Bina nedir Bina; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Bina" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: (Hukuki terim anlamı: yapı. Bina; içinde ve...

 
 
 

Bina vergisi nedir ne demek

Bina vergisi nedir Bina vergisi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Neden yapılmış olursa olsun gerek karada, gerek su üzeri...

Yığma bina nedir ne demek

Yığma bina nedir Yığma bina; bir mimarlık terimidir. Yığma : Yığmak işi. Bina : Çatı. Yapı. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap. Duvar :...

Binacılıg nedir ne demek

Binacılıg nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ev yapma işi. Bina : Yapı. Çatı. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap Yapma : Yapmak işi. Yapa...

Binaenaleyh nedir ne demek

Binaenaleyh nedir Binaenaleyh; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Binaenaleyh" ile ilgili cüml...

Binakl nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir kere. Bina : Yapı. Çatı. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap Bir kere : Aslında. Bir defa...

Binali nedir Binali; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli bina: devamlı olarak; tamamiyle. Binali ismin...

Binam nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sevgi, dostluk bildirir: Binam seni ne zamandan beri bekliyorduk. Bina : Yapı. Çatı. Arapça fiil çatısını k...

Binar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Taban tahtalarının çivilendiği ağaç. Çift kanatlı pencere çerçevelerinin ortasına çakılan çıta. Bir yere ko...

Binarize nedir : İkililer. (bilgisayar) usenet üzerinde aktarılan ikili dosyalara verilen isim (metin dosyalarının tersine). Binary : İkili alaşımla...

Binary alloy nedir ne demek

Binary alloy nedir : Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Çift. İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan. İkili. İki elemanlı. İkili de...

Binary arithmetic operation nedir ne demek

Binary arithmetic operation nedir : İki terimli. Biner. İki elemanlı. İkili. İki bileşenli. İkilik. İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan. Çift. Bilgisayar, bili...

Binary asynchronous communication nedir ne demek

Binary asynchronous communication nedir : Biner. İki elemanlı. İki terimli. 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı. İki bile...

Binary cell nedir ne demek

Binary cell nedir : İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Çift. İki elemanlı. İkilik. İkili d...

Binary choice models nedir ne demek

Binary choice models nedir : Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. İkili değer. İki terimli. Biner. İki bileşenli. Çift. İki elemanlı. İkili. İkili...

Binary chop nedir ne demek

Binary chop nedir : İkili değer. İkili. Biner. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan. İkilik. ...

Binary coded decimal nedir ne demek

Binary coded decimal nedir : 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı. Biner. İkilik. İki terimli. Çift. İkili al...

Binary coded decimal notation nedir ne demek

Binary coded decimal notation nedir : Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. İkili. Çift. İkilik. İki elemanlı. Biner. İkili alaşımlar gibi iki birleşenden o...

Binary coded digit nedir ne demek

Binary coded digit nedir : 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kul...

Binary communications protocol nedir ne demek

Binary communications protocol nedir : Biner. İki bileşenli. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Çift. İkili. İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan. ...

Bina denetçisi nedir ne demek

Bina denetçisi nedir Bina denetçisi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Binayı denetleyen görevli. Dene : Tane: Bahçeye beş ...

Bina emini nedir ne demek

Bina emini nedir Bina emini; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Padişahlara özgü olan köşk, sultan camileri ve benz...

Bina yöneticisi nedir ne demek

Bina yöneticisi nedir Bina yöneticisi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Binanın tümünden sorumlu kişi. Yöne : Neden. Çıkar ...

Binaal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir kere. Bina : Yapı. Çatı. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap Bir kere : Aslında. Bir defa...

Binaen nedir Binaen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Binaen" ile ilgili cümle Binaenal...

Binakıl nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir kere. Bina : Yapı. Çatı. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap Bir kere : Aslında. Bir defa...

Binal nedir Binal; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir kere. Binal isminin anlamı, Binal ne demek: “Bindikten so...

Binalp nedir Binalp; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Binalp isminin anlamı, Binalp ne demek: Bin yiğit. Binalp ismi; Türkçe kökenli olup bi...

Binan nedir Binan; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Binan isminin anlamı, Binan ne demek: “Bin ve an” “ anlamında kullanılan bir isim”. Bin...

Binaries nedir : İkilileştirmek. Binary : Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. İkili değer. İkilik. İkili. İki terimli. Biner. İki ele...

Binary nedir English: There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't. Turkish: Dünya üzerinde 10...

Binary arithmetic nedir ne demek

Binary arithmetic nedir : İki elemanlı. İkilik. İkili değer. 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı. İkili a...

Binary array nedir ne demek

Binary array nedir : İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan. İki bileşenli. Çift. İkili değer. İkili. İki elemanlı. İkilik. 0 ya da 1 gibi iki değe...

Binary asynchronous transmission nedir ne demek

Binary asynchronous transmission nedir : Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. İki elemanlı. İkili. İkilik. Biner. 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ...

Binary chain nedir ne demek

Binary chain nedir : İki bileşenli. İki elemanlı. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Biner. İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan....

Binary choice variable nedir ne demek

Binary choice variable nedir : İkilik. Biner. 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı. İki bileşenli. İkili alaşım...

Binary code nedir ne demek

Binary code nedir : İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. İki bileşenli. Çift. İki elemanlı. ...

Binary coded decimal code nedir ne demek

Binary coded decimal code nedir : İki bileşenli. İkili değer. Çift. İkilik. 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı. ...

Binary coded decimal representation nedir ne demek

Binary coded decimal representation nedir : Biner. İkili. İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan. İki terimli. İkili değer. 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya...

Binary coded notation nedir ne demek

Binary coded notation nedir : Çift. Biner. İkilik. İkili değer. İki terimli. İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan. İkili. İki elemanlı. 0 ya da 1 gibi iki...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim