Birleşik nedir ne demek

Birleşik nedir Birleşik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bir fizik terimi olarak tanımı: Çeşitli öğelerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşmuş (özdek). Bilimsel terim anlamı: kimya: İki ya da daha çok öğenin ki...

 
 
 

Birleşik bağlaç nedir ne demek

Birleşik bağlaç nedir Teknik terim anlamı: İki veya daha çok kelimenin birleşip kaynaşması ile oluşan bağlaç: -demek ki, hâlbuki, nitekim, öyle ki, öyleyse, veya, veyahut gibi. “Kılıç alacaksan kesene bak” denilmiştir. Demek ki, aslında kesen k...

Birleşik baklem nedir ne demek

Birleşik baklem nedir Birleşik baklem; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: çarpım beklemi]. Bakle : Bakla Birle : Zaman anlamına gelip fiillerin sonunda takı gibi kullanılır: Babam geldiği birle ağabeyim s...

Birleşik cümle nedir ne demek

Birleşik cümle nedir Birleşik cümle; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: İçinde esas yargının bulunduğu bir temel cümle ile, temel cümleyi anlam ve görev bakımından tamamlayan, yüklemi çekimli olan ve değişik yapı özelliklerine sahip bul...

Birleşik dengelem nedir ne demek

Birleşik dengelem nedir Birleşik dengelem; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ana ortaklık ile bu ortaklığın diğer ortaklıklara katılmasıyla ortaya çıkan sonuçları tek ad altındaki sayışımlar ile birleştirmek ve t...

Birleşik devletler nedir ne demek

Birleşik devletler nedir Birleşik devletler; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Aralarında birlik kurulup tek devlet durumuna gelmiş olan devletler: Amerika Birleşik Devletleri ve benzerleri gibi. Birle : Zaman an...

Birleşik ek nedir ne demek

Birleşik ek nedir Teknik terim anlamı: Birden fazla ekin birleşmesinden oluşan ek: -ımsa-(<-ım+sa-): azımsamak, küçümse-; -leş-(<+le-ş-): taşlaş-, bulaş-; -lan-(<+la-n-): büyüklen-, kapılan-; -dıkça(<-dık+ça): koştukça, dinlendi...

Birleşik fiil nedir ne demek

Birleşik fiil nedir Birleşik fiil; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Ad soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerinin birleşmesinden veya birer sıfat-fiil ya da zarf-fiil ekleriyle birbirine bağlanmış iki ayrı fiil şe...

Birleşik havalık nedir ne demek

Birleşik havalık nedir Birleşik havalık; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sırt sırta duran iki sifonu birden havalandıran boru. Birle : Zaman anlamına gelip fiillerin sonunda takı gibi kullanılır: Babam geldiği bir...

Birleşik ad nedir ne demek

Birleşik ad nedir Birleşik ad; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. mürekkep isim, bileşik isim) Birleşik sözcük biçiminde kurulmuş ad: Aslanağzı, başkent, kaptıkaçtı, cumartesi, sivrisinek, biçerdöver, imambayıl...

Birleşik alan kuramı nedir ne demek

Birleşik alan kuramı nedir Birleşik alan kuramı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Genel görelilik kuramının, ağınımsal, elektriksel ve mıknatıssal alanları bir tek varlığın değişik görünümleri olarak işleyen genellemesi. Al...

Birleşik bağlanım nedir ne demek

Birleşik bağlanım nedir Birleşik bağlanım; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağımsız değişkenlere ilişkin gibi çarpım terimlerini içeren bağlanım. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan...

Birleşik bezler nedir ne demek

Birleşik bezler nedir Birleşik bezler; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çok hücreli dış salgı bezlerinin ortak bir ana boşaltıcı kanalını içeren bezleri. Çok sayıda korpus glandule adı veri...

Birleşik dağılım nedir ne demek

Birleşik dağılım nedir Birleşik dağılım; İstatistik, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: İki ya da ikiden çok değişkenin ortak dağılımı, anlamdaş çok-değişkenli dağılım. Veterinerlikte sözlük anlamı: İfade özel...

Birleşik devlet nedir ne demek

Birleşik devlet nedir Birleşik devlet; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Alanı ve nüfusuyla ayrımlı birkaç devletin bir bütün durumunda ortak bir siyasal yönetimde birleşmesiyle kurulan devlet. Birle : Zama...

Birleşik dikey pazarlama sistemi nedir ne demek

Birleşik dikey pazarlama sistemi nedir Birleşik dikey pazarlama sistemi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ürünün dağıtım kanalının, sistemdeki farklı düzeylerdeki firmaların ortak sahipliğinde olan bir firmanın denetiminde olduğu...

Birleşik eylem nedir ne demek

Birleşik eylem nedir Birleşik eylem; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsanların birbiriyle bağlantı içindeki davranışları. Birle : Zaman anlamına gelip fiillerin sonunda takı gibi kullanılır: Babam gel...

Birleşik girişim nedir ne demek

Birleşik girişim nedir Birleşik girişim; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir iş yürütmek üzere kurulan ortak girişim. Birle : Zaman anlamına gelip fiillerin sonunda takı gibi kullanılır: Babam geldiği birle ağabey...

Birleşik hidrosefalus nedir ne demek

Birleşik hidrosefalus nedir Birleşik hidrosefalus; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kafatasında, hem karıncıkların hem de araknoit boşlukların içersinde normal dışı beyin-omurilik sıvısının birikimi. Birle :...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim