Birleşik nedir ne demek

Birleşik nedir Birleşik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bir fizik terimi olarak tanımı: Çeşitli öğelerin belirli oranlarda ...

 
 
 

Birleşik bağlaç nedir ne demek

Birleşik bağlaç nedir Teknik terim anlamı: İki veya daha çok kelimenin birleşip kaynaşması ile oluşan bağlaç: -demek ki, hâlbuki, nitekim, öyle ki, öyleyse...

Birleşik baklem nedir ne demek

Birleşik baklem nedir Birleşik baklem; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: çarpım beklemi]. Bakle : Bakla Birle : Za...

Birleşik cümle nedir ne demek

Birleşik cümle nedir Birleşik cümle; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: İçinde esas yargının bulunduğu bir temel cümle ile, temel cümleyi anlam ve ...

Birleşik dengelem nedir ne demek

Birleşik dengelem nedir Birleşik dengelem; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ana ortaklık ile bu ortaklığın diğer ortaklıkl...

Birleşik devletler nedir ne demek

Birleşik devletler nedir Birleşik devletler; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Aralarında birlik kurulup tek devlet durumun...

Birleşik ek nedir ne demek

Birleşik ek nedir Teknik terim anlamı: Birden fazla ekin birleşmesinden oluşan ek: -ımsa-(<-ım+sa-): azımsamak, küçümse-; -leş-(<+le-ş-): taşlaş-...

Birleşik fiil nedir ne demek

Birleşik fiil nedir Birleşik fiil; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Ad soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerinin birleşmesi...

Birleşik havalık nedir ne demek

Birleşik havalık nedir Birleşik havalık; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sırt sırta duran iki sifonu birden havalandıran bor...

Birleşik isim nedir ne demek

Birleşik isim nedir Birleşik isim; bir dil bilgisi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: müräkkäb isim ~ müräkkäb ad; Türkmen Türkçesi: ...

Birleşik kaplar nedir ne demek

Birleşik kaplar nedir Birleşik kaplar; bir fizik terimidir. Osmanlıca Birleşik kaplar ne demek? Birleşik kaplar Osmanlıca'da ne anlama gelir?: mutavasıl ka...

Birleşik müşterek görev gücü nedir ne demek

Birleşik müşterek görev gücü nedir Birleşik müşterek görev gücü; Uluslararası alanında kullanılan bir terimdir. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: (cjtf). Birle : Za...

Birleşik oturum nedir ne demek

Birleşik oturum nedir Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit. Oturum : Seans. Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp...

Birleşik öğecik nedir ne demek

Birleşik öğecik nedir Birleşik öğecik; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir özdecik öğeciklerinin yaklaştırıl...

Birleşik poisson dağılımı nedir ne demek

Birleşik poisson dağılımı nedir Birleşik poisson dağılımı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Değiştirgesinin ola...

Birleşik ses nedir ne demek

Birleşik ses nedir Teknik terim anlamı: Çıkış yerleri aynı veya birbirine yakın birden fazla sesin birleşmesinden oluşmuş ses: ET. ng:bing «bin», tang «...

Birleşik sıklık dağılımı nedir ne demek

Birleşik sıklık dağılımı nedir Birleşik sıklık dağılımı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Ayrı ayrı dağılımların bir araya getir...

Birleşik süzgeç nedir ne demek

Birleşik süzgeç nedir Birleşik süzgeç; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birden fazla malzemeden oluşan süzgeç. Birle ...

Birleşik tümce nedir ne demek

Birleşik tümce nedir Birleşik tümce; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme, bileşik cümle, mürekkep yapılı cümle) Bir veya birkaç...

Birleşik yöntemler nedir ne demek

Birleşik yöntemler nedir Birleşik yöntemler; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Çeşitli amaçlar için iki kimyasal yöntemin gaz k...

Birleşik ad nedir ne demek

Birleşik ad nedir Birleşik ad; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. mürekkep isim, bileşik isim) Birleşik sözcük biçiminde ...

Birleşik alan kuramı nedir ne demek

Birleşik alan kuramı nedir Birleşik alan kuramı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Genel görelilik kuramının, ağınımsal, elektriksel ve...

Birleşik bağlanım nedir ne demek

Birleşik bağlanım nedir Birleşik bağlanım; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağımsız değişkenlere ...

Birleşik bezler nedir ne demek

Birleşik bezler nedir Birleşik bezler; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çok hücreli dış salgı bezler...

Birleşik dağılım nedir ne demek

Birleşik dağılım nedir Birleşik dağılım; İstatistik, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: İki ya da ikiden çok değişkenin ...

Birleşik devlet nedir ne demek

Birleşik devlet nedir Birleşik devlet; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Alanı ve nüfusuyla ayrımlı birkaç devletin b...

Birleşik dikey pazarlama sistemi nedir ne demek

Birleşik dikey pazarlama sistemi nedir Birleşik dikey pazarlama sistemi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ürünün dağıtım kanalının, sistemde...

Birleşik eylem nedir ne demek

Birleşik eylem nedir Birleşik eylem; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsanların birbiriyle bağlantı içindeki dav...

Birleşik girişim nedir ne demek

Birleşik girişim nedir Birleşik girişim; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir iş yürütmek üzere kurulan ortak girişim. Birle ...

Birleşik hidrosefalus nedir ne demek

Birleşik hidrosefalus nedir Birleşik hidrosefalus; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kafatasında, hem karıncıkların hem...

Birleşik kap nedir ne demek

Birleşik kap nedir Birleşik kap; bir fizik terimidir. Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit. Birleşik kaplar : Alt taraflarından değişik...

Birleşik kelime nedir ne demek

Birleşik kelime nedir [#kelime; bir dil terimidir. Gramer anlamı: Yeni bir kavramı karşılamak için iki veya daha çok kelimenin Türkçenin söz kalıplarına uy...

Birleşik ortalama nedir ne demek

Birleşik ortalama nedir Birleşik ortalama; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Sonsuz sayıdaki ölçüm için ortalama değer. Sistem...

Birleşik oy pusulası nedir ne demek

Birleşik oy pusulası nedir Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit. Pusula : Üzerinde alacak hesabı yazılmış kâğıt. Küçük bir kâğıda yazılmış kısa...

Birleşik önsav nedir ne demek

Birleşik önsav nedir Birleşik önsav; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) Bir olasılık işlevinin...

Birleşik sergi nedir ne demek

Birleşik sergi nedir Birleşik sergi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel) Birden çok sanatçının ...

Birleşik sıfat nedir ne demek

Birleşik sıfat nedir Teknik terim anlamı: Birden çok kelimenin kendi anlamlarını koruyarak veya değiştirerek tek bir anlam oluşturacak biçimde bir araya g...

Birleşik standart sapma nedir ne demek

Birleşik standart sapma nedir Birleşik standart sapma; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Prensip olarak sonsuz sayıda ölçüme dayanar...

Birleşik tecim durumu nedir ne demek

Birleşik tecim durumu nedir Birleşik tecim durumu; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki ya da daha çoktecimsel kuruluşlara ilişkin ...

Birleşik yarışlar nedir ne demek

Birleşik yarışlar nedir Birleşik yarışlar; Atletizm alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yarışçıların, her birine katılmak zorunluğunda ol...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim