Biçimli nedir Biçimli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Biçimli" ile ilgili cümle örnekleri Eş biçimli : Biçim, yapı bakımı...

 
 
 

Halat biçimli lav nedir ne demek

Halat biçimli lav nedir Halat biçimli lav; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yüzeyi halat ya da urgan biçiminde olan lav...

J biçimli dağılım nedir ne demek

J biçimli dağılım nedir J biçimli dağılım; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Biçimi J harfine ya da onun tersine benzeyen ...

U biçimli dağılım nedir ne demek

U biçimli dağılım nedir U biçimli dağılım; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: U harfine benzeyen sıklık dağılımı. Biçi : Erk...

Yüzeyi biçimli cam nedir ne demek

Yüzeyi biçimli cam nedir Teknik terim anlamı: Yüzeyi biçimli ya da düzensiz camlar için kullanılan genel terim. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve ...

Ekinli biçimli nedir ne demek

Ekinli biçimli nedir Teknik terim anlamı: Ekilir biçilir. Biçi : Erkek çocuk Ekinli : Ekini olan. Bitlis ili, Hizan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir ...

Biçimlik nedir ne demek

Biçimlik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ortaklaşa biçilen çayır. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya...

Çok biçimlilik nedir ne demek

Çok biçimlilik nedir Çok biçimlilik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Polimorfizm. Biçi : Erkek çocuk Biçimlili...

Eşeysel iki biçimlilik nedir ne demek

Eşeysel iki biçimlilik nedir Eşeysel iki biçimlilik; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Aynı türün iki eşeyi arasındaki şekil, büy...

Birbiçimli sertlik nedir ne demek

Birbiçimli sertlik nedir Birbiçimli sertlik; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Eşit değer ve derinlikte dağılmış olan ...

Birbiçimlilik nedir ne demek

Birbiçimlilik nedir Birbiçimlilik; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Birbiçimli olma özelliği. Birbiçimli : Dağı...

Eşbiçimli buzsul nedir ne demek

Eşbiçimli buzsul nedir Eşbiçimli buzsul; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Yapısal ve kimyasal özellikleri benzer iki ya da daha ço...

Eşbiçimlilik bağıntısı nedir ne demek

Eşbiçimlilik bağıntısı nedir Eşbiçimlilik bağıntısı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir biçim benzerliği olan somut nesnele...

Sıcaklık birbiçimliliği nedir ne demek

Sıcaklık birbiçimliliği nedir Sıcaklık birbiçimliliği; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın ya da yunak içinde, sıcaklı...

Tekbiçimli dağılım nedir ne demek

Tekbiçimli dağılım nedir Tekbiçimli dağılım; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: bak. dikdörtgensel dağılım. Dağı : Tarlalarda...

Tekbiçimli hızlanıra nedir ne demek

Tekbiçimli hızlanıra nedir Tekbiçimli hızlanıra; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Hızını her zaman, biriminde eşit tutarda arttığı devi...

Yalanbiçimli nedir ne demek

Yalanbiçimli nedir Yalanbiçimli; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yabancı, başka bir mineralin dış biçimini alan mi...

Ayak biçimli hücre nedir ne demek

Ayak biçimli hücre nedir Ayak biçimli hücre; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Podosit. Biçi : Erkek çoc...

Ayrımsal biçimli sınıflama nedir ne demek

Ayrımsal biçimli sınıflama nedir Ayrımsal biçimli sınıflama; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sınıflama dizgesinde yer almamış özel b...

Halka biçimli sineşi nedir ne demek

Halka biçimli sineşi nedir Halka biçimli sineşi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dairesel sineşi. Biçi : Erkek çocuk...

Kalkan biçimli yanardağ nedir ne demek

Kalkan biçimli yanardağ nedir Kalkan biçimli yanardağ; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Çıkardığı lavların çok akıcı olması...

Yulaf biçimli hücreler nedir ne demek

Yulaf biçimli hücreler nedir Yulaf biçimli hücreler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yangılı alveol içerisinde iğ veya...

Çok biçimli nedir ne demek

Çok biçimli nedir Çok biçimli; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Polimorf. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme iş...

Eş biçimli nedir ne demek

Eş biçimli nedir Eş biçimli; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerin...

Biçimlilik nedir ne demek

Biçimlilik nedir Biçimlilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisaya...

Eş biçimlilik nedir ne demek

Eş biçimlilik nedir Eş biçimlilik; kimya, Matematik, hayvan bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kulla...

Birbiçimli nedir ne demek

Birbiçimli nedir Birbiçimli; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Dağılış bakımından eşitlik gösteren durum. Bir...

Birbiçimli yapı nedir ne demek

Birbiçimli yapı nedir Birbiçimli yapı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bileşimi, çökeltileri, tane büyüklüğü ve ...

Eşbiçimli nedir ne demek

Eşbiçimli nedir Eşbiçimli; Bilişim, Jeoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belli bir bakımdan bir dizgenin birta...

Eşbiçimlilik nedir ne demek

Eşbiçimlilik nedir Eşbiçimlilik; Kimya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: iki ya da daha çok mineralin ya da nesnenin...

Kesikli tekbiçimli dağılım nedir ne demek

Kesikli tekbiçimli dağılım nedir Kesikli tekbiçimli dağılım; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: X olasılıksal değişken olmak üzere, b...

Sıcaklık birbiçimliliği taraması nedir ne demek

Sıcaklık birbiçimliliği taraması nedir Sıcaklık birbiçimliliği taraması; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Isıl işlem yunaklarının ...

Tekbiçimli deneme nedir ne demek

Tekbiçimli deneme nedir Tekbiçimli deneme; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Her bir denek için aynı işl...

Tekbiçimlilik nedir ne demek

Tekbiçimlilik nedir Tekbiçimlilik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir gözlem aracını oluşturan soru ya da sınarla...

Yarıbiçimli nedir ne demek

Yarıbiçimli nedir Yarıbiçimli; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bakışım derecesinin eksilmesi yoluyla, bakışım eks...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim