Bilme nedir "Bilme" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir şeyi anlamış ya da öğrenmiş bulunma. Tanıma, anımsama. Bir şeyi yapmaya alışmış olma, elinden gelme. Felsefi anlamı: (Geniş anlamda) Bir şeyin ne olduğunun b...

 
 
 

Bilmece muhaveresi nedir ne demek

Bilmece muhaveresi nedir Bilmece muhaveresi; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Karagöz ile Hacivat arasında geçen bilmeceli yarışma ya da söyleşme. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi ed...

Bilmece söyleşmesi nedir ne demek

Bilmece söyleşmesi nedir Bilmece söyleşmesi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Karagöz ile Hacivat arasında geçen bilmeceli yarışma ya da söyleşme. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi edi...

Bilmeceli balad nedir ne demek

Bilmeceli balad nedir Bilmeceli balad; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Doğaüstü yaratıkların üstün buluş yeteneklerini belirten ve kendilerinde büyüsel bir güç olduğuna inanılan bilmecelerden oluşan ...

Bilmeceli türkü nedir ne demek

Bilmeceli türkü nedir Bilmeceli türkü; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplantılarda türkü biçiminde sorulan bilmece, bk. bilmece. Bilmeceli : Bilmecesi olan Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunu...

Bilmedik nedir Teknik terim anlamı: Bilinmiyen, meçhul. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu Meçhul : Bilinmeyen, bilinmedik. Edilgen fiil, malum karşıtı. Bilinmeyen. Bilin : Balçık v...

Bilmemece nedir ne demek

Bilmemece nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilmeksizin, bilmeyerek, bilmeden. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu Bilmek : Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak. Saymak. İşine gelmek...

Bilmen nedir Bilmen; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Bilmen isminin anlamı, Bilmen ne demek: Bilen, anlayan, bilgili. Bilmen ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Ömer Nasuhi Bilmen, (d. 1882, Erzurum - ö. 13 Ekim 1971), ...

Bilmeyon nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bilmiyorum. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu İngilizce'de Bilmesinlercilik ne demek ? : obscurantism ...

Bilmece nedir "Bilmece" ile ilgili cümle örnekleri Edebi terim anlamı: Kapalı bir şekilde söylenerek ve ondan ne kastedildiği sorularak yapılmış olan söz oyunu. Bilimsel terim anlamı: Toplantılarda, bireylerin bir eğitim, öğretim, eğlen...

Bilmece düzünü nedir ne demek

Bilmece düzünü nedir Bilmece düzünü; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bilmeceleri oluşturan sözcüklerin düzenli bir biçimde söylenişi, bk. bilmece, karşılığı koşuklu bilmece, bilmeceli türkü. Bilme :...

Bilmece oturumları nedir ne demek

Bilmece oturumları nedir Bilmece oturumları; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Eğitim, öğretim, eğlence ile birlikte ussal gelişim ve büyüsel amaçlarla yapılan bilmeceli toplantılar, bk. bilmece, büyülü b...

Bilmeceli nedir ne demek

Bilmeceli nedir Bilmeceli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu Bilmece : Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyl...

Bilmeceli masal nedir ne demek

Bilmeceli masal nedir Bilmeceli masal; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kahramanlarının, kendilerine sorulan soruları çözümleyerek canlarını kurtardıklarını, mutluluğa eriştiklerini ya da amaçlarına u...

Bilmecelik nedir ne demek

Bilmecelik nedir Bilmecelik; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Koşukta bir adı, im yoluyla gösterme sanatı. Ör. / Bende yok sabr ü sükûn sende vefadan zerre / İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre. (NA-Bİ). T...

Bilmek nedir "Bilmek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Malumatı bulunmak. Doğru cevap vermek Haberdar bulunmak. Anlamak, fark etmek. Diğer sözlük anlamları: Anlamak, idraketmek. Bilimsel terim anlamı: Herhangi bir şeyi, başka ş...

Bilmemezlik nedir ne demek

Bilmemezlik nedir Bilme : Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilmezlik : Bilememe durumu, cehalet. Almanca'da Bilmemezlik : n. Unkenntnis bilmezlik...

Bilmesinlercilik nedir ne demek

Bilmesinlercilik nedir Bilmesinlercilik; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Kimi toplumsal sınıfların belli bir eğitim düzeyini aşmaması ve aydınlatıcı birtakım bilgilerle donatılmaması gerektiğini ileri süren ve...

Bilmez nedir Teknik terim anlamı: Bilmeyen, cahil. baş yastığı baş derdini bilmez : “insanın derdi içindedir, en yakını bile onu anlamaz” anlamında kullanılan bir söz. bildiğini yedi mahalle bilmez : bir kimsenin çok kurnaz, çokbilmiş ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim