Bilimci nedir Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya ...

 
 
 

Ahlak bilimci nedir ne demek

Ahlak bilimci nedir Ahlak : Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Huylar. Bilimci : Bilgi...

Anestezi bilimci nedir ne demek

Anestezi bilimci nedir Anestezi : Belirli bir sinirin hasarına bağlı olarak vücutta ilgili bölgede ortaya çıkan duyu olmaması. Canlı vücudunun tümünde veya ...

Asalak bilimci nedir ne demek

Asalak bilimci nedir Asalak : Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, parazit. Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abac...

Balık bilimci nedir ne demek

Balık bilimci nedir Balık bilimci; bir hayvan bilimi terimidir. Balık : Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan takımyıldızın adı. Omurgalılardan,...

Biçem bilimci nedir ne demek

Biçem bilimci nedir Biçem : Üslup. Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Evrenin veya olayların bir...

Böcek bilimci nedir ne demek

Böcek bilimci nedir Böcek : Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşer...

Buzul bilimci nedir ne demek

Buzul bilimci nedir Buzul : Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında bulunan büyük kar ve buz kütlesi, cümudiye. Bilimci : Bilgin. Bilginin temeli olarak y...

Çevre bilimci nedir ne demek

Çevre bilimci nedir Çevre : Yağlık. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Hayatın gelişmesinde ...

Deniz bilimci nedir ne demek

Deniz bilimci nedir Deniz : Geniş alan. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Çokluk, yoğunluk. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağl...

Dil bilimci nedir ne demek

Dil bilimci nedir Dil bilimi, lengüistik veya lîsaniyat; dilleri dil bilgisi, söz (sentaks) ve [#fonetik gibi çeşitli açılardan yapısal olarak inceleye...

Doğa bilimci nedir ne demek

Doğa bilimci nedir Doğa ve doğa olayları ile ilgilenen bilimdir. Konusu doğal (realite). İnsan [#düşüncesinden bağımsız olarak var olan her şey doğal ge...

Doku bilimci nedir ne demek

Doku bilimci nedir Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çı...

Eğitim bilimci nedir ne demek

Eğitim bilimci nedir Eğitim : Eğitim bilimi. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde ...

Gök bilimci nedir ne demek

Gök bilimci nedir Astronom : Gök bilimci. Bilimci : Bilgin. Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilim : Evrenin veya olay...

Halk bilimci nedir ne demek

Halk bilimci nedir Halk : Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Yaratma....

Irk bilimci nedir ne demek

Irk bilimci nedir Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gö...

İklim bilimci nedir ne demek

İklim bilimci nedir İklim : Ülke, diyar. Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına da...

Kan bilimci nedir ne demek

Kan bilimci nedir Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gö...

Kemik bilimci nedir ne demek

Kemik bilimci nedir Kemik : İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı. Bu sert organdan yapılmış. Bili...

Ad bilimci nedir ne demek

Ad bilimci nedir Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gö...

Ağaç bilimci nedir ne demek

Ağaç bilimci nedir Ağaç : Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan. Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve ...

Akıntı bilimci nedir ne demek

Akıntı bilimci nedir Akıntı : Çam türü ağaçlarda bulunan reçinenin eriyerek akması olayı. Hastalık sebebiyle vücudun herhangi bir yerinden sulu madde akma...

Anlam bilimci nedir ne demek

Anlam bilimci nedir Gramer anlamı: Anlam bilimi üzerinde çalışan kimse. Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: semasiolog; Türkmen Türkçesi: semasio...

Bağışıklık bilimci nedir ne demek

Bağışıklık bilimci nedir Bağışıklık : Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu. Bağışık : Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yoll...

Bayrak bilimci nedir ne demek

Bayrak bilimci nedir Bayrak : Simge, sembol. Öncü. Gerektiğinde indirilip kaldırılan, açılıp kapatılan kol. Atletizmdeki bayrak yarışında dört sporcunun e...

Bitki bilimci nedir ne demek

Bitki bilimci nedir Botanik veya bitki bilimi, bitkileri inceleyen bilim dalına Bitki [#morfolojisi birçok alt dala ayrılır. Bitki : Bulunduğu yere kök v...

Budun bilimci nedir ne demek

Budun bilimci nedir Budun : Kavim. Ulus, millet. Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Belli bir ko...

Cinsellik bilimci nedir ne demek

Cinsellik bilimci nedir Cinsellik : Cinsel özelliklerin bütünü, eşeysellik. Sevişme duygusu, seksüellik. Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel....

Çocuk bilimci nedir ne demek

Çocuk bilimci nedir Çocuk : Genç erkek. Büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse. Belli bir işte yeteri kadar deneyim...

Deprem bilimci nedir ne demek

Deprem bilimci nedir Deprem : Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sars...

Dirim bilimci nedir ne demek

Dirim bilimci nedir Dirim : Hayat, yaşam. Yaşama gücü. Diri : Güçlü, zinde. Gereği kadar pişmemiş. Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. Solmamış,...

Doğu bilimci nedir ne demek

Doğu bilimci nedir Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu ...

Edebiyat bilimci nedir ne demek

Edebiyat bilimci nedir Edebiyat : Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın, gökçe yazın....

Gelecek bilimci nedir ne demek

Gelecek bilimci nedir Gelecek : Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen, müstakbel. Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati. Bilimci ...

Göz bilimci nedir ne demek

Göz bilimci nedir Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çı...

Hayvan bilimci nedir ne demek

Hayvan bilimci nedir Hayvan : Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle...

Işın bilimci nedir ne demek

Işın bilimci nedir Fransızca'da Işın bilimci ne demek?: radiologue Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. B...

İnsan bilimci nedir ne demek

İnsan bilimci nedir İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak ka...

Kazı bilimci nedir ne demek

Kazı bilimci nedir Kazı : Bir yeri kazma işi, hafriyat. Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca topr...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim