Bilimsel nedir Bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bilimsel" ile ilgili cümleler Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. ...

 
 
 

Bilimsel bilgi nedir ne demek

Bilimsel bilgi nedir Bilimsel bilgi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Görgül ve nesnel bir konusu bulunan ve bu konuda betimleme, açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı sağlayan bilgi. bk. görgüllük, nesne...

Bilimsel deneycilik nedir ne demek

Bilimsel deneycilik nedir Bilimsel deneycilik; bir felsefe terimidir. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan,...

Bilimsel film nedir ne demek

Bilimsel film nedir Bilimsel film; Eğitim, Sinema alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bilim verilerine dayanılarak yapılan, bilimsel bir konuyu işleyen film. bk. araştırma filmi. Sinema ve Televizyon dünyasındaki ...

Bilimsel gösterim nedir ne demek

Bilimsel gösterim nedir Bilimsel gösterim; Fizik, Matematik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir niceliğin sayısal tutarını 1 ile 10 arasında bir sayı ile 10'un üstleri çarpımı biçiminde yazma yöntemi; örneğin, eksiciğin yü...

Bilimsel iyelik nedir ne demek

Bilimsel iyelik nedir Teknik terim anlamı: Bilimsel çalışmalar ve yapıtlar üzerindeki iyelik. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalı...

Bilimsel öngörü nedir ne demek

Bilimsel öngörü nedir Bilimsel öngörü; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Daha gözlemlenmemiş ya da denenmemiş olan doğal ve toplumsal olayların, kuramsal ve deneysel verilere, gelişmenin nesnel yasaların...

Bilimsel ruhbilim nedir ne demek

Bilimsel ruhbilim nedir Bilimsel ruhbilim; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Gerçeklerin araştırılmasında bilimsel yöntemleri kullanmaya öncelik veren ruhbilim türü. Ruhbilim : Organizmanın, özellikle insan organ...

Bilimsel sosyalizm nedir ne demek

Bilimsel sosyalizm nedir Bilimsel sosyalizm; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Marksist doktrini ütopik sosyalizmden ayırmak için Karl Marx ve Friederich Engels tarafından geliştirilen kavram. Bilimsel sosyalizm teri...

Bilimsel açım nedir ne demek

Bilimsel açım nedir Teknik terim anlamı: Coğrafya dışındaki bilim alanında yapılan yenilik. Açım : Açma, açılış, küşat Bili : Bilgi. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yarar...

Bilimsel ad nedir ne demek

Bilimsel ad nedir Teknik terim anlamı: Bir taksonun Latince veya Latinceleştirilmiş adı. Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeş...

Bilimsel deneyci nedir ne demek

Bilimsel deneyci nedir Bilimsel deneyci; felsefe alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğday, aşlık. Tane. Tane, ade...

Bilimsel düşünce nedir ne demek

Bilimsel düşünce nedir Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir k...

Bilimsel görüşler nedir ne demek

Bilimsel görüşler nedir Teknik terim anlamı: Markanın ya da belgenin kullanılmasından ötürü çıkacak anlaşmazlıkları sonuçlandırmak için başvurulan bilimsel kaynaklar ya da bilim adamlarının görüşleri. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların b...

Bilimsel insancılık nedir ne demek

Bilimsel insancılık nedir Bilimsel insancılık; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: İnsanı biyolojik-toplumsal bir varlık olarak düşünen, onun zekâsıyle bir uygarlık yaratabileceğini ileri süren; deneysel araştırma y...

Bilimsel kuşku nedir ne demek

Bilimsel kuşku nedir Bilimsel kuşku; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir konuyu bilimsel yöntemlerle gözler ve incelerken, kesin bilgi elde edinceye dek yargıda bulunmaktan kaçınma. Bili : Bilgi Bilim : Evr...

Bilimsel özgürlük nedir ne demek

Bilimsel özgürlük nedir Bilimsel özgürlük; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bilim adamlarının herhangi bir karışma olmaksızın araştırma yapma, düşüncelerini üniversite içinde ve dışında yayma hakkı; böyle...

Bilimsel sinema nedir ne demek

Bilimsel sinema nedir Bilimsel sinema; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinemanın, bilimsel filmler gerçekleştirmekle uğraşan kolu. Sinem : “Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim” anlamında kullanılan ...

Bilimsel tarife nedir ne demek

Bilimsel tarife nedir Bilimsel tarife; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sanayileşmiş ülkelerin emek yoğun dışalım malları ile rekabet edebilmeleri için gümrük vergilerinin, iç ve dış maliyetleri eşitleyecek düzey...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim