Bilgi nedir "Bilgi" ile ilgili cümle örnekleri Bilişim alanındaki terim anlamı: Bilgi işlemde, kullanılan uzlaşımsal kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. bk. veri. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: İnsan usunun kap...

 
 
 

Bilgi bankası nedir ne demek

Bilgi bankası nedir Bilgi bankası; Bilişim, Kitaplık alanlarında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: [bkz: veri bankası]. Teknik terim anlamı: Bilginin depolandığı ve gerektiğinde kolayca ulaşılmak üzere düzenli olarak sakl...

Bilgi çarpıtma nedir ne demek

Bilgi çarpıtma nedir Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Bilim. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anla...

Bilgi erişim nedir ne demek

Bilgi erişim nedir Bilgi erişim; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgi erişim dizgesini kullanarak, içerik bakımından araştırılan konu ve kavramlarla ilgili olabilecek, genellikle varlığı bile bil...

Bilgi görgü alışverişi nedir ne demek

Bilgi görgü alışverişi nedir Teknik terim anlamı: Yapım alanındaki bilgi ve ustalığın karşılıkla ya da karşılıksız olarak el değiştirmesi. Alış : Alma işi Alışveriş : Satın alma ve satma işi, alım satım, iş, muamele, ahzüita, aksata, pazar. İlişki, mü...

Bilgi işlem dizgesi nedir ne demek

Bilgi işlem dizgesi nedir Bilgi işlem dizgesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belirli birtakım bilgi işlem görevlerini sağlamak üzere örgütlenmiş ve donanım, yöntem, yordam ve giderek kişileri kapsayan toplu...

Bilgi işler nedir ne demek

Bilgi işler nedir Bilgi işler; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: İzlencelenmiş veriler üzerinde bir dizi mantıksal süreç oygulayarak sonuçlandıran, çoğu eksiciksel yapıda aygıt. Bunlar bir dizi karmaşık uzbilimsel iş...

Bilgi saklama nedir ne demek

Bilgi saklama nedir Bilgi saklama; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilginin sayısal veriler biçiminde, bellek olarak işlev gören herhangi bir ortam üzerine düzenli olarak yazılıp korunması. Bilgi : İnsa...

Bilgi sorusu nedir ne demek

Bilgi sorusu nedir Bilgi sorusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcının belli bir konuda ne bildiği, ne ölçüde bildiği, hangi yoldan ve ne zaman öğrendiğini, kısacası bilgi düzeyini saptamayı am...

Bilgi akışı nedir ne demek

Bilgi akışı nedir Bilgi akışı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Piyasaya ilişkin her türlü bilginin karar birimleri arasındaki dolaşımı. Akış : Akma işi. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğasına uygun olar...

Bilgi ayırıcı damga nedir ne demek

Bilgi ayırıcı damga nedir Bilgi ayırıcı damga; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belli bir bilginin bulunduğu, genellikle değişken boyda bir veri alanının başladığını ya da bittiğini belirtmek üzere kullanılan...

Bilgi belgesi nedir ne demek

Bilgi belgesi nedir Bilgi belgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dışa satım ya da dıştan alım işlemine başlanırken yasal örgütçe istenilen bilginin toplanması için doldurulan belirli biçimli basılı belge. Bel...

Bilgi edinme bölümü nedir ne demek

Bilgi edinme bölümü nedir Bilgi edinme bölümü; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin kendilerini tanımaları, çevrelerine başarılı biçimde uyabilmeleri, gerçekçi öğrenim ve meslek planları yapabilmeleri iç...

Bilgi erişim dizgesi nedir ne demek

Bilgi erişim dizgesi nedir Bilgi erişim dizgesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belli bir kapsam içine giren belgeler sürekli biçimde taranarak bunlara ilişkin bilgilerin bilgisayar ortamında derlenmesi sonuc...

Bilgi işlem nedir ne demek

Bilgi işlem nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Veri üzerinde işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi, örn. kişi eliyle ya da özellikle bilgisayar, ve benzeri makinelerle yapılmış olan bir işlem, bir kütük birleştirme, bir sıralama ya da....

Bilgi işlem merkezi nedir ne demek

Bilgi işlem merkezi nedir Bilgi işlem merkezi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgisayar donanım ve yazılım olanakları vè başta veri hazırlama donanımı olmak üzere öngörülen bilgi işlem hizmetleri için gerek...

Bilgi kuramı nedir ne demek

Bilgi kuramı nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bilginin temelini, bilim alanında uygulanan yöntemleri, sınır ve güvenirlik bakımından inceleyip eleştiren felsefe dalı. Felsefi anlamı: (Dar anlamda) Bilgi eleştirisi; bir yandan bilginin ...

Bilgi sıkıştırma nedir ne demek

Bilgi sıkıştırma nedir Bilgi sıkıştırma; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Büyük oylumlu veri kümelerinin saklanmasında ya da gönderiminde kullanılan donanım sığalarında savurganlığı önlemek amacıyla, bilgi...

Bilgi şöleni nedir ne demek

Bilgi şöleni nedir Bilgi : Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşün...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim