Bileşik nedir Bileşik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bileşik" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Çatıda kullanılan ağ...

 
 
 

Bileşik bezler nedir ne demek

Bileşik bezler nedir Bileşik bezler; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Organizmada kullanılmak ya da dışarı çıkarılmak üz...

Bileşik çoğaltım negatifi nedir ne demek

Bileşik çoğaltım negatifi nedir Bileşik çoğaltım negatifi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çoğaltım negatifi eld...

Bileşik dizi nedir ne demek

Bileşik dizi nedir Bileşik dizi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birden çok değişkene ilişkin gözlemlerin birlikt...

Bileşik eşlem nedir ne demek

Bileşik eşlem nedir Bileşik eşlem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ses ile görüntüyü aynı filmde taş...

Bileşik eşleme üreteci nedir ne demek

Bileşik eşleme üreteci nedir Bileşik eşleme üreteci; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Almaçlarda tarama de...

Bileşik faiz nedir ne demek

Bileşik faiz nedir Bileşik faiz; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Dönem sonunda elde edilen faiz tutarının, anaparanın üzerine e...

Bileşik geçerlik nedir ne demek

Bileşik geçerlik nedir Bileşik geçerlik; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testin, bir öğrencinin ya da bir küme öğren...

Bileşik gösterge fiyat nedir ne demek

Bileşik gösterge fiyat nedir Bileşik gösterge fiyat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gösterge fiyata konu olan seçilmiş mal grupl...

Bileşik gümrük vergisi nedir ne demek

Bileşik gümrük vergisi nedir Bileşik gümrük vergisi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hem değer, hem de nicelik üzerinden sayışımla...

Bileşik im nedir ne demek

Bileşik im nedir Bileşik im; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İki ayrı işlevi gerçekleştirmek ...

Bileşik imgesel kişi nedir ne demek

Bileşik imgesel kişi nedir Bileşik imgesel kişi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Birden çok gerçek kişi ile ilişkili özelli...

Bileşik iyelik nedir ne demek

Bileşik iyelik nedir Bileşik iyelik; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir mala birden çok kimsenin payları oranında iye olma...

Bileşik kap nedir ne demek

Bileşik kap nedir Bileşik kap; bir fizik terimidir. Bileşik : Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fizi...

Bileşik karşı vuruş nedir ne demek

Bileşik karşı vuruş nedir Bileşik karşı vuruş; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çelgiyi aldıktan sonra yapılan bileşik saldırı. ...

Bileşik küme nedir ne demek

Bileşik küme nedir Bileşik küme; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İki ya da daha çok sayıda alt kümeden oluşan,...

Bileşik madde nedir ne demek

Bileşik madde nedir Bileşik madde; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birden çok değerin sayışımlaştırıldığı sayışmanlık böl...

Bileşik mal önermesi nedir ne demek

Bileşik mal önermesi nedir Bileşik mal önermesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Göreli fiyatları değişmediği için bir mal küm...

Bileşik negatif nedir ne demek

Bileşik negatif nedir Bileşik negatif; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sesle görüntüyü aynı filmde taş...

Bileşik olay nedir ne demek

Bileşik olay nedir Bileşik olay; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında birden çok yalınç olayın ayrı...

Bileşik ana pozitif nedir ne demek

Bileşik ana pozitif nedir Bileşik ana pozitif; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Dağıtım eşlemi çıkarılmakta ...

Bileşik başak nedir ne demek

Bileşik başak nedir Bileşik başak; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Ana eksen üzerindeki dalların spikula denen küçük s...

Bileşik boşluk nedir ne demek

Bileşik boşluk nedir Bileşik boşluk; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Almaçta resim iminin kaldırı...

Bileşik dayanma süresi yötemi nedir ne demek

Bileşik dayanma süresi yötemi nedir Bileşik dayanma süresi yötemi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir işletmedeki durağan değerlerin her...

Bileşik eklem nedir ne demek

Bileşik eklem nedir Bileşik eklem; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İkiden fazla kemiğin katkısıyla...

Bileşik eşleme imi nedir ne demek

Bileşik eşleme imi nedir Bileşik eşleme imi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Almaçta hem satır hem ala...

Bileşik etki nedir ne demek

Bileşik etki nedir Bileşik etki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir toplumsal olay üzerinde birden çok etkenin bi...

Bileşik fiyat çözümleme yöntemi nedir ne demek

Bileşik fiyat çözümleme yöntemi nedir Bileşik fiyat çözümleme yöntemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ürünün hangi özelliklerinden d...

Bileşik göstereç nedir ne demek

Bileşik göstereç nedir Bileşik göstereç; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Karmaşık olgular: ölçmek üzere başvurulan ve...

Bileşik göz nedir ne demek

Bileşik göz nedir Bileşik göz; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Böceklerde ve kabuklularda bulunan ommatidyum denen bi...

Bileşik ışık mikroskobu nedir ne demek

Bileşik ışık mikroskobu nedir Bileşik ışık mikroskobu; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Işık kaynağı olarak görünür ışığın kullanı...

Bileşik imge nedir ne demek

Bileşik imge nedir Bileşik imge; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Türlü anıların birbirine eklenmesi sonucu ortaya ç...

Bileşik indirim nedir ne demek

Bileşik indirim nedir Bileşik indirim; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bileşik ürem uygulanan bir toplamın belli bir süre s...

Bileşik kaldıraç etkisi nedir ne demek

Bileşik kaldıraç etkisi nedir Bileşik kaldıraç etkisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Satış miktarındaki değişmenin özkaynak kârl...

Bileşik kaplar nedir ne demek

Bileşik kaplar nedir Bileşik kaplar; bir fizik terimidir. Bileşik : Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası. Birleşerek oluşmuş, basit olmayan,...

Bileşik kesir nedir ne demek

Bileşik kesir nedir Bileşik kesir; bir matematik terimidir. "Bileşik kesir" ile ilgili cümle Matematik terimi olarak kelime anlamı: Payı paydasından küçü...

Bileşik lipit nedir ne demek

Bileşik lipit nedir Bileşik lipit; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Protein, karbohidrat ya da kükürt, az...

Bileşik mal nedir ne demek

Bileşik mal nedir Bileşik mal; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Göreli fiyatları değişmediği için tek bir mal gibi ele ...

Bileşik meyve nedir ne demek

Bileşik meyve nedir Bileşik meyve; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: İncir ve dut gibi, sık çiçek durumundan meydana gel...

Bileşik olasılık nedir ne demek

Bileşik olasılık nedir Bileşik olasılık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında bileşik bir olaya ilişkin...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim