Bilme nedir "Bilme" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir şeyi anlamış ya da öğrenmiş bulunma. Tanıma, anımsama. Bir şeyi yapm...

 
 
 

Bilmece düzünü nedir ne demek

Bilmece düzünü nedir Bilmece düzünü; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bilmeceleri oluşturan sözcüklerin düzenl...

Bilmece oturumları nedir ne demek

Bilmece oturumları nedir Bilmece oturumları; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Eğitim, öğretim, eğlence ile birlikt...

Bilmeceli nedir ne demek

Bilmeceli nedir Bilmeceli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi ...

Bilmeceli masal nedir ne demek

Bilmeceli masal nedir Bilmeceli masal; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kahramanlarının, kendilerine sorulan so...

Bilmecelik nedir ne demek

Bilmecelik nedir Bilmecelik; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Koşukta bir adı, im yoluyla gösterme sanatı. Ör. / Bende yo...

Bilmek nedir "Bilmek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Malumatı bulunmak. Doğru cevap vermek Haberdar bulunmak. Anlamak, fark etmek. Diğer...

Bilmemezlik nedir ne demek

Bilmemezlik nedir Bilme : Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilmezlik : Bilememe durumu, cehalet. Alm...

Bilmesinlercilik nedir ne demek

Bilmesinlercilik nedir Bilmesinlercilik; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Kimi toplumsal sınıfların belli bir eğitim düze...

Bilmez nedir Teknik terim anlamı: Bilmeyen, cahil. baş yastığı baş derdini bilmez : “insanın derdi içindedir, en yakını bile onu anlamaz” anlamınd...

Bilmezcilik nedir ne demek

Bilmezcilik nedir Bilmezcilik; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Oyundakilerden birinin, bildiği bir şeyi bil...

Bilmeze urmak nedir ne demek

Bilmeze urmak nedir Teknik terim anlamı: Bilmez görünmek, bilmezlikten gelmek. Bilmez : Bilmeyen, cahil Bilmeze : Bilmeksizin, bilmeyerek, bilmeden. Urma...

Bilmezleme nedir ne demek

Bilmezleme nedir Bilme : Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilmek işi. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. Bilmezlemek : Bir kimseyi, bir şey bilmez...

Bilmezlenme nedir ne demek

Bilmezlenme nedir Bilme : Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilmek işi. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. Bilmezlenmek : Bilmiyor gibi görünmek, bi...

Bilmezlik nedir ne demek

Bilmezlik nedir Diğer sözlük anlamları: Cehalet, cehl. Bilirim iddiasında bulunmamak. Bilmezlikten gelmek : Bilmiyor görünmek. Bilmezlikten gelme : B...

Bilmezsin mi nedir ne demek

Bilmezsin mi nedir Teknik terim anlamı: Bilmez misi ?. Bilmez : Bilmeyen, cahil Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi edinme...

Baş bilmemek nedir ne demek

Baş bilmemek nedir Teknik terim anlamı: Hizmette kullanılan hayvan talimsiz olmak. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız ve benzerle...

Betimsel bilmece nedir ne demek

Betimsel bilmece nedir Betimsel bilmece; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bilmecelerin büyük bir çoğunluğunu oluş...

Borcunu harcını bilmek nedir ne demek

Borcunu harcını bilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hesaplı, dürüst olmak, ödeyemeyeceği borç altına girmemek. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilin...

Elmini bilmek nedir ne demek

Elmini bilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli ilm: ilmini, usûlünü bilmek. Elmi : Yolu, yöntemi, kolayı: işin elmini alıh Elmin : Cimini a...

Önceden bilme nedir ne demek

Önceden bilme nedir Teknik terim anlamı: Bulgunun, belge için başvurulduğu tarihten önce bilinmesi. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine ...

Bilmece nedir "Bilmece" ile ilgili cümle örnekleri Edebi terim anlamı: Kapalı bir şekilde söylenerek ve ondan ne kastedildiği sorularak yapılmış ol...

Bilmece muhaveresi nedir ne demek

Bilmece muhaveresi nedir Bilmece muhaveresi; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Karagöz ile Hacivat arasında geçen bilmeceli yar...

Bilmece söyleşmesi nedir ne demek

Bilmece söyleşmesi nedir Bilmece söyleşmesi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Karagöz ile Hacivat arasında geçen bilmeceli yarı...

Bilmeceli balad nedir ne demek

Bilmeceli balad nedir Bilmeceli balad; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Doğaüstü yaratıkların üstün buluş yeten...

Bilmeceli türkü nedir ne demek

Bilmeceli türkü nedir Bilmeceli türkü; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplantılarda türkü biçiminde sorulan b...

Bilmedik nedir Teknik terim anlamı: Bilinmiyen, meçhul. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu M...

Bilmemece nedir ne demek

Bilmemece nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilmeksizin, bilmeyerek, bilmeden. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi edinme...

Bilmen nedir Bilmen; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Bilmen isminin anlamı, Bilmen ne demek: Bilen, anlayan, bilgili. Bilmen ismi; Türkçe k...

Bilmeyon nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilmiyorum. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu İngi...

Bilmezcelik nedir ne demek

Bilmezcelik nedir Bilmezcelik; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Birinin, bildiği belli olan bir şeyi, nük...

Bilmeze nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilmeksizin, bilmeyerek, bilmeden. Bilmez : Bilmeyen, cahil Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bili...

Bilmeziye nedir ne demek

Bilmeziye nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilmeksizin, bilmeyerek, bilmeden. Bilmeden, bilmeksizin. Bilmez : Bilmeyen, cahil Bilme : Bilmek işi. Bir ...

Bilmezlemek nedir ne demek

Bilmezlemek nedir Bilmezleme : Bilmezlemek işi, teçhil. Bilme : Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilmek işi. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. Kim...

Bilmezlenmek nedir ne demek

Bilmezlenmek nedir "Bilmezlenmek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Bilmez gibi görünmek. Bilmez görünmek, bilmezlikten gelmek. Diğer sözl...

Bilmezlikten gelme nedir ne demek

Bilmezlikten gelme nedir Bilmezlikten gelme; bir edebiyat terimidir. Bilimsel terim anlamı: Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme sanat...

Basdığı goduğu yeri bilmemek nedir ne demek

Basdığı goduğu yeri bilmemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne yaptığını ne ettiğini bilmemek: Daha o beg güçcüğ, basdığı goduğu yeri bilmeyo. Godu : Kapı, ev: Godu go...

Bellü bilmek nedir ne demek

Bellü bilmek nedir Teknik terim anlamı: İyi bilmek, iyice anlamak, kanaat getirmek. Bellü : Besbelli, apaçık, belli, belirli. Belli, aşikâr Bilme : Bilm...

Bilgin bilmecesi nedir ne demek

Bilgin bilmecesi nedir Bilgin bilmecesi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bilginlerin yarattığı, halk ürünü olma...

Dur cuş bilmemek nedir ne demek

Dur cuş bilmemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocuk söz dinlememek. Cuş : Keçiyi kovalama ünlemi Dur : Yarışma sırasında dürtüş ya da bir vuruşu görmek, ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim