Bill nedir English: "Was Bill in Japan?" "Yes, he was."Turkish: "Bill Japonya'da mıydı?" "Evet, öyleydi." English: Ali and Bill arrived at different conclusions from each other.Turkish: Ali ve Bill birbirlerinden farklı s...

 
 
 

Bill book nedir ne demek

Bill book nedir : Gaga. Kağıt para. Afiş. Afişe etmek. Burun. El ilanı. Kuş gagası. Bono. Liste. Dimdik. Book : Peylemek. Yer tutmak. Liste. Deftere işlemek. Senaryo. Yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan, 4...

Bill case nedir ne demek

Bill case nedir : Denize uzanan kara parçası. Poster. Keser. İlan. Cetvel. Afiş. El ilanı. Hesap. Alım ve satım işlemlerinde satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen, satılan malın miktarını, cinsini, niteliklerini, fiyatını ve dış ...

Bill cosby nedir ne demek

Bill cosby nedir : İlan. Denize uzanan kara parçası. Banknot. Senet. Yasa tasarısı. Hesap pusulası. Gaga. Cetvel. Uzantı. Bill and coo : Sevişmek. Oynaşmak. Öpüşüp koklaşmak. Fingirdeşmek. Kumrular gibi sevişmek. Koklaşmak. Sevişip koklaşm...

Bill diary nedir ne demek

Bill diary nedir : Gaga. Dimdik. Beyanname. İlan. Kuş gagası. İlan etmek. Yasa tasarısı. Alım ve satım işlemlerinde satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen, satılan malın miktarını, cinsini, niteliklerini, fiyatını ve dış ticaret sö...

Bill discounting nedir ne demek

Bill discounting nedir : Bono. Kağıt para. Liste. Kuş gagası. Denize uzanan kara parçası. Banknot. İlan. Keser. Balta (eski). Discounting : Önceden düşünmek. İndirim yapmak. Kırdırmak (senet). İskonto etme. İskonto yapma. Hesaplamak. Senetlerin ...

Bill gates nedir ne demek

Bill gates nedir English: Bill Gates is the world's richest man.Turkish: Bill Gates dünyanın en zengin adamı. English: Bill Gates is the founder of Microsoft.Turkish: Bill Gates, Microsoft'un kurucusudur. English: How can Bill ...

Bill laws nedir ne demek

Bill laws nedir : Poster. Dimdik. Burun. Denize uzanan kara parçası. Beyanname. İlan. Hesap. Belirli miktar paranın, belirli bir vade sonunda ödeneceğini gösteren, üzerinde düzenleme yeri veya ödeme yeri ifadelerinden en az birinin bulund...

Bill of carriage nedir ne demek

Bill of carriage nedir : Tasarı. Alım ve satım işlemlerinde satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen, satılan malın miktarını, cinsini, niteliklerini, fiyatını ve dış ticaret söz konusu olduğunda teslim ve ödeme biçimini de gösteren belge....

Bill and coo nedir ne demek

Bill and coo nedir : Tiyatro programı. İlan etmek. İlan. Afiş. Poliçe. Hesap. Kağıt para. Keser. Burun. Bono. And : Ve. Ayrıca. Ve bu yüzden. Sonra. Bir de. De. Hem... hem de. Ma. İle. Da... da... ya da de... de. [#Coo : Mırıldanmak. Chief o...

Bill board nedir ne demek

Bill board nedir : Hesap. Dimdik. Bono. Cetvel. Belirli miktar paranın, belirli bir vade sonunda ödeneceğini gösteren, üzerinde düzenleme yeri veya ödeme yeri ifadelerinden en az birinin bulunduğu bir yıldan kısa vadeli borç senedi. krş. a...

Bill broker nedir ne demek

Bill broker nedir : Afiş. El ilanı. Tahvil. Kağıt para. Cetvel. Tasarı. Poliçe. Bono. Hesap pusulası. Liste. Broker : [#Aracı. Bir ticari işlemin gerçekleştirilmesine yüzdelik karşılığı aracılık eden gerçek veya tüzel kişi. Kendi adına alım...

Bill clinton nedir ne demek

Bill clinton nedir English: Bill Clinton denied the accusation.Turkish: Bill Clinton suçlamayı reddetti. English: Bill Clinton was found not guilty.Turkish: Bill Clinton suçsuz bulundu. English: Bill Clinton spoke in ambiguous la...

Bill delivery nedir ne demek

Bill delivery nedir : Gaga. Fatura. Burun. Tasarı. Kağıt para. Tiyatro programı. Poster. Tahvil. Poliçe. Afiş. Delivery : Teslim. Teslim etme. Konuşma tarzı. Dağıtım. Malların alıcısına veya temsilcisine fiilen verilerek el değiştirilmesi sür...

Bill discount nedir ne demek

Bill discount nedir : Dimdik. Uzantı. Denize uzanan kara parçası. Senet. Tasarı. Tiyatro programı. Beyanname. Cetvel. Poliçe. Discount : Ederlerde yapılan düşürme. tecimsel belgitleri kırarak üremleri ve belirli bazı giderleri düşüldükten son...

Bill enforcement nedir ne demek

Bill enforcement nedir : Kağıt para. Bono. Afiş. İlan etmek. Gaga. Banknot. Tahvil. Fatura. Balta (eski). İlan. Enforcement : Zorlama. İnfaz. Uygulama. Yaptırım. Cebri icra. Yürütme. Uygulatma. Yürürlük. Tatbik. İcra. [#Bill and coo : Kumrular g...

Bill jobber nedir ne demek

Bill jobber nedir : Banknot. El ilanı. Uzantı. Tasarı. Poliçe. Kuş gagası. Liste. Hesap pusulası. Bono. Kağıt para. Jobber : Görevini kötüye kullanan kimse. Karaborsacı. Aracı. Toptancı. Vurguncu. Borsada kendi yararına taşınır değer alıp s...

Bill of attainder nedir ne demek

Bill of attainder nedir : Hesap. Cetvel. Balta (eski). Liste. Banknot. Keser. Alım ve satım işlemlerinde satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen, satılan malın miktarını, cinsini, niteliklerini, fiyatını ve dış ticaret söz konusu olduğunda...

Bill of clearance nedir ne demek

Bill of clearance nedir : Afişe etmek. Beyanname. Burun. Kuş gagası. Kağıt para. Poster. Afiş. Gaga. Balta (eski). Yasa tasarısı. Of : İle ilgili. Li. -dan. -li. In. -den. -nin. -in. Yüzünden. -nın. [#Clearance : Gümrük izni. Ödeme. Takas. Temizl...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim