Birinci nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de [#sifat sıfat olarak kullanılır. "Birinci" ile ilgili cümleler Birinci gelmek : Birçokları arasında en iyi olarak seçilmek. Birinci olmak : Başta gelmek, önde gelmek. Birinci ayak : Altılı ga...

 
 
 

Birinci derecede likidite katsayısı nedir ne demek

Birinci derecede likidite katsayısı nedir Birinci derecede likidite katsayısı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Para ve çekle veya kredi kartlarıyla kullanılabilen hesaplar, seyahat çekleri gibi anında paraya çevrilebilir ödeme kab...

Birinci dörtte birlik nedir ne demek

Birinci dörtte birlik nedir Birinci dörtte birlik; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir ölçekte deneklerin yüzde 25'inin üzerinde bulunduğu varsayılan nokta; yüzde 25'lik nokta. Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kim...

Birinci dünya ülkeleri nedir ne demek

Birinci dünya ülkeleri nedir Birinci dünya ülkeleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Amerika, Japonya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya gibi gelişmiş kapitalist ülkeler. karşılığı ikinci dünya ülkeleri, üçüncü dünya ...

Birinci el piyasa nedir ne demek

Birinci el piyasa nedir Birinci el piyasa; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: (firsthand market) Yeni bir malın ilk kez satıldığı piyasa. [bkz: birincil piyasa]. Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse Birinci : Bir ...

Birinci eniyi kuramı nedir ne demek

Birinci eniyi kuramı nedir Birinci eniyi kuramı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Devlet müdahalesinin bulunmadığı ve tam rekabet koşullarının geçerli olduğu piyasalarda, özel maliyet-sosyal maliyet veya özel fayda-s...

Birinci epitrit nedir ne demek

Birinci epitrit nedir Birinci epitrit; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: (Yunan Latin Tartıbilim Terimi) Birincisi kısa, öbür üçü hep uzun olan dört heceli tartı adımı. Epit : Araba tekerleğini meydana getiren ağaçlar B...

Birinci etkin ücret kuramı nedir ne demek

Birinci etkin ücret kuramı nedir Birinci etkin ücret kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Özellikle az gelişmiş ülkelerde etkin ücret ödenen çalışanların daha iyi beslenerek daha sağlıklı ve dolayısıyla daha verimli ol...

Birinci evre reaksiyonu nedir ne demek

Birinci evre reaksiyonu nedir Birinci evre reaksiyonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaçların ve diğer ksenobiyotiklerin vücutta maruz kaldıkları enzimatik olaylardan; oksidasyon, indirgenme, kopma reaksiy...

Birinci ayak nedir ne demek

Birinci ayak nedir Birinci : Bir sayısının sıra sıfatı. Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse. Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey. Ulaşım araçlarında mevki, sınıf. Ayak : Mayalardan önce, makama uygun olarak...

Birinci çağ nedir ne demek

Birinci çağ nedir ...

Birinci dereceden likit varlıklar nedir ne demek

Birinci dereceden likit varlıklar nedir Birinci dereceden likit varlıklar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Para ve çekle veya kredi kartlarıyla kullanılabilen hesaplar, seyahat çekleri gibi anında paraya çevrilebilir ödeme kabil...

Birinci duruş nedir ne demek

Birinci duruş nedir Birinci duruş; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kollar, mide hizasına kadar hafif içe kavisli olarak kaldırılır. Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse Birinci : Bir sayısının sıra sıfatı. Z...

Birinci el nedir ne demek

Birinci el nedir "Birinci el" ile ilgili cümleler İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir malın doğrudan doğruya ilk üretici, satıcı ya da dışalımcıdan sağlanması. İngilizce'de Birinci el ne demek? Birinci el ingilizcesi nedir?: firsthand Bi...

Birinci elden alınan mal nedir ne demek

Birinci elden alınan mal nedir Birinci elden alınan mal; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Doğrudan doğruya yapımcısı, üreticisi, toptancısı ya da yurda getiricisinden alınan mal. Alın : Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki böl...

Birinci enternasyonal nedir ne demek

Birinci enternasyonal nedir Birinci enternasyonal; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Uluslararası Emekçiler Birliği olarak anılan ve çeşitli işçi örgütlerinin 1864 yılında Londra’da oluşturduğu uluslararası birlik. Ulus...

Birinci erey savı nedir ne demek

Birinci erey savı nedir Birinci erey savı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Bir dağılım işlevleri dizisi F dağılım işlevine yaklaştığında, belirtken işlevlerinin de sonlu bir aralıkta F'nin bel...

Birinci evre grafitlemesi nedir ne demek

Birinci evre grafitlemesi nedir Birinci evre grafitlemesi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: birincil grafitleme]. Graf : Fotoğraf kelimesinde olduğu gibi resimsel kaydı belirten. Spektrografda olduğu şekilde...

Birinci fırsat penceresi nedir ne demek

Birinci fırsat penceresi nedir Birinci fırsat penceresi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ürün olgunlaştıkça ve teknolojisi sıradanlaştıkça karşılaştırmalı üstünlüğün az gelişmiş (geç kalan) ülke lehine kayacağını ve dol...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim