Biçimsel nedir ne demek

Biçimsel nedir Biçimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Biçime ilişkin. İngilizce'de Biçimsel ne demek? Biç...

 
 
 

Biçimsel dizge nedir ne demek

Biçimsel dizge nedir Biçimsel dizge; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: bir mantıksal dizge, özel ilksavlar kümesi, kanıtsavl...

Biçimsel güç derneyi nedir ne demek

Biçimsel güç derneyi nedir Biçimsel güç derneyi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Yakınsak olup olmadığı göz önüne alınm...

Biçimsel mal farklılaştırması nedir ne demek

Biçimsel mal farklılaştırması nedir Biçimsel mal farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tekelci rekabet veya farklılaştırılm...

Biçimsel muska nedir ne demek

Biçimsel muska nedir Biçimsel muska; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Geometrik biçimlerde durulmuş bez, mumlu...

Biçimsel öğreti nedir ne demek

Biçimsel öğreti nedir Biçimsel öğreti; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Anlığın gözleme, bellek ve istenç gibi birbirind...

Biçimsel sayı kuramı nedir ne demek

Biçimsel sayı kuramı nedir Biçimsel sayı kuramı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Doğal sayıların toplamı ile çarpımına ilişkin k...

Biçimsel yapışıklık nedir ne demek

Biçimsel yapışıklık nedir Biçimsel yapışıklık; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bir biçimin parçalarının tek bir biçim olara...

Genleşmiş biçimsel dizge nedir ne demek

Genleşmiş biçimsel dizge nedir Genleşmiş biçimsel dizge; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir biçimsel dizgenin abecesine yeni imler,...

Saptanır biçimsel dizge nedir ne demek

Saptanır biçimsel dizge nedir Saptanır biçimsel dizge; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kanıtsavları saptanır bir küme oluşturan biç...

Yorumlanmış biçimsel dil nedir ne demek

Yorumlanmış biçimsel dil nedir Yorumlanmış biçimsel dil; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir biçimsel dil ile bu dilin bir yorumundan...

Biçimselleştirmek nedir ne demek

Biçimselleştirmek nedir Biçimsel : Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel. Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. ...

Biçimsel değişmezlik nedir ne demek

Biçimsel değişmezlik nedir Biçimsel değişmezlik; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bir nesneyi...

Biçimsel dil nedir ne demek

Biçimsel dil nedir Biçimsel dil; Bilişim, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Sözdizim kuralları hiçbir belirsizli...

Biçimsel görüşme nedir ne demek

Biçimsel görüşme nedir Biçimsel görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Soru-yanıt ya da bilgi alışveriş sürecini ön...

Biçimsel kanıt nedir ne demek

Biçimsel kanıt nedir Biçimsel kanıt; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kanıtlanım. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yaz...

Biçimsel mantık nedir ne demek

Biçimsel mantık nedir Biçimsel mantık; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mantığın inceleme konusu olan tutarlılık ile geçerli...

Biçimsel öğelerde benzet nedir ne demek

Biçimsel öğelerde benzet nedir Teknik terim anlamı: Bir markanın biçimsel öğelerine dayanan benzet. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisa...

Biçimsel özellik nedir ne demek

Biçimsel özellik nedir Biçimsel özellik; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dizimsel özellik. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme ...

Biçimsel tanım nedir ne demek

Biçimsel tanım nedir Biçimsel tanım; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biçimsel bir dilde yapılan dilsel tanım. Biçi : Erkek ...

Geçerli biçimsel dizge nedir ne demek

Geçerli biçimsel dizge nedir Geçerli biçimsel dizge; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Mantıksal dizgesi geçerli olan biçimsel dizge...

Hakkı tümleyen biçimsel yönetim işlemi nedir ne demek

Hakkı tümleyen biçimsel yönetim işlemi nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesi almak için, başvurmadan sonra yapılan işlem. Biçi : Erkek çocuk Hakk : Hak. Hak, hisse. Hakkı : Do...

Temel mantıklı biçimsel dil nedir ne demek

Temel mantıklı biçimsel dil nedir Temel mantıklı biçimsel dil; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Mantıksal değişmezleri eklemler, niceleyi...

Biçimselleştirme nedir ne demek

Biçimselleştirme nedir Biçimsel : Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel. Biçim : Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat...

Biçimsellik nedir ne demek

Biçimsellik nedir Biçimsel : Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel. Biçim : Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisaya...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim