Bildiri nedir "Bildiri" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: ihbâr, tebliğ. İktisat alanındaki kelime anlamı: Toplumsal bir hareketin iktisadi, sosyal ve siyasal amaçlarının anlatıldığı belge. (manifesto cargo) Gemi ile taşınan yükün i...

 
 
 

Bildirim ödencesi nedir ne demek

Bildirim ödencesi nedir Bildirim ödencesi; bir ticaret terimidir. Bildirim : Bu açıklamanın yapıldığı kâğıt, ihbarname. Bildirme işi. Yazılı olarak yapılmış olan açıklama, tebligat. Bildiri : Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıd...

Bildirişim nedir ne demek

Bildirişim nedir Bildirişim; bir teknik terimidir. Bildiriş : Bildirme işi. Bildiri : Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklarasyon, ...

Bildirilmek nedir ne demek

Bildirilmek nedir "Bildirilmek" ile ilgili cümle örnekleri Bildiri : Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklarasyon, manifesto. Bilimse...

Bildirim nedir Bildirim ödencesi : Süresi belli olmayan sürekli iş sözleşmelerinin daha önce bildirim yapılmaksızın yürürlükten kaldırılması sebebiyle yükümlü olanlarca karşı tarafa verilmesi zorunlu olan ödence, ihbar tazminatı. Geri bi...

Bildiriş nedir ne demek

Bildiriş nedir "Bildiriş" ile ilgili cümle Bildiri : Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ. Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilg...

Bildirişmek nedir ne demek

Bildirişmek nedir Bildiriş : Bildirme işi. Bildiri : Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ. Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgili...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim