Birim nedir "Birim" ile ilgili cümleler Birim (İngilizce; unit), niceliklerin ölçülmesinde, ifade edilmesinde ve aynı tür niceliklerin birbiriyle...

 
 
 

Eksiksiz birim dikey küme nedir ne demek

Eksiksiz birim dikey küme nedir Eksiksiz birim dikey küme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir doğrusal uzayda birbirlerine d...

Ortalama birim eder nedir ne demek

Ortalama birim eder nedir Ortalama birim eder; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Var olan çeşitli ederlerin ortalaması olarak bel...

Sağ birim eleman nedir ne demek

Sağ birim eleman nedir Sağ birim eleman; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Çarpma işlemi tanımlanmış bir kümede her a...

Uluslararası birim sistemi nedir ne demek

Uluslararası birim sistemi nedir Uluslararası birim sistemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Uzunluk, kütle, zaman, elektr...

Çarpımsal birim nedir ne demek

Çarpımsal birim nedir Çarpımsal birim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Çarpma işlemine göre birim eleman. Çarp : G...

Etkin birim nedir ne demek

Etkin birim nedir Etkin birim; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Nitelik denetimi) Nitelik denetiminde önceden sapta...

İlkel birim nedir ne demek

İlkel birim nedir İlkel birim; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Araştırılan evren özelliğine ilişkin bilgi veren en...

Özürlü birim nedir ne demek

Özürlü birim nedir Özürlü birim; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (nitelik denetimi). Nitelik denetiminde önceden sa...

Tekrarlanan birim nedir ne demek

Tekrarlanan birim nedir Tekrarlanan birim; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kromozom üzerinde aynı genin peş peşe tekrarlan...

Türetilmiş birim nedir ne demek

Türetilmiş birim nedir Türetilmiş birim; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Temel birimlerden, doğabilimsel yasalara dayan...

Birimküp nedir ne demek

Birimküp nedir Birimküp; bir matematik terimidir. Birim : Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntıl...

Akımmıknatıssaı birimler nedir ne demek

Akımmıknatıssaı birimler nedir Akımmıknatıssaı birimler; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Birim mıknatıssal ucayın tanımına dayanan ogs el...

Ana işlem birimi nedir ne demek

Ana işlem birimi nedir Ana işlem birimi; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayarda, komutların yorumlanmasın...

Aritmetik mantık birimi nedir ne demek

Aritmetik mantık birimi nedir Aritmetik mantık birimi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgisayarın toplama, çıkarma, çarp...

Atomik kütle birimi nedir ne demek

Atomik kütle birimi nedir Atomik kütle birimi; Kimya, Nükleer Enerji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: 12C atomunun kütle...

Avrupa hesap birimi nedir ne demek

Avrupa hesap birimi nedir Avrupa hesap birimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: Avrupa Para Birimi]. Hesap birimi : İktis...

B birimi nedir B birimi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Barclays Bankası tarafından 1974 yılında oluşturulan Ster...

Çağkatman birimi nedir ne demek

Çağkatman birimi nedir Çağkatman birimi; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Belli bir zaman süresinde oluşmuş, katmanlı b...

Çevren ışık birimi nedir ne demek

Çevren ışık birimi nedir Çevren ışık birimi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çevren gergisini aydınlatmak ya da sahneyi derin...

Birim tüketimi nedir ne demek

Birim tüketimi nedir Birim tüketimi; bir fizik terimidir. Birim : Bir kümenin her elemanı. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir niceliği...

Bütünsel birim esneklik nedir ne demek

Bütünsel birim esneklik nedir Bütünsel birim esneklik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ürün fiyatındaki oransal değişimin, ürüne ...

Kapalı birim dikey dizge nedir ne demek

Kapalı birim dikey dizge nedir Kapalı birim dikey dizge; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: eksiksiz birim dikey küme]. ...

Protein nişasta birim oranı nedir ne demek

Protein nişasta birim oranı nedir Protein nişasta birim oranı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir yem maddesinde veya bir r...

Sol birim eleman nedir ne demek

Sol birim eleman nedir Sol birim eleman; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Çarpma işlemi tanımlanmış bir kümede, her a...

Ardıl birim nedir ne demek

Ardıl birim nedir Ardıl birim; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ölçme aracının birbirini izleyen değerlerinden...

Devingen birim nedir ne demek

Devingen birim nedir Devingen birim; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dramaturgi çalışmasına ilişkin bir değerlendirme : Ö...

Gösterici birim nedir ne demek

Gösterici birim nedir Gösterici birim; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Genellikle bir katod ışınlı ekrandan oluşan,...

Koloni oluşturan birim nedir ne demek

Koloni oluşturan birim nedir Koloni oluşturan birim; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir materyalde katı besi yeri kull...

Son birim nedir ne demek

Son birim nedir Son birim; bir matematik terimidir. Birim : Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir kümenin her elemanı. Bir çokluğu o...

Toplamsal birim nedir ne demek

Toplamsal birim nedir Toplamsal birim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Toplama işlemi birimi. Biri : Bir tanesi. B...

Birimkare nedir ne demek

Birimkare nedir Birimkare; bir matematik terimidir. Birim : Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir kümenin her elemanı. Bir niceliği ...

Birimler bölüğü nedir ne demek

Birimler bölüğü nedir Birimler bölüğü; bir matematik terimidir. Yüzlük birimler bölüğü : Yüzden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayılar bölüğü. Birim : ...

Altın giriş çıkış birimi nedir ne demek

Altın giriş çıkış birimi nedir Altın giriş çıkış birimi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Altınla işlemi kabullenen iki devlet arasınd...

Anlam birimi nedir ne demek

Anlam birimi nedir Teknik terim anlamı: Bir dilin anlam taşıyan en küçük birimi: ev+in kapı+sı, diş+çi+lik sözlerini oluşturan birimler gibi. Anlam : Bi...

Asya para birimi nedir ne demek

Asya para birimi nedir Asya para birimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Asya Takas Birliği’nin kullandığı resmi hesap bir...

Atomsal kütle birimi nedir ne demek

Atomsal kütle birimi nedir Atomsal kütle birimi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Karbon atomunun en bol bulunan (% 98) yerdeşi k...

Avrupa para birimi nedir ne demek

Avrupa para birimi nedir Avrupa para birimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Avrupa Birliği ülkeleri tarafından 1979 yılında...

Biçim birimi nedir ne demek

Biçim birimi nedir Biçim birimi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Biçim birimi, dilde tek başına anlamı olmayan ancak girdiği birimine anlam ka...

Çakışık örnekleme birimleri nedir ne demek

Çakışık örnekleme birimleri nedir Çakışık örnekleme birimleri; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir değer, birden çok örnekleme bir...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim