçim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anabileşenleri birliyüklemli kurucu bileşe...

Boş tümel evetlemeli yasa biçim nedir ne demek

Boş tümel evetlemeli yasa biçim nedir Boş tümel evetlemeli yasa biçim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kurucu bileşen sayısı sıfır olan tüm...

Doğal ikidoğrusal biçim nedir ne demek

Doğal ikidoğrusal biçim nedir Doğal ikidoğrusal biçim; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: K sayıl oyutu üzerindeki E doğrusal...

Eksi belgili ikidoğrusal biçim nedir ne demek

Eksi belgili ikidoğrusal biçim nedir Eksi belgili ikidoğrusal biçim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: E doğrusal uzayı üzerinde, he...

Eksisiz hermitsel biçim nedir ne demek

Eksisiz hermitsel biçim nedir Eksisiz hermitsel biçim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Her x için B eşitsizliğini sağlayan ...

Gizlenmiş biçim nedir ne demek

Gizlenmiş biçim nedir Gizlenmiş biçim; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Başka biçimlerle işlenip karıştırılarak kimliğin...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim