Biçim nedir "Biçim" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ekin kaldırma zamanı. Biçim, şekil. Ekin kaldırma. Bilişim alanındaki terim anlamı : Verinin önceden düzenlenmiş görünümü. Bilgisayar belleğinde ya da izlencede, giri...

 
 
 

Biçim bilimi nedir ne demek

Biçim bilimi nedir Zooloji alanındaki anlamı: (anlamdaş. Şekil Bilimi, karşılık. Morfoloji) (Yun. Morphe = biçim, Yun. Logos = bilim): Biyolojinin, canlının yapı ve biçimi ile uğraşan bir dalı. Geniş anlamda, Yapı bilimi (Anatomi), Doku bili...

Biçim bozma nedir ne demek

Biçim bozma nedir Biçim bozma; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel, Mimarlık) Model olarak alınan nesnenin görünüşünü, yorum amacıyla, değiştirme. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi...

Biçim bozumu nedir ne demek

Biçim bozumu nedir Biçim bozumu; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Kimi oyunlarda (özellikle soyut oyunlarda) belirli bir etki yaratmak için dekor düzeninde, sahne eşyalarında ve giysilerde görünüşü...

Biçim çıktı nedir ne demek

Biçim çıktı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarla, çayır biçme zamanı. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu....

Biçim faydası nedir ne demek

Biçim faydası nedir Biçim faydası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ürünün yapısını ya da biçimini değiştirmek yoluyla gerçekleştirilen üretim. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisay...

Biçim niteliği nedir ne demek

Biçim niteliği nedir Biçim niteliği; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Anlıksal bir kapsamın karakterinin, onu yaratan öğelerin birleşme özelliklerine bağlı olması. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı v...

Biçim ruhbilimi nedir ne demek

Biçim ruhbilimi nedir Biçim ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Ruhbilimsel olayların parçalanamaz, işlek bir bütün ya da biçim olduğunu savunan görüş. (Biçimi yaratan, öğelerin toplamı değil, biçimle...

Biçim türdeşliği nedir ne demek

Biçim türdeşliği nedir Biçim türdeşliği; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bir biçimin parçalarından herhangi birisinin başka bir biçimdeki parçalarla ancak görevi ve rolü açısından karşılaştırılabilir durumda o...

Biçim ayı nedir ne demek

Biçim ayı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temmuz. Biçi : Erkek çocuk Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, kocaoğlan (Ursus arctos). Kaba saba olan...

Biçim ayi nedir ne demek

Biçim ayi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temmuz. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil...

Biçim birimi nedir ne demek

Biçim birimi nedir Biçim birimi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Biçim birimi, dilde tek başına anlamı olmayan ancak girdiği birimine anlam katan en [#küçük dilsel birimlerdir. Biçim birimleri, biçimsel sınıflar ve alt-sınıfların d...

Biçim bozukluğu nedir ne demek

Biçim bozukluğu nedir Biçim bozukluğu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bozulma, normal biçimini ve yapısını kaybetme, deformasyon. Teknik terim anlamı: Normal biçimin veya yapının bozulması. Biçi : Er...

Biçim çarpanı nedir ne demek

Biçim çarpanı nedir Biçim çarpanı; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Saçılım olaylarında saçıcı parçacığın olayı etkileyen, biçimle ilgili durumunu belirleyen katsayı. Biçi : Erkek çocuk Çarp : Gelişi güzel çizilmiş, ...

Biçim etmenleri nedir ne demek

Biçim etmenleri nedir Biçim etmenleri; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Biçimi bütün olarak algılamayı kolaylaştıran koşullar. (Buna göre yakınlık ilkesi ve uzay ya da zaman içinde kapanıklık, birer biçim etme...

Biçim katsayısı nedir ne demek

Biçim katsayısı nedir Biçim katsayısı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Çarpışma olaylarında saçınım açı ya da yeğinliklerini bulmaya yarayan, çarpılan tanecikteki yük dağılımı biçimiyle ilgili nicel...

Biçim ölçütü nedir ne demek

Biçim ölçütü nedir Teknik terim anlamı: F. Ratzel'in (1844 -1904), birbirlerinden uzak bölgelerde ya da kıtalarda bulunan özdeksel kültür öğeleri arasındaki ırasal biçim benzerliklerini saptamak amacıyla kullandığı ölçüt. Biçi : Erkek çocuk ...

Biçim tamamlama ölçeri nedir ne demek

Biçim tamamlama ölçeri nedir Biçim tamamlama ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Birleşik bir bütün olarak algılandığı zaman eksik parçaları tamamlanabilen bir dizi eksik resimden oluşan ölçer. Biçi : Erkek çoc...

Biçim üreteci nedir ne demek

Biçim üreteci nedir Biçim üreteci; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Televizyon dizgelerini denetlemek, özel etkiler sağlamak amacıyla, testere dişi ya da dördül biçimde yalınç geometrik ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim