Bir nedir "Bir" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Bir; hemen; öyle. || ber || bi || bir arada: birlikte || bir baş: bir kere || bir bişey: herhangi bir şey. bk. ayrıca bişey || bir boyun: bir çift (koşum hayvanları hakkında). bi...

 
 
 

Bir ağız ekmege çarpıni galmak nedir ne demek

Bir ağız ekmege çarpıni galmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir lokma ekmek için çırpınmak. Bir ağız : Bir defa, bir kere, bir defaeık Çarp : Gelişi güzel çizilmiş, eğri. Ekmeg : Ekmek. Galmak : Kalmak. Gelmek, bk. gâlmak. Geri dönmek, dönüşü olmak. Ele al...

Bir alagat nedir ne demek

Bir alagat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir aralık, biraz: Tavşan belenden aşarka bir alagat gördüm. Alag : Tepelerde rüzgâr gören açık yerler Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı...

Bir alem nedir Bir alem; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Bir alem" ile ilgili cümle örnekleri Alem : Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lal...

Bir an evvel nedir ne demek

Bir an evvel nedir Bir an evvel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bir an evvel" ile ilgili cümle örnekleri Bir : Sadece. Tek. Aynı, benzer. Beraber. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bir boyda. Sayı...

Bir anda nedir Bir anda; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bir anda" ile ilgili cümle örnekleri Çabucak : Kolaylıkla. Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, anında, bir anda, bir çırpıda, birden...

Bir anlık nedir ne demek

Bir anlık nedir Bir anlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bir anlık" ile ilgili cümleler Anlık : Bir anda oluşan, gelişen, spontane. Anlama gücü, usa vurma, yargılama, müdrike, entelekt. Duyu ve iradeden ayrı olar...

Bir araba nedir ne demek

Bir araba nedir "Bir araba" ile ilgili cümle Araba : Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı. Bu taşıtın aldığı miktarda olan. Odun : Anlayışsız ve kaba (kimse). Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç. Kömür : Karbonlu m...

Bir aralık nedir ne demek

Bir aralık nedir Bir aralık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bir aralık" ile ilgili cümle Aralık : Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçi...

Bir adlu nedir Teknik terim anlamı: Aynı adı taşıyan. Adlu : Meşhur, ünlü Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından ...

Bir ağız nedir ne demek

Bir ağız nedir Teknik terim anlamı: Bir defa, bir kere, bir defaeık. bir ağızdan çıkıp bin dile yayılır : “ortaya atılan bir söz çok çabuk yayılır” anlamında kullanılan bir söz. hep bir ağız olmak : söz birliği etmek, anlaşarak bir konud...

Bir ağızdan nedir ne demek

Bir ağızdan nedir Bir ağızdan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır. "Bir ağızdan" ile ilgili cümleler Hep bir ağızdan : Toplu olarak (söylemek, konuşmak). Bir ağızdan çıkıp bin dile yayılır : "ortaya atılan bir söz ...

Bir alay nedir Bir alay; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Bir alay" ile ilgili cümle Alay : Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. Herhangi bir törende veya gösteride yer ...

Bir an nedir Bir an; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Bir an evvel : Bir an önce. Bir an önce : Hemen, olabildiği kadar ivedi, bir an evvel, bir gün evvel, bir gün önce, bir ayak önce, bir ayak evvel. Bir anaya bi...

Bir an önce nedir ne demek

Bir an önce nedir Bir an önce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bir an önce" ile ilgili cümleler İvedi : Acele. Acele olarak. Acil. Ayak : Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Kömür ocaklarında kö...

Bir anlamda nedir ne demek

Bir anlamda nedir Bir anlamda; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Deyiş : Semahla birlikte yalnızca bağlama eşliğinde ağır tempoda söylenen bir beste türü. Halk şiiri, halk türküsü. Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup....

Bir ara nedir Bir ara; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bir ara" ile ilgili cümleler Bir araya gelmek : Bir yerde toplanmak, buluşmak. Bir araya getirmek : Toplamak. Bir araba : Pek çok, fazla. Odun, kömür vb. baz...

Bir arada nedir ne demek

Bir arada nedir Bir arada; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bir arada" ile ilgili cümle Toplu : Vücutça dolgun. Topu olan. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Hepsi bir arada bulunan...

Bir aşamalı örnekleme nedir ne demek

Bir aşamalı örnekleme nedir Bir aşamalı örnekleme; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Örneklemin bir evrenden tek bir yöntemle ve bir aşamada çekilmesi. Aşama : Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra bas...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim